Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Komerční banka: Výsledky hospodaření za 1Q/19

03.05.2019 | 08:58 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí, které vnímáme mírně negativně. Vyjma čistého úrokového výnosu a nižších nákladů na riziko zaostala KB na všech úrovních hospodaření za tržními odhady i naší projekcí. Negativně vnímáme zejména slabší poplatkové výnosy, které navzdory předpokladům managementu KB z úvodu roku o jejich mírném oživení v letošním roce, zaznamenaly další meziroční pokles i vlivem nižších výnosů z křížových prodejů. Slabší výsledek KB na provozní úrovni nepodpořily ani provozní náklady, které zaznamenaly v první čtvrtletí vyšší meziroční nárůst oproti úrovni inflace (celoroční cíl KB). Meziroční růst obchodních objemů banky (úvěry a vklady) ve 1Q/19 zůstává podprůměrný. Přes nedávný relativně výrazný po-dividendový pokles akcií KB si nemyslíme, že by dnešní výsledkový report představoval možný katalyzátor růstu akcií KB.

Čistý úrokový výnos zaznamenal meziroční nárůst o 9,2 % na 5,89 mld. Kč v souladu s konsensuálním odhadem. Čistý úrokový výnos banky podpořily zejména vyšší reinvestiční výnosy z depozit. Čistý úrokový výnos z reinvestic depozit vzrostl v návaznosti na růst obchodních objemů banky a tržních úrokových sazeb meziročně o 24 % na 2,9 mld. Kč. Objem úvěrů zaznamenal meziroční nárůst o 4 % na 637 mld. Kč (hypotéky +1,6 % y/y, spotřebitelské úvěry +3,4 % y/y, korporátní úvěry +4,1 % y/y). Objem depozit se meziročně zvýšil o 4,5 % na 826,1 mld. Kč. Čistá úroková marže dosáhla mírného meziročního zlepšení na 2,3 % (2,2 % ve 1Q/18).

Výnosy z poplatků a provizí meziročně klesly o 2,1 % na 1,54 mld. Kč a zaostaly za našimi i tržními odhady. Transakční poplatky meziročně klesly o 4,7 % na 582 mil. Kč a meziroční pokles zaznamenaly oproti naším předpokladům rovněž poplatky z křížových prodejů.

Zisk z finančních operací klesl meziročně o 14 % na 571 mil. Kč. Pokles zisku z finančních operací byl částečně způsoben změnou přecenění u derivátových pozic. Celkové provozní výnosy banky tak meziročně vzrostly o 5,1 % na 7,96 mld. Kč a zaostaly za tržními odhady.  

Provozní náklady zaznamenaly meziroční nárůst o 3,2 % na 4,19 mld. Kč, přičemž osobní náklady vzrostly o 3,1 % na 1,91 mld. Kč. Všeobecné provozní náklady byly meziročně nižší o 9,4 % na 841 mil. Kč. Provozní zisk banky meziročně vzrostl o 7,3 % na 3,77 mld. Kč, což představuje nižší hodnoty v porovnání s konsensuálními odhady.

Náklady na riziko dosáhly negativních 176 mil. Kč (čisté rozpuštění opravných položek). V relativním vyjádření dosáhly rizikové náklady -11 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia. Poměr rizikových úvěrů (NPL) banky dosáhl na konci 1Q/19 úrovně 2,5 % (2,8 % ve 1Q/18).

Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl konsolidovaný čistý zisk banky úrovně 3,18 mld. Kč, což představuje jeho meziroční nárůst o 5,9 %. Kapitálová přiměřenost činila na konci prvního čtvrtletí silných 18,9 % (CET1 18,4 %) oproti minimální požadované úrovni 16,35 %.

Výsledky hospodaření Komerční banka za 1Q 2019
v mil. Kč  1Q 2019 Konsensus 1Q 2019 Fio  /1Q 18 1Q 2018
Čisté úrokové výnosy 5 892  5 892  +9,2 %  5 349
Čisté poplatky a provize 1 428 1 536 -2,1 % 1 505
Ostatní výnosy 636  769  -17,3 % 717
Provozní výnosy 7 956  8 196  +5,1 % 7 571
Provozní náklady 4 188  4 149  +3,2 % (4 060)
Provozní zisk 3 768  4 047  +7,3 % 3 512
Náklady na riziko 176  (60)  +/- % 83
Čistý zisk 3 176 3 243 +5,9 % 2 999

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.