Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Komodity: ISO a ICO vydali mesačné správy o cukrovom a kávovom sektore za marec 2010, ECA dáta o dopyte po kakau za 1Q

13.04.2010 | 17:10 0 Komentářů

Nový obchodný týždeň na trhu s cukrom odštartoval v pozitívnej nálade so včerajším vzostupom až nad rezistenciu 17,00 USD/100 libier (denné maximum na 17,35 USD/100 libier, najvyššie za posledné takmer dva týždne), najmä v reakcii na slabší americký dolár a čiastočne aj vlastné fundamenty. Thajsko, druhý top svetový exportér komodity uviedlo, že vzhľadom na nepriaznivé počasie očakáva v tomto roku produkciu na úrovni 6,94 mil. ton v porovnaní s 7,2 mil. tonami minulý rok, output by v nasledujúcom roku mohol vzrásť na 7,15 mil. ton. Taktiež export z krajiny pravdepodobne poklesne v tejto obchodnej sezóne na 5 mil. ton z 5,295 mil. ton v minulom marketingovom roku. Aktuálne nízke svetové ceny cukru zároveň podnietili nákupný záujem importérov, napr. Pakistan plánuje do konca týždňa naplniť svoj plán importu 500 000 ton cukru a do júna 2010 chce nakúpiť ďalších 700 000 ton, aby podporil dodávky a pomohol k redukcii lokálnych cien. V Brazílii bola ukončená sezóna spracovania cukrovej trstiny pre obchodný rok 2009/2010 s objemom 541,9 mil. ton trstiny, o 7,3% viac ako v roku 2008/2009. V aktuálnej sezóne, ktorá sa začala tento mesiac, sa predpokladá spracované množstvo na úrovni 595,9 mil. ton, o ďalších 10% viac, uviedla brazílska UNICA. Output cukru v južnej a centrálnej časti Brazílie, ktoré sa podieľajú 90%-ami na celkovej produkcii krajiny, by mal narásť na 34,5 mil. ton v porovnaní s 28,5 mil. ton v sezóne 2009/2010. Na druhej strane brazílske DATRGO očakáva output v tomto regióne v novej sezóne na úrovni 32,8 mil. ton a celkovo by mala produkcia krajiny vystúpiť o 4,14 mil. ton na 37,3 mil. ton. Práve očakávané zvýšenie produkcie v Brazílii a Indii v novej sezóne predstavuje hlavný faktor výrazného poklesu hodnoty cukru za posledné dva mesiace takmer o 50%, čo potvrdzuje aj Medzinárodná organizácia pre cukor vo svojom mesačnom reporte o cukrovom sektore za marec 2010. Podľa ISO stojí za týmto vývojom ceny predovšetkým možné oživenie outputu v Indii, top svetovom konzumentovi, kde vzhľadom na minuloročné nepriaznivé monzúnové obdobie aj tie najoptimistickejšie predikcie nepredpokladali v tomto roku objem väčší ako 14 mil. ton resp. 16 mil. ton. Neskôr, v priebehu marca, miestne úrady ako aj zástupcovia priemyslu, zvýšili svoje odhady smerom nahor, najskôr na 17 mil. ton, potom až na 18 – 18,5 mil. ton ako dôsledok zlepšenia počasia v hlavných pestovateľských oblastiach krajiny a rastu výnosov z rastlín, ako aj fakt, že zvýšenie výkupných cien pre farmárov ich podnietilo k návratu k výrobe trstinového cukru namiesto palmového. Uvedené skutočnosti tiež viedli k utlmeniu importov krajiny a ich odloženiu na neskoršie mesiace tohto roka. ISO tiež potvrdila odhady produkcie v Brazílii, ktoré uviedla UNICA a DATARGO a rovnako uvádza očakávaný rast dovozov do Číny, Ruska či US vzhľadom na nízky stav zásob a pokles produkcie aj kvôli zlému počasiu. Čo sa týka predikcií ďalšieho cenového vývoja na trhu s cukrom, mesačná správa ISO obsahuje odhady niektorých bánk a príslušných organizácií, podľa ktorých by cena cukru vzhľadom na uvedené faktory mohla v strednodobom horizonte zaznamenať nárast najmä z dôvodu rastu importného dopytu (18,00 – 20,00 USD/100 libier), v priemere by sa do konca roka 2010 mohla pohybovať na úrovni 20,00 USD/100 libier resp. na úrovni 17,00 USD/100 libier v nasledujúcich 12 mesiacoch.

 Ohľadom odhadov produkcie a spotreby, nasledujúce údaje uvádzajú odhady niektorých organizácií z februára a marca tohto roka pre sezónu 2009/2010:
• ISO: produkcia 157,16 mil. ton, spotreba 166,60 mil. ton = deficit 7,25 mil. ton
• F.O. Licht: produkcia 156,00 mil. ton, spotreba 163,27 mil. ton = deficit 7,69 mil. ton
• Czarnikow: produkcia 152,76 mil. ton, spotreba 167,52 mil. ton = deficit 13,76 mil. ton
• Abare: produkcia 161,00 mil. ton, spotreba 166,00 mil. ton = deficit 5 mil. ton

ISO zároveň plánuje uverejniť svoju tretiu revíziu odhadu svetového zostatku na trhu s cukrom v sezóne 2009/2010 v polovici mája, pričom predbežné očakávania hovoria o revízii deficitu smerom nadol na cca 8 mil. ton, najmä z dôvodu spomínaného rastu produkcie.

Na trhu s kávou Arabica nedošlo počas včerajšej obchodnej seansy k výrazným cenovým výkyvom, cena sa po piatkovom prepade pod 133,00 USD/100 libier pohybovala zväčša stabilne v rozmedzí 133,80 – 132,27 USD/100 libier aj v závislosti od vývoja USD a v tomto duchu zatiaľ pokračuje aj dnes s aktuálnou hodnotou 133,28 USD/100 libier. Cena komodity môže zaznamenať podporu v severnom smere aj na základe informácii, ktoré v mesačnej správe o kávovom sektore za marec uverejnila ICO resp. jej predseda, Nestor Osorio. Správa, okrem iného, uvádza ďalšiu revíziu odhadov vo vývoji svetovej produkcie, ktorá bola znovu upravená smerom nadol a očakáva sa v množstve 120 – 122 vriec v porovnaní s 123 mil. vrecami predikovanými v rámci marcového reportu za február, pričom sa zároveň jedná o 4,8%-ný pokles oproti obchodnému roku 2008/2009. K tomuto zníženiu prispieva najmä pokles produkcie v strednej Amerike (Costa Rica, Guatemala, Nikaragua) a Kolumbii (tu podľa posledných informácii došlo v marci medziročne k poklesu exportov o 33% z dôvodu nedostatočnej úrody a znižovania kvality kávových zŕn). Čo sa týka novej obchodnej sezóny 2010/2011, pre ktorú zber úrody v Brazílii začína v tomto mesiaci, podľa odhadov miestnych úradov sa predpokladá, vzhľadom na najproduktívnejšiu fázu vegetačného cyklu kávovníkov, output na úrovni 45,9 – 48,7 mil. vriec, hoci najaktuálnejšie očakávania podľa súkromných odhadov počítajú s vyššími objemami (presné čísla neuvádza). Na strane spotreby nedošlo k zmenám, tá sa podľa ICO odhaduje pre rok 2009 na úrovni 132 mil. vriec, pre rok 2010 v množstve 134 mil. vriec, pričom ako najväčší konzumenti vystupujú USA, Brazília, Nemecko a Japonsko. Na základe týchto dát, spolu s nízkym stavom zásob tak v exportujúcich, ako aj importujúcich krajinách, je pravdepodobné, že dopyt bude i v ďalších mesiacoch prevyšovať ponuku. Informácie o ďalšom predpokladanom cenovom vývoji na trhu s kávou report neuvádza, podľa analytikov však dané fundamenty môžu hodnotu podporiť s rezistenciou na 138,00 – 141,00 USD/100 libier, bude sa i ďalej sledovať vývoj podmienok pre brazílsky zber úrody.

Nové fundamenty priniesol so sebou nový obchodný týždeň aj na trh s kakaom, keď Európska asociácia pre kakao uverejnila očakávané dáta o vývoji svetovej spotreby kakaa a čokoládových produktov za prvý kvartál tohto roka v podobe dát o množstve spracovaných kakaových bôbov v Európe, ktoré sa považujú za kľúčový indikátor zmien v dopyte. Predchodcom európskych čísel boli údaje z Nemecka, ktoré spracúva takmer tretinu európskeho objemu kakaových bôbov, podľa ktorých krajina v 1Q/2010 zomlela 88 688 ton bôbov, medziročne sa jedná o nárast o 10,31%, oproti predchádzajúcemu kvartálu však došlo k poklesu o 7,5%. Následne uverejnila príslušnú správu aj ECA, podľa ktorej bolo v Európe spracovaných 340 863 ton kakaových bôbov a aj v tomto prípade sa jedná medziročne o zvýšenie +8,1%, v porovnaní s 4Q/2009 sa toto množstvo znížilo o 2,4%. Obdobné dáta sa očakávajú vo štvrtok aj z americkej Národnej cukrovarníckej asociácie za severnú Ameriku, ktoré by mali podľa predbežných odhadov zaznamenať podobný vývoj, ako tie európske, teda výrazné medziročné zlepšenie, v porovnaní s minulým štvrťrokom však len nepatrnú zmenu. Nasledovať y mali údaje z Malajzie, najväčšieho ázijského spracovateľa. Čo sa týka produkcie, nové zaujímavé kurzotvorné dáta sa očakávajú na trhu s kakaom až v októbri, kedy štartuje v top producentovi, Pobreží Slonoviny, zber novej hlavnej úrody, podľa ICCO je možné v obchodnom roku 2010/2011 počítať s prebytkom svetovej ponuky na úrovni cca 80 000 ton, keď predpovedaný pokles outputu na Pobreží Slonoviny bude vyrovnaný zvýšením úrody v ostatných afrických pestovateľoch, ako Ghana, Nigéria a Kamerun. Podľa analytikov bude cena komodity i ďalej reagovať na vývoj dolára a technické signály, krátkodobo je možný test rezistencie na 3000 USD/metrická tona, pričom májový kontrakt na kakao má potenciál k rastu na 3150 USD/metrická tona; následne po doznení nových správ na trhu, by sa mala udržať medzi 2500 – 2900 USD/metrická tona.

Autor: Vanda Zajacová (vanda.zajacova@xtb.sk)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.