Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Kvalifikovaný akcionář Michal Šnobr navrhuje změnu koncepce podnikatelské činnosti ČEZ

17.06.2020 | 01:02 0 Komentářů

Kvalifikovaný akcionář v čele s Michalem Šnobrem navrhuje změnu koncepce podnikatelské činnosti, aby zdůraznila „zajištění maximalizace tržní hodnoty vloženého kapitálu akcionářů, trvalého růstu tržní kapitalizace a udržení dlouhodobé finanční stability“. Upozorňuje také na nepoměr plánovaných jaderných investic s tržní kapitalizací společnosti ČEZ, požaduje dekarbonizaci i v zahraničí a pouze ekologické investice, tedy žádné lithium.

ČEZ

Představenstvo by při správě majetku akcionářů ČEZ mělo dbát na maximalizaci tržní hodnoty

Začátek článku 1 „Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ“ navrhuje kvalifikovaný akcionář v čele s Michalem Šnobrem upravit na následující větu (navrhované doplnění zvýrazněno):

„Zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti při zajištění maximalizace tržní hodnoty vloženého kapitálu akcionářů, trvalého růstu tržní kapitalizace a udržení dlouhodobé finanční stability.“

V odůvodnění kvalifikovaný akcionář mimo jiné uvádí: „Společnost ČEZ je registrovanou soukromou společností, s jejímiž akciemi se aktivně obchoduje na pražské burze cenných papírů, a na niž se uplatní veškerá korporátní pravidla kapitálových společností zakotvená v českém právním řádu, zejména pak v zákoně o obchodních korporacích. Pro úplnost Kvalifikovaný akcionář připomíná, že společnost ČEZ, a. s. není státní ani polostátní firmou, bez ohledu na to, že v ní Česká republika má postavení majoritního akcionáře.“

„S ohledem na to, Že Kvalifikovaný akcionář považuje některé kroky představenstva společnosti ČEZ za rozporné s výše uvedenými východisky, je namístě zakotvit tato východiska v rámci Koncepce,“ dodává v odůvodnění.

(Jaderné) investice nad 20 mld. Kč by nebyly v souladu s koncepcí

Kvalifikovaný akcionář dále navrhuje doplnění bodu, podle kterého nejsou v souladu s koncepcí podnikatelské činnosti společnosti ČEZ investice přesahující částku 20 mld. Kč „a pakliže má být učiněna na základě smluvního ujednání s majoritním akcionářem nebo má implementovat požadavky majoritního akcionáře“.

„Společnost ČEZ je registrovanou společností, a tak je nutné vnímat kontext jakýchkoli připravovaných investic s tržní kapitalizací společnosti ČEZ,“ začíná kvalifikovaný akcionář odůvodnění tohoto bodu a v závěru upozorňuje na „návrh společnosti ČEZ na změnu stanov, který výslovně předpokládá téměř nekontrolované využití příplatku coby nástroje financování přímo ovládané osoby, aniž by se k tomu měla či mohla vyjadřovat valná hromada.“

Dekarbonizace i v zahraničí a žádná těžba lithia

Akcionář také navrhuje doplnění bodu požadujícího dekarbonizaci výrobního portfolia nejen v ČR, „ale i v rámci všech výrobních aktiv ČEZ“ a navrhuje rozvoj jen takových projektů, které lze považovat za ekologické a nepřiměřeně nepoškozující životní prostředí.

„…přístup k dekarbonizaci představuje jeden z trhem sledovaných parametrů, který má potenciál značně ovlivnit tržní oceněni společnosti ČEZ (nehledě na další parametr, kterým je rating společnosti ČEZ, tj. společenská přijatelnost společnosti),“ vysvětluje požadavek na dekarbonizaci kvalifikovaný akcionář.

„Zvažovaná těžba a zpracování lithia v Krušných horách lze z odborného pohledu považovat za ekologickou katastrofu. S touto činností se pojí využití značného množství vody a chemikálií na separaci lithia,“ začíná odůvodnění

Kvalifikovaný akcionář

Skupinu akcionářů činí Michal Šnobr a společnosti J&T Securities Management Plc, Tinsel Enterprises Limited a Hamafin Resources Limited, kteří mají akcie, jejichž kusů dosahuje více než 1 % základního kapitálu ČEZ, a jsou tedy kvalifikovaným akcionářem.

Návrh je datovaný ke dni 12. 6. Společnost ČEZ ho zveřejnila 17. 6. těsně po půlnoci.

Kompletní znění návrhuodůvodnění je dostupné na stránkách ČEZ k valné hromadě.

Akcie ČEZ (BAACEZ) v úterý uzavřely o 1,1 % výše na 493,5 Kč.

Zdroj: ČEZ

Jan Tománek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.