Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Moneta: Informace z konferenčního hovoru

16.12.2019 | 10:01 0 Komentářů

Moneta v pátek pořádala konferenční hovor pro analytiky a investory k akvizici aktiv Wüstenrot, ze kterého shrnujeme nejdůležitější body.

Kapitálová pozice / dividendová politika

 • Akvizice by neměla ovlivnit záměr Monety vyplatit za rok 2019 a 2020 na dividendách minimálně 6,65 Kč na akcii. Od roku 2021 by transakce měla vést ke zvýšení dividendového potenciálu Monety.
 • Zpětný odkup akcií do výše až 1 mld. Kč schválený listopadovou valnou hromadou realizován v letošním ani příštím roce nebude.
 • V návaznosti na předpokládaný růst rizikově vážených aktiv o cca 33 mld. Kč absorbuje akvizice kapitál ve výši cca 5,3 mld. Kč.
 • Moneta v návaznosti na představenou transakci plánuje posílit svou kapitálovou přiměřenost emisí T2 dluhopisů v prvním čtvrtletí 2020 v souhrnné výši až 2,6 mld. Kč.
 • Po vypořádání transakce by kapitálová přiměřenost Monety měla činit 15,9 – 16,1 %.

Strategické motivy akvizice

 • Růst klientské báze o 340 – 350 tis. Rozdíl oproti dříve komunikovaným 400 tis. akvírovaných klientů představuje překryv stávajících klientů Monety a společnosti Wüstenrot.
 • Růst depozitní báze o 53 mld. Kč.
 • Zdvojnásobení tržního podílu Monety v segmentu hypotečních úvěrů ze současných 3,1 % na 6 %.
 • Nové příležitosti pro křížové prodeje.

Dopad na hospodaření Monety

 • Transakce by měla být vypořádána k 1. dubnu 2020.
 • Odhadovaný růst ziskovosti o 15 % oproti současnému výhledu očekává management Monety již ve Q2-Q4/2020 za předpokladu zachování souhrnné výše kapitálových požadavků na úrovni 14,9 %.
 • Transakce by měla vést v roce vypořádání k jednorázovému zisku z přecenění akvírovaných aktiv (cca 500 mil. Kč). V podobné výši ovšem Moneta vytvoří restrukturalizační rezervu (cca 400 mil. Kč), která by měla jednorázový zisk eliminovat. V roce 2020 by měla být zaúčtována restrukturalizační rezerva ve výši 300 mil. Kč, v roce 2021 pak zbývajících 100 mil. Kč.
 • Očekávané nákladové synergie z transakce (cca 6 % provozních nákladů Monety) by se měly v plné míře projevit v roce 2022. Společnost očekává nákladové synergie ve výši cca 300 mil. Kč.
 • Akvizice by měla mít pozitivní dopad na výši nákladů na riziko. Rizikové náklady skupiny Wüstenrot dosahují 20 – 25 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia, což je výrazně níže oproti projektovaným rizikovým nákladům Monety (70 – 80bps ve 2020). Moneta by měla být schopna snížit  své náklady na riziko v relativním vyjádření na roční bázi o 10 bazických bodů.
 • Vedle toho přináší akvizice příležitosti pro monetizaci portfolia nevýkonných úvěrů.  

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.