Pondělí 17. května. Svátek má Aneta.

Management Zentivy doporučuje akcionářům neakceptovat nabídku PPF za 950 Kč/akcii

20.06.2008 | 12:54 0 Komentářů

Podle očekávání dnes management společnosti Zentiva předložil své vyjádření ohledně dobrovolné nabídky PPF prostřednictvím společnosti Anthiarose Limited na převzetí Zentivy za 950 Kč za akcii.
Po důkladném prostudování zmíněné nabídky doporučuje management Zentivy danou nabídku neakceptovat: „Představenstvo došlo k závěru, že nabídka není v nejlepším zájmu Zentivy, jejích akcionářů a dalších osob zainteresovaných na společnosti Zentiva“. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě odborného rozboru Merrill Lynch International, která byla najata jako poradce.
Hlavní důvody, které byly zmíněny jsou:
1) podhodnocení fundamentální hodnoty Zentivy
2) účelové načasování nabídky
3) neadekvátnost z pohledu ostatních nefinančních hledisek
Připravovanou nabídku ze strany Sanofi-Aventis ve výši 1050 Kč management vnímá a vyjádří se k ní, až budou k dispozici všechny potřebné podklady.
Vyjádření managementu k nabídce PPF není překvapivé a domníváme se, že jen dokresluje situaci. V předchozích komentářích věnujících se nabídkám na převzetí Zentivy jsme se věnovali možným budoucím scénářům. Na základě těchto úvah doporučujeme nadále vyčkat na další kroky ze stran současných rivalů, protože potenciální riziko je omezené připravovanou nabídkou ze strany Sanofi-Aventis ve výši 1050 Kč.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.