Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Makro Ranní restart

Inflace i nadále poblíž horního pásma

V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,9 %. Trh očekával hodnotu o desetinu nižší, a to 2,8 %. Proinflační scénář posledních měsíců je tak stále aktuální.

Srpnová inflace zůstala v meziročním vyjádření totožná s hodnotou předešlého měsíce. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše se však lišil. Zatímco v červenci hrály hlavní roli potraviny a nealkoholické nápoje, v srpnu to byly právě nápoje alkoholické (a tabák), které nejvýrazněji přispěly k růstu cenové hladiny.

Na meziroční zvýšení spotřebitelských cen měly vliv i ceny ve složce bydlení, kde vzrostly ceny nájemného o 3,9 % doplněné o zdražení vodného, stočného a zemního plynu. Naopak na snížení cenové hladiny působily zejména ceny oděvů a také ceny pohonných hmot, které byly o 1,9 % nižší. Ačkoliv u některých položek došlo k lehké korekci jejich vysokého růstu v minulém období, zvýšení cen služeb tento efekt potlačilo.

Očekávaný vývoj inflace shrnul kolega Jiří Polanský již ve své Bleskovce. Zopakujme však, že inflace zůstane vysoká a i ve zbytku letošního roku se bude pohybovat blízko horní hranice tolerančního pásma. Za tímto vývojem stojí především vysoký růst mezd, který firmy přenášejí zčásti do nákladů a zčásti do růstu cen, díky němu i solidní situace českých domácností, která se projevuje ve vyšší domácí poptávce, a za neposlední stále aktuální růst cen potravin.

I když ze zahraniční přicházejí protiinflační tlaky, vliv dovozních cen není tak silný, aby vykompenzoval výše zmíněné domácí proinflační faktory. Můžeme tak očekávat, že inflace se na své cílové hodnoty nepodívá dříve než na přelomu let 2020 a 2021 (viz graf). To však nic nemění na tom, že i nadále se nám jako nejpravděpodobnější jeví scénář stability sazeb po delší dobu, a tedy i opatrnějšího přístupu ze strany ČNB.

Zraky upřené na ECB

Zítra se koná ostře sledované zasedání ECB, od něhož si trhy slibují snížení úrokové sazby. Nejvíce pravděpodobné je dle tržních očekávání cut o 10 bodů. Pokles sazby na záporných 0,6 se jeví jako méně pravděpodobný, ale i tak se najde značná část těch (zhruba 40 %), kteří cut o dvacet bodů očekávají. Nicméně snížení sazeb s sebou zřejmě příliš významný efekt nepřinese, a tak se očekává, že přibydou i další stimuly. Ať už půjde o kvantitativní uvolňování či o podporu bank v podobě tieringu, bude se tak dít s cílem oživit růst doposud spíše přežívající eurozóny

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.