Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Komodity: Produkce a stav zásob obilovin, olejnin, bavlny v USA

13.12.2010 | 12:25 0 Komentářů

Prosincový odhad USDA pro marketingový rok 2010-11:

  • PŠENICE – odhady velikosti osetých a sklizených ploch 53,6 mil akrů resp. 47,7 mil akrů, jsou nejnižší výměry od roku 1971. Odhad produkce 2,208 mld bušlí při výnosu 46,4 bu/akr beze změn. V sezóně 2009-10 se v USA sklidilo 2,218 mld bušlí. což znamená meziroční změnu -1%. Odhady průběžných zásob a vývoz nebyly revidovány. Odhad celkové spotřeby snížen o 10 mil bu na 2,436 mld bušlí, což se promítlo v odhadu konečných zásob (+10 mil bu) na 858 mil bušlí. Většinový konsenzus předpokládal 834 mil bušlí.
  • KUKUŘICE – odhad velikosti osetých a sklizených ploch beze změn, rovněž odhad výnosu 154,3 bu/akr a výstup 12,54 mld bušlí. V roce 2009-10 dosáhl výstup 13,11 mld bu, což znamená meziroční změnu -4%. Počáteční hladina zásob, export a celková spotřeba beze změn. Navýšení o 5 mil bu nastalo na straně dovozu, odhad konečných zásob proto revidován o 5 mil bu nahoru na 832 mil bušlí. Většinový konsenzus projektoval 827 mil bušlí.
  • SÓJA – odhad velikosti osetých a sklizených ploch beze změn, rovněž odhad produkce 3,375 mld bušlí při výnosu 43,9 bu/akr. Stále se jedná o nejvyšší sklizeň sóji v historii. Odhad počáteční zásoby nerevidován, odhad vývozu opět navýšen o 20 mil bušlí na novou rekordní úroveň 1,59 mld bušlí. To se promítlo v odhadu celkové spotřeby a do konečných zásob (-20 mil bu) na 165 mil bušlí. Většinový konsenzus projektoval 136 mil bušlí.
  • BAVLNA – odhady velikosti osetých ploch a sklizených ploch 11,04 mil akrů resp. 10,77 mil akrů znamenají nejvyšší výměry od roku 2007. Odhad výnosu snížen o 7 lb/akr na 814 lb/akr, rovněž odhad produkce o 150 tisíc žoků na 18,27 mil 60kg žoků. V sezóně 2009-10 dosáhl výstup jen 12,19 mil žoků, což znamená nárůst o 49,8%. Průběžná zásoba a vývoz beze změn. Celková spotřeba navýšena o 100 tis žoků a odhad konečných zásob revidován dolů o 300 tis žoků na 1,9 mil žoků. Představuje to nejnižší objem zásob bavlny od roku 1925.
  • RÝŽE – odhady osetých a sklizených ploch 3,64 mil akrů resp. 3,62 mil akrů jsou nejvyšší výměry od roku 1999. Odhad výnosu 6,669 lb/akr a produkce 241,6 mil q beze změn. V sezóně 2009-10 dosáhl výstup 219,9 mil q, což znamená meziroční změnu +10%. Odhad loňské zásoby, vývozu a celkové spotřeby úřad ponechal beze změn. Konečná zásoba ve výši 49,8 mil q proto nebyla revidována.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.