Neděle 09. května. Svátek má Ctibor.

Moneta: Čistý zisk podpořen mimořádným výnosem z prodeje dluhopisů

10.08.2017 | 08:51 0 Komentářů

Moneta oznámila za 2Q 2017 čistý zisk ve výši 1 155 mil. Kč, vysoko nad naším očekáváním (885 mil. Kč). Důvodem je mimořádný zisk z prodeje dluhopisů ve výši 343 mil. Kč. Po očištění o tuto položku by zisk před zdaněním ve výši 1 101 mil. Kč byl v souladu s naší projekcí (1 111 mil. Kč). Pozitivní je akcelerace růstu úvěrového portfolia (+4 % r/r), naopak nadále pokračuje pokles čisté úrokové marže (4,7 % oproti 5,1 % v 1Q). Celkové provozní výnosy by po očištění o zisk z prodeje dluhopisů byly mírně pod očekáváním, nicméně tento rozdíl je kompenzován nižšími provozními náklady, které meziročně poklesly o 2 %. Rizikové náklady podle očekávání zůstávají na velmi nízké úrovni. Kapitálová přiměřenost byla na konci 2Q na úrovni 18,4 % (bez započtení zisku za 1H) a přebytek kapitálu nad plánovanou cílovanou úrovní 3,2 mld. Kč (6,3 Kč na akcii).

Za celý rok management očekává zisk ve výši 3,65 mld. Kč (doposud 3,5 mld. Kč), provozní náklady 4,8 mld. Kč a rizikové náklady 60 – 70 b.b. (doposud 80 – 90 b.b.).

Celkově hodnotíme zveřejněné informace pozitivně. Provozní úroveň je bez výraznějších překvapení, mimořádný zisk z prodeje dluhopisů pak pomůže celoročnímu zisku a s tím související dividendě. Výhled managementu je podle našeho názoru na úrovni čistého zisku konzervativní a nemělo by být pro společnost problém jej překonat.

 

v mil. Kč

2Q 2017

2Q 2016

r/r

Oček. J&T

Čisté úrokové výnosy

1 824

2 106

-13%

1 857

Poplatky a provize

460

498

-8%

468

Ostatní provozní výnosy

487

288

69%

157

Provozní výnosy

2 771

2 892

-4%

2 482

Provozní náklady

-1 146

-1 169

-2%

-1 218

Provozní zisk

1 625

1 723

-6%

1 264

Opravné položky

-181

-218

-17%

-153

Čistý zisk

1 155

1 199

-4%

885

Zdroj: J&T Banka, Moneta

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.