Pondělí 02. srpna. Svátek má Gustav.

Komerční banka: Výsledky hospodaření za Q3/2020

05.11.2020 | 09:11 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledkový report za Q3/2020, který vyznívá z našeho pohledu smíšeně. Reportovaným čistým ziskem ve výši 1,65 mld. (-57 % y/y) KB zřetelně zaostala za našimi i tržními odhady vlivem vyšší tvorby opravných položek. KB rovněž zhoršila vlastní prognózu pro rizikové náklady v letošním roce na 80bps úvěrové expozice (dříve 70bps). Jednoznačným zklamáním jsou pak poplatkové výnosy (-17 % y/y), které oproti předchozímu již tak slabému čtvrtletí nezaznamenaly žádné oživení. Silnější stránkou výsledkového reportu je naopak nákladová disciplína banky, silná kapitálová přiměřenost i úrokové výnosy nad úrovní tržních odhadů. Jako ambiciózní vnímáme na první pohled rovněž představený střednědobý výhled do roku 2025. Detailnější předpoklady, na němž je postaven, se však dozvíme pravděpodobně až v rámci dnešního konferenčního hovoru s managementem banky. Nicméně zastáváme názor, že předchozí tříletý strategický plán z roku 2018 (který management KB nedokázal i vlivem pandemie koronaviru naplnit) nepřinesl žádné slibované posílení tržních pozic banky. Celkově vnímáme reportované výsledky mírně negativně.

Čistý úrokový výnos zaznamenal meziroční pokles o 11,1 % na 5,25 mld. Kč mld. Kč zejména vlivem 15% meziročního poklesu úrokových výnosů z reinvestice depozit (2,47 mld. Kč ve Q3/2020) v návaznosti na pokles tržních úrokových sazeb. Objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,9 % (zejména vlivem růstu hypotečních úvěrů), meziroční růst depozit pak dosáhl 8,2 %. Čistá úroková marže zaznamenala ve třetím čtvrtletí meziroční pokles na 1,8 % (2,08 % ve 3Q/2019).

Výnos z poplatků a provizí klesl ve Q3/2020 meziročně o 17 % na 1,24 mld. Kč a výrazně zaostal za našimi odhady. Na výrazném meziročním poklesu poplatkových výnosů KB se největší měrou podílely o 28 % nižší transakční poplatky v návaznosti na utlumenou ekonomickou aktivitu. Jednoznačným zklamáním pro nás je pokles poplatkových výnosů banky i na mezikvartální bázi (-3 % q/q), na kterém se podílely vyjma transakčních poplatků všechny výnosové položky poplatkových výnosů. Zisk z finančních operací meziročně klesl o 15 % na 711 mil. Kč zejména vlivem nižších FX zisků v návaznosti ne meziroční pokles transakčních objemů.

Provozní náklady reportovala KB za Q3/2020 meziročně nižší o 1 % při hodnotě 3,48 mld. Kč.  Růst nákladů na odpisy a amortizaci dokázala KB kompenzovat nižšími administrativními náklady (zejména v oblasti marketingových a cestovních nákladů) i nižšími osobními náklady.

Tvorba rezerv a opravných položek dosáhla ve Q3/2020 úrovně 1,7 mld. Kč, což představuje vyšší hodnoty v porovnání s našimi i tržními odhady. Podíl rizikových úvěrů (NPL) mezikvartálně nepatrně vzrostl z 2,2 % na 2,3 %. Ke konci září bylo pod úvěrovým moratoriem 8,4 % celkové úvěrové expozice banky. Dle aktualizovaného výhledu banky by rizikové náklady za letošní rok neměly překročit 80bps celkové úvěrové expozice (dříve komunikováno pod 70bps).

Čistý zisk KB za Q3/20 dosáhl úrovně 1,7 mld. Kč (-57 % y/y) a především vlivem vyšší tvorby opravných položek zaostal za našimi i tržními odhady. Celková kapitálová přiměřenost na úrovni 21,6 % (CET1 20,9 %) dosáhla na konci Q3/2020 nadprůměrných hodnot s významnou rezervou vůči interním cílům banky. Dle aktualizovaného výhledu zaznamená KB v letošním roce vyšší jednociferný pokles bankovních výnosů. Provozní náklady by měly zůstat meziročně stabilní. Rizikové náklady by měly dosáhnout v relativním vyjádření hodnot pod 80bps úvěrové expozice.

Ambicí KB v rámci nového střednědobého plánu do roku 2025 je cílit minimálně na 2 mil. aktivních klientů (1,85 mil. bankovních klientů) a to využitím i neorganických cest růstu. Digitální transformace banky s pokračující rostoucí úlohou datových analýz a důrazem na distribuci produktů banky prostřednictvím digitálních kanálů by do roku 2025 měla vyústit v poměr nákladů k výnosům (C/I) na úrovni 40 % a to i v návaznosti na pokračující redukci pobočkové sítě do roku 2025 na 200 poboček i očekávaný pokles zaměstnanců na pětiletém horizontu na celkový počet 5 500 (7 340 v roce 2019). Nové zdroje výnosů (bankovní identita, spolupráce se startupy, pojistné a investiční produkty) by měly bance přispět k organickému růstu výnosů na pětiletém horizontu o 3,7 mld. Kč. Ambicí banky je do roku 2025 dosahovat návratnosti vlastního kapitálu ve výši 15 %.

 

Výsledky hospodaření KB za Q3 2020
v mil. Kč Q3/2020 Konsensus Q3 2020 Q3 20  /Q3 19 Q3 2019
Čistý úrokový výnos 5 254 5 143 -11 % 5 911
Výnosy z poplatků  1 235 1 332 -17 % 1 480
Ostatní výnosy 773 775 -12 % 874
Provozní výnosy 7 263 7 250 -12 % 8 265
Provozní náklady (3 482) (3 527) -1 % (3 512)
Provozní zisk 3 781 3 723 -20 % 4 753
Náklady na riziko (1 678) (1 379)   (26)
Čistý zisk 1 646 1 926 -57 % 3 848

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.