Čtvrtek 21. října. Svátek má Brigita.

Komerční banka: Projekce hospodaření za Q3/2020

04.11.2020 | 14:21 0 Komentářů

Komerční banka představí výsledky svého hospodaření za Q3/2020 ve čtvrtek 5. 11. 2020 před otevřením trhu.

Čistý úrokový výnos zaznamenal ve třetím čtvrtletí dle naší projekce meziroční pokles o 12 % na 5,18 mld. Kč. Na úrovni čistého úrokového výnosu banky se projeví negativně zejména meziroční pokles základní úrokové sazby ČNB. Výnosy z poplatků a provizí odhadujeme za Q3/20 meziročně slabší o 8 % na úrovni 1,36 mld. Kč vlivem nižší ekonomické aktivity i zavedením stropu na poplatky účtované za přeshraniční platby v rámci jednotné evropské platební oblasti (SEPA). Provozní náklady dosáhly za Q3/20 dle našeho odhadu meziročně stabilních hodnot při 3,51 mld. Kč. Růst nákladů na odpisy a amortizaci by v uplynulém čtvrtletí měly kompenzovat meziročně nižší všeobecné správní náklady. Provozní zisk KB před tvorbou rezerv a opravných položek tak dosáhl ve Q3/20 dle naší projekce 3,81 mld. Kč (-20 % y/y). Zhoršení makroekonomického výhledu v návaznosti na opatření okolo covid-19 bude reflektovat meziročně významně vyšší tvorba opravných položek a rezerv. Čistý zisk Komerční banky za Q3/20 by kombinací výše uvedených předpokladů měl dle našich odhadů dosáhnout výše 2,04 mld. Kč, což by představovalo jeho meziroční pokles o 47 %.

Komerční banka by se zítřejším výsledkovým reportem měla investorům představit rovněž střednědobý plán do roku 2025. Poslední komunikované střednědobé finanční cíle definované managementem KB v rámci strategického plánu pro období 2018-20 počítaly s provozními výnosy ≥ 33 mld. Kč, poměrem provozních nákladů k výnosům ≤ 45 % a návratností vlastního kapitálu ≥ 12 %. 

Projekce hospodaření KB za Q3 2020
v mil. Kč Fio projekce Konsensus Q3 2020 Fio  /Q3 19 Q3 2019
Čistý úrokový výnos 5 175 5 143 -12 % 5 911
Výnosy z poplatků  1 355 1 332 -8 % 1 480
Ostatní výnosy 790 775  % 874
Provozní výnosy 7 320 7 250 -11 % 8 265
Provozní náklady (3 510) 3 527 0 % (3 512)
Provozní zisk 3 810 3 723 -20 % 4 753
Náklady na riziko (1 410) (1 379)   (26)
Čistý zisk 2 040 1 926 -47 % 3 848

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.