Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Moneta Money Bank: Projekce hospodaření za 3Q/2017

08.11.2017 | 12:45 0 Komentářů

Moneta Money Bank zveřejní výsledky svého hospodaření za Q3/17 ve čtvrtek 9. 11. 2017 před otevřením trhu.

  • Celkové provozní výnosy Monety zaznamenaly ve 3Q/17 dle našeho odhadu meziroční pokles o 10 % na 2,41 mld. Kč. Čistý úrokový výnos Monety v projektované výši 1,79 mld. Kč (-13 % r/r) by měl být nadále pod tlakem klesající čisté úrokové marže banky zejména v návaznosti na změnu cenové strategie Monety v oblasti spotřebitelských úvěrů. Čistá úroková marže Monety dosáhla ve 3Q/17 dle naší projekce 4,5 % (5,8 % ve 3Q/16) a její pokles „zastíní“ pozitivní dopad rostoucích obchodních objemů banky. Růst objemu úvěrů by měl dosáhnout vyšších jednociferných hodnot.
  • Výnosy z poplatků a provizí ve 3Q/17 dle naší projekce doznaly meziročního poklesu o 5 % na 451 mil. Kč. Rostoucí poplatkové výnosy z křížových prodejů (investiční a pojistné produkty) nedokáží prozatím vykompenzovat pokračující pokles servisních poplatků za vedení běžných a úvěrových účtů. Ostatní výnosy v odhadované výši 170 mil. Kč zaznamenaly ve 3Q/17 dle našeho odhadu meziroční nárůst o 22 %.
  • Provozní náklady odhadujeme za uplynulý kvartál ve výši 1 195 mil. Kč, což by představovalo jejich meziroční pokles o cca 5 %. V rámci naší projekce předpokládáme meziroční nárůst osobních nákladů banky o 4,5 % na 630 mil. Kč. Růst osobních nákladů by měl být více než vykompenzován nákladovou disciplínou banky v oblasti administrativních nákladů.
  • Rizikové náklady banky by měly těžit z příznivých makroekonomických podmínek České republiky. Tvorba opravných položek a rezerv dosáhla za 3Q/17 dle našich odhadů 160 mil. Kč. Celoroční cíl pro rizikové náklady banky při 60 – 70 bazických bodech průměrného úvěrového portfolia by Moneta měla bez problému splnit.
  • Konsolidovaný čistý zisk Monety za 3Q/17 očekáváme v návaznosti na výše uvedené předpoklady meziročně slabší o 7 % na úrovni 841 mil. Kč. Naše aktualizovaná projekce celoročního čistého zisku Monety za rok 2017 počítá s čistým ziskem na akcii ve výši 7,5 Kč.
Projekce hospodaření Monety za 3Q 2017
v mil. CZK 3Q 2017 Odhad Fio Konsensus 3Q 2017  3Q17/3Q16 (%) 3Q 2016
Čisté úrokové výnosy 1 785      n.a.       -13 % 2 047
Čisté poplatky a provize 451 n.a.  -5 %

473

Ostatní výnosy 170 n.a.  +22 %  139
Provozní výnosy 2 406 2 427 -10 % 2 659
Provozní náklady (1 195)  n.a.   -5 % (1 262)
Provozní zisk 1 211   n.a.    -13 %  1 397
Náklady na riziko (160) n.a.  -28 %  (222)
Čistý zisk 841 844  -7 %  909

Zdroj: Fio banka, konsensus dle Bloomberg

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.