Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Moneta: Akviziční cíl v číslech + komentář analytika

13.12.2019 | 09:29 0 Komentářů

Moneta v rámci včerejší večerní tiskové zprávy informovala investory o uzavření dohody na koupi společností Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Moneta získá 100% podíl ve společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a 100% podíl ve společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. za 180,4 mil. EUR (přibližně za 4,6 mld. Kč), přičemž prodávající Wüstenrot & Württembergische AG bude mít také nárok na výplatu dividendy, jejíž absolutní výši Moneta neuvedla.

Akviziční cena se pohybuje v rámci intervalu, který jsme na základě předchozích indikací předpokládali. Je nutno ovšem dodat, že ocenění akvírovaných aktiv jsme očekávali spíše u horní hranice intervalu 4,5 – 5,5 mld. Kč. Z tohoto úhlu pohledu jsou představené podmínky transakce na první pohled dle našeho názoru pro akcionáře Monety příznivé. Pro komplexní zhodnocení finanční stránky transakce by z našeho pohledu bylo nicméně žádoucí představit rovněž předpokládanou výši dividend, jež prodávající obdrží.

Při představené akviziční ceně dosahuje ocenění transakce 11násobku čistého zisku akvírovaných entit za rok 2018 a 0,8násobku P/BV (2018). Samotný management Monety předpokládá ve svém základním scénáři posílení zisku banky o 15 % ročně z titulu realizované akvizice, což při odhadovaném zisku Monety za letošní rok ve výši 4 mld. Kč představuje v absolutní výši cca 600 mil. Kč. I v tomto světle považujeme uváděnou akviziční cenu za příznivou z pohledu stávajících akcionářů Monety.

Akviziční cíl Monety v číslech
Společnost Wüstenrot stavební spořitelna  Wüstenrot hypoteční banka
mil. Kč  2018 9M/2019 2018 9M/2019
Vlastní kapitál 3 165 3 212 2 269 2 321
Závazky vůči klientům 31 946 31 302 17 048 19 426
Pohledávky za klienty 19 014 n.a. 32 983 36 273
Bilanční suma 35 445 35 210 37 199 40 586
Zisk po zdanění 301 291 119 90
Kapitálová přiměřenost 17,10 % 17,41 % 13,0 % 14,8 %
ROAA 0,85 % 1,10 % 0,34 % 0,31 %
ROAE (Tier 1) 10,86 % 13,79 % 5,81 % 5,61 %

Zdroj: Wüstenrot

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.