Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

Komerční banka: Projekce hospodaření za 4Q/2017

07.02.2018 | 12:24 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za 4Q/2017 ve čtvrtek 8.2.2018 před otevřením trhu.

 

  • Celkové provozní výnosy KB za 4Q/17 očekáváme na úrovni 7,56 mld. Kč, což by znamenalo jejich meziroční pokles o 2,7 %. Růst obchodních objemů banky ve 4Q/17 nebyl dle naší projekce dostatečný, aby vykompenzoval negativní dopad meziročně nižší čisté úrokové marže. S přebytkem likvidity na domácím úvěrovém trhu přetrvává tlak na úvěrové marže bank. Čistý úrokový výnos KB za 4Q/17 projektujeme meziročně slabší o 1,7 % na úrovni 5,21 mld. Kč.
  • Výnosy z poplatků a provizí by měly ve 4Q/17 dosáhnout meziročně stabilních hodnot při 1 596 mil. Kč. V meziročním srovnání již nebudou poplatkové výnosy banky negativně ovlivněny dekonsolidací dceřiné společnosti Cataps (3Q/16), jako tomu bylo v předchozích čtvrtletích roku 2017. Pokles poplatkových výnosů z depozitních a úvěrových produktů by měla vyvážit vyšší transakční aktivita klientů i rostoucí poplatky z křížového prodeje.
  • Přes očekávanou silnou poptávku korporátní klientely KB po produktech úrokového zajištění nebude zisk z finančních operací banky pravděpodobně ve 4Q/17 tak výrazný jako v prvních dvou čtvrtletích loňského roku. Ostatní výnosy banky za poslední čtvrtletí 2017 odhadujeme ve výši 760 mil. Kč.
  • Růst provozních nákladů KB o cca 1,6 % na 3 568 mil. Kč očekáváme zejména z titulu rostoucích osobních nákladů vzhledem k napjatému trhu práce v ČR. Silná výkonnost české ekonomiky by měla nadále podpořit nízké rizikové náklady KB. Tvorba opravných položek a rezerv dosáhla za 4Q/17 dle našeho odhadu 250 mil. Kč.
  • Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl čistý zisk Komerční banky za 4Q/17 dle naší projekce výše 3 058 mil. Kč. V rámci zítřejší prezentace hospodářských výsledků představí management banky pravděpodobně i návrh dividendy za rok 2017. Vedení KB potvrdilo v průběhu minulého roku záměr vyplatit na dividendách za letošní rok 60 % čistého zisku očištěného o mimořádné položky. Po očištění o jednorázový pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB z 1Q/17 by čistý zisk na akcii (EPS) za rok 2017 měl dle naší projekce dosáhnout cca 70,8 Kč. Návrh dividendy za minulý rok by se tedy měl pohybovat v rozmezí 42 – 43 Kč na akcii.
Odhad hospodářských výsledků Komerční banky za 4Q 2017
v mil. Kč 4Q 2017 Odhad Fio Konsensus 4Q 2017 Fio /4Q 2016 (%) 4Q 2016
Čisté úrokové výnosy 5 210 5 226 -1,7 % 5 299
Poplatky a provize
1 596 1 605 -0,4 % 1 599
Ostatní výnosy 760 795 -12,8 % 872
Čisté provozní výnosy 7 563 7 626 -2,7 % 7 770
Provozní náklady (3 568) (3 543) +1,6 % (3 510)
Provozní zisk 3 996 4 083 -6 % 4 260
Náklady na riziko (250) (240) -58 % (595)
Čistý zisk

3 058

3 128 +0,3 % 3 048

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.