Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Komodity: ISO

16.12.2010 | 12:24 0 Komentářů

Cena na trhu s trstinovým cukrom po predchádzajúcom stabilnom pohybe v rámci bočného pásma, zaznamenala v tomto týždni opäť posilňovanie hodnoty a vyšplhala sa znovu nad rezistenciu 30,00 USD/100 libier, konkrétne na 31,21 – 31,24 USD/100 libier. Už niekoľko týždňov sa hodnota s výnimkou krátkodobých korekcií udržiava na historických maximách spred 30 rokov, pričom hlavný podiel na tomto vývoji majú predovšetkým primárne fundamenty na strane ponuky a síce nedostatok dodávok na uspokojenie rastúcej svetovej spotreby z hlavných pestovateľských krajín, Brazílie a Indie.

Potvrdzuje to aj nedávno uverejnená mesačná správa Medzinárodnej organizácie pre cukor (ISO) o vývoji na trhu s cukrom za november 2010. Tá poukazuje na zvýšenú volatilitu na tomto trhu v posledných týždňoch práve v dôsledku spomínaného deficitu ponuky a rasti domácich cien v krajinách ako Čína, Brazília či Rusko.

Zásoby komodity v Číne poklesli na kriticky nízke úrovne, keď vláda v sezóne 2009/2010 predala 1,7 mil. ton zo štátnych rezerv za účelom ochladenia rastu lokálnych cien. Od októbra 2010 bolo predaných ďalších 400 tis. ton., čo viedlo k poklesu rezerv až na 1 mil. ton. V obchodnom roku 2010/2011 sa očakáva produkčný gap v krajine v množstve 3 mil. ton a jedná sa o tretiu sezónu v rade, kedy je deficit outputu viac ako 1,5 mil. ton. ISO odhaduje import Číny v objeme 3,1 mil. ton v aktuálnom marketingovom období, pričom z hľadiska dlhodobého (do roku 2016) krajina zrejme prevezme druhé miesto EÚ v rebríčku svetovej spotreby cukru. Rast výroby je limitovaný nedostatkom osevnej plochy a nedostatkom vlahy.

V Rusku domáce ceny vzrástli od mája tohto roku o 30%. Podľa Únie cukrovarov output cukru z cukrovej repy v krajine dosiahne v roku 2010 iba okolo 2,7 mil. ton, čo je najmenej od roku 2005 (úrodu poškodili extrémne suchá v letných mesiacoch) a Rusko je tak závislé na importe trstinového cukru v množstve cca 2 mil. ton. Na druhej strane však krajina spolieha na zlepšenie poveternostných podmienok v ďalšej sezóne a s možnou produkciu až na úrovni 4 mil. ton.

Situácia v Indii je rozporuplná. Na jednej strane krajina počíta v tomto obchodnom roku s rastom produkcie nad 25 mil. ton, čím sa dostane po dvoch sezónach vysokých deficitov opäť do prebytku ponuky s možnosťou vývozu, na druhej strane sa však tiež objavili obavy o to, že ani vývoz krajiny nebude dostatočný na to, aby pomohol vyrovnať deficitný zostatok na trhu resp. pokles outputu z iných krajín, ako je napr. top producent, Brazília. Obchodníci očakávali vyjadrenie indickej vlády o množstve povoleného exportu, ten bol stanovený na obdobie do konca septembra na úrovni 500 000 ton, pričom v januári by krajina mala rozhodnúť o ďalšom postupe – zvýšení limitov v závislosti na aktuálnom vývoji úrody a očakáva sa ich rast (India by mohla vyviezť až okolo 2 mil. ton prípadne i viac).
Problémy s úrodou a vývozom majú aj ďalší dvaja top svetoví exportéri cukru, Thajsko a Austrália. V Thajsku sa v sezóne 2010/2011 predpokladá úroda na úrovni 6,9 mil. ton, pričom exportná disponibilita dosiahne iba 4,4 mil. ton, čo je menej ako 5,11 mil. ton vyvezených v roku 2009 a ako 4,5 mil. ton predtým predpovedaných pre túto sezónu. V Austrálii najväčšie dažde a vlhko za posledné desaťročie viedli k vážnemu poškodeniu úrody a krajina tak počíta s produkciou najhoršou za posledných 20 rokov, ktorá pravdepodobne nedosiahne ani 4 mil. ton a export bude činiť zrejme len 2,4 mil. ton oproti 3,2 mil. ton v minulom obchodnom roku.

Čo sa týka ďalšieho vývoja svetovej ponuky a dopytu v aktuálnej sezóne 2010/2011, nasledujúce údaje uvádzajú revidované odhady niektorých organizácií zastrešujúcich aj cukrový sektor.

• ISO (november): produkcia 168.69 mil. ton, spotreba 167,67 mil. ton = prebytok 1,29 mil. ton – revízia smerom nadol z augustových predpokladov +3,22 mil. ton

• Czarnikow (november): produkcia 168,43 mil. ton, spotreba 171,27 mil. ton = deficit 2,84 mil. ton – revízia smerom nadol z augustových +0,96 mil. ton a z júnových predpokladov +2,45 mil. ton

• Abare (september): produkcia 172,30 mil. ton, spotreba 168,10 mil. ton = prebytok 4,20 mil. ton – revízia smerom nahor z júnových predpokladov +3,80 mil. ton

• F.O.Licht (november) – produkcia 168,60 mil. ton, spotreba 165,55 mil. ton = prebytok 1,73 mil. ton

• ABN Amro a VM Group – deficit produkcie na úrovni 3 mil. ton, revízia smerom nadol z predchádzajúcich predpokladov prebytku +1,2 mil. ton.

Z pohľadu cenového vývoja má cena cukru potenciál k pokračujúcemu rastu vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu a fundamenty s aktuálnou hodnotou 31,07 USD/100 libier.

Autor: Vanda Zajacová (vanda.zajacova@xtb.sk)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.