Středa 27. ledna. Svátek má Ingrid.

Komerční banka se na závěr roku prezentovala solidními čísly

07.02.2019 | 08:51 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledky svého hospodaření za 4Q/18, které vnímáme pozitivně. V podstatě na všech úrovních se KB prezentovala lepšími čísly, než bylo naše i tržní očekávání. Zejména vlivem silného růstu čistého úrokového výnosu (+11,5 % y/y) překonala KB reportovaným čistým ziskem ve výši 3,89 mld. Kč s rezervou naše i tržní odhady. Dnešní výsledky dle našeho názoru zároveň potvrdily, že v případě tří bankovních titulů zastoupených na BCPP, má růst tržních úrokových sazeb v ČR největší pozitivní dopad právě na hospodaření KB. To dokumentuje zejména výrazný nárůst výnosů banky z reinvestování vkladů (+29 % y/y). Představený návrh dividendy ve výši 51 Kč na akcii je rovněž mírně vyšší oproti tržním odhadům (50 Kč/akcii). Nastíněný výhled pro letošní rok s potvrzeným výplatním poměrem pro dividendu 65 % je v souladu s naším očekáváním. Předpokládáme, že dnešní výsledkový report Komerční banky bude trhem přijat kladně.

Čistý úrokový výnos za 4Q/18 meziročně vzrostl o výrazných 11,5 % na 5,98 mld. Kč a s rezervou překonal naše i tržní odhady. Celoroční meziroční růst čistého úrokového výnosu o 7,3 % na 22,51 mld. Kč byl tak vyšší než aktualizovaný výhled managementu KB z listopadu 2018 při 6 %. Čistý úrokový výnos KB těžil zejména z růstu tržních úrokových sazeb v průběhu roku 2018 a obchodních objemů banky. Čistý úrokový výnos z reinvestic depozit vzrostl ve 4Q/18 meziročně o 29 % na 2,89 mld. Kč. Objem úvěrů meziročně vzrostl o 4,7 % v souladu s naším očekáváním. Čistá úroková marže za rok 2018 při 2,33 % dosáhla mírně vyšších hodnot v porovnání s naší projekcí.

Výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly za 4Q/18 mírný meziroční pokles o 0,7 % na 1 606 mil. Kč. Růst poplatkových výnosů KB z křížového prodeje dokázal téměř vykompenzovat meziroční pokles transakčních poplatků. Ostatní výnosy KB za 4Q/18 meziročně klesly o 7,3 % na 862 mil. Kč.

Provozní náklady ve 4Q/18 meziročně vzrostly o 2,1 % na 3,62 mld. Kč zejména vlivem růstu osobních nákladů (+5,2 % y/y) a odpisů (+7,9 % y/y). Růst osobních nákladů částečně kompenzoval meziroční pokles všeobecných provozních nákladů o 4 % z titulu nižších nákladů na marketing a telekomunikační služby.

Tvorba rezerv a opravných položek dosáhla za 4Q/18 v souladu s tržní projekcí nízkých hodnot 17 mil. Kč. Poměr rizikových úvěrů (NPL) na úvěrovém portfoliu banky se meziročně snížil z 3,1 % na 2,7 %. Náklady na riziko za celý rok 2018 dosáhly mimořádně nízké úrovně -10 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia.

Čistý zisk za 4Q/18 meziročně vzrostl o 4,9 % na 3,89 mld. Kč. Zejména vlivem silnějšího růstu čistého úrokového výnosu s rezervou překonal naše i tržní odhady. Celková kapitálová přiměřenost KB dosáhla ke konci roku 2018 nadprůměrné úrovně 18,5 % (kapitálový poměr CET1 17,9 %). Návrh dividendy za rok 2018 dosahuje 51 Kč na akcii, což ve vztahu k aktuálnímu kurzu akcií KB představuje hrubý dividendový výnos 5,4 %.  

Výhled na rok 2019 počítá s růstem objemu úvěrů na úrovni středních jednotek procent. Celkové provozní výnosy by měly zaznamenat v letošním roce mírný meziroční nárůst zejména vlivem růstu čistého úrokového výnosu. Výnosy z poplatků a provizí by se měly v letošním roce stabilizovat, případně by měly zaznamenat mírný nárůst. Růst provozních nákladů by měl odpovídat tempu růstu inflace s předpokládaným pokračujícím tlakem ze strany osobních nákladů. Výplatní poměr pro dividendu by měl být i v roce 2019 zachován při 65 % čistého zisku.  

Výsledky hospodaření KB za 4Q 2018
v mil. Kč 4Q /18  Konsensus 4Q 2018 4Q 18 /4Q 17 (%) 4Q 2017
Čisté úrokové výnosy 5 981 5 756  +11,5% 5 364
Poplatky a provize
1 628 1 606 -0,7 % 1 640
Ostatní výnosy 862 816 -7,3 % 930
Čisté provozní výnosy 8 472 8 178 +6,8 % 7 934
Provozní náklady 3 619 (3 682) +2,1 % (3 543)
Provozní zisk 4 853 4 495 +10,5 % 4 390
Náklady na riziko (17) (49) +/- 166
Čistý zisk

3 888

3 647 +4,9 % 3 705

Zdroj: Fio banka, Komerční banka

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.