Úterý 18. května. Svátek má Nataša.

Komodity: ICO zrevidovala odhad produkcie kávy smerom nahor; cukor reaguje na počasie v Indii a predikcie Morgan Stanley; BDSI uverejnila dáta o spracovaní kakaových bôbov za 2.kvartál 2009

07.07.2009 | 13:24 0 Komentářů

(7.7.2009) Prvý obchodný deň nového týždňa bol na trhoch so soft komoditami bohatší na primárne fundamentálne správy, a to najmä na trhu s kávou a kakaom, cukor i naďalej sleduje pohyb ceny ropy a vývoj počasia v Indii. Trh s kávou osviežila mesačná správa ICO za máj 2009, kakao zase očakávané štatistické dáta o množstve spracovaných kakaových bôbov v Nemecku za druhý štvrťrok 2009, ktoré sa považujú za kľúčový indikátor vývoja spotreby. Okrem toho, i vonkajšie trhové faktory v podobe posilňujúceho amerického dolára voči ostatným menám používaným na obchodovanie, či mierny nárast na akciových trhoch  (DJIA +0,53%; S&P 500 +0,26%), mali svoj podiel na pohybe hodnôt „amerických“ surovín.

Pondelok na trhu s kávou so sebou priniesol nové informácie z Medzinárodnej kávovej organizácie (ICO), ktorá uverejnila mesačnú správu o vývoji kávového sektora za máj 2009. Okrem iného v nej uviedla revíziu odhadu týkajúceho sa produkcie kávy v aktuálnej sezóne 2008/2009, ktorý prekvapivo zmenila smerom nahor z aprílových 126,1 mil. vriec na 128,8 mil. vriec. Je to najmä v dôsledku rastu produkcie v Indonézii (odroda robusta), na druhej strane pokles outputu v strednej Amerike, Kolumbii, Ekvádore a Vietname nahrádza produkcia v ostatných exportujúcich krajinách. Čo sa týka úrody v marketingovom roku 2009/2010, informácie získané od príslušných orgánov v Brazílii hovoria o očakávaní outputu v objeme 39,1 mil. vriec, rast produkcie sa očakáva i v ďalších krajinách, najmä v Ázii, predseda ICO však čaká na potvrdenie čísel z príslušných regiónov, aby mohol uverejniť odhady. Mesačná správa tentokrát obsahuje aj bližšie údaje týkajúce sa spotreby, tá sa pre rok 2008 odhaduje na úrovni 128,5 mil. vriec oproti 127 mil. vriec v roku 2007 (najmä z dôvodu rastu domácej konzumácie v exportujúcich štátoch). Pre rok 2009 sa očakáva spotreba na tradičných trhoch, ako Severná Amerika, západná Európa či Japonsko relatívne stabilná, na druhej strane je možné badať mierny pokles importov v niektorých rozvojových ekonomikách, čo je dôsledkom najmä spotrebou zásob mnohých nákupcov ako výsledok rastúcich cien a neistoty ohľadom dopytu. Káva sa aktuálne nachádza v sezónne pokojnejšom období, v letných mesiacoch je vo všeobecnosti nižšia spotreba, čo neláka obchodníkov k nákupom, silný support pre septembrový kontrakt s kávou je hladina 116,00 – 115,00 USD/100 libier. Pre dnešný deň sú objektívne cenové úrovne v rozmedzí 119,78 USD/100 libier až 116,28 – 114,68 USD/100 libier s tendenciu k poklesu.

Na trh s kakaom prišli nové údaje týkajúce sa množstva spracovaných kakaových bôbov v Nemecku za druhý kvartál 2009, ktoré uverejnila tamojšia BDSI (asociácia cukrárenského priemyslu). Tieto dáta sa považujú za kľúčový indikátor zmien v spotrebe a sú predchodcom rovnakých dát za Európu ako celok, ktorú by mala Európska kakaová asociácia uverejniť o niekoľko dní. Nemecko sa podieľa až jednou tretinou na spracovaní bôbov v rámci Európy, štvrťročné údaje hovoria o poklese objemu o 15,3% na 75 430 ton oproti 89 051 ton za rovnaké obdobie v minulom roku, príčinou je najmä pokles fyzického dopytu na trhu s čokoládou v súvislosti s finančnou krízou, hlavne vo východnej Európe a Rusku, ktoré sú pre Nemecko významnými odberateľmi polospracovaných kakaových produktov. Dnešný vývoj ceny kakaa sa dá očakávať v rámci cenových úrovní 2501,66 USD/metrická tona a ďalej 2547,33 USD/metrická tona, so supportom na 2425,66 – 2395,33 USD/metrická tona.

Napokon, na vývoji ceny cukru sa včera odrazil okrem iného najmä pokles ceny ropy, oslabujúci záujem o alternatívne palivá (etanol z trstinového cukru), klesajúci potenciál bol obmedzený správami o počasí v Indii, kde monzún pokračuje smerom do hlavných pestovateľských oblastí a vytvára priaznivé podmienky pre vývoj úrody. Z noviniek, svoje odhady o vývoji ponuky a s tým spojeného deficitu produkcie na trhu, uverejnili Morgan Stanley, podľa ktorých v sezóne 2009/2010 môže svet čeliť nedostatku ponuky v objeme 2,8 mil. ton, o 0,8 mil. viac, ako hovorili posledné odhady. Okrem toho zrevidovali aj svoj odhad tohto sezónnej produkcie resp. deficitu na 8,7 mil. ton z pôvodných 7,9 mil. ton. Cukor má potenciál v dôsledku svojich býčích fundamentov otestovať a prekonať cenové hladiny v blízkosti 20,00 USD/100 libier. Spomínané fakty doplňuje aj informácia z Číny o , kde sa skončila sezóny spracovania cukrovej trstiny pre rok 2008/2009, output bol na úrovni 12,43 mil. ton, o 16% menej ako v minulom roku, hlavne kvôli mrazom v hlavnom pestovateľskom regióne začiatkom tohto roku. Dnešný vývoj je zatiaľ pozitívny v smere rastu, možná rezistencia je na 17,71 – 18,16 USD/100 libier, cenové dno na 16,89 USD/100 libier a ďalej na 16,52 USD/100 libier.

Autor: Vanda Zajacová (vanda.zajacova@xtb.sk)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.