Čtvrtek 04. března. Svátek má Stela.

Komerční banka: Projekce hospodaření za 3Q/2019

05.11.2019 | 11:49 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za 3Q/19 ve středu 6.11.2019 před otevřením trhu.

Čistý úrokový výnos dosáhl ve třetím čtvrtletí dle naší projekce meziroční nárůst o 3 % na 5,96 mld. Kč. Meziroční nárůst čistého úrokového výnosu by měly podpořit stejně jako v předchozím čtvrtletí zejména vyšší reinvestiční výnosy KB v návaznosti na růst základní úrokové sazby ČNB. Výnosy z poplatků a provizí projektujeme za 3Q/19 meziročně vyšší o 2,6 % na úrovni 1,50 mld. Kč. Ostatní provozní výnosy banky očekáváme meziročně slabší o cca 26 %, když se KB pravděpodobně nepodaří zopakovat silný zisk z finančních operací ze 3Q/18, který byl významnou měrou ovlivněn několika zajišťovacími operacemi korporátních klientů banky. Provozní náklady zaznamenaly ve 3Q/19 dle naší projekce meziroční nárůst o 2 % na 3,49 mld. Kč zejména vlivem růstu odpisů v návaznosti na realizované investice do digitalizace banky. Provozní zisk KB před tvorbou rezerv a opravných položek tak dosáhl ve 3Q/19 dle naší projekce 4,61 mld. Kč (-6 % y/y).  Náklady na riziko by vzhledem k přetrvávajícím příznivým makroekonomickým podmínkám České republiky měly setrvat nadále na nízkých úrovních. Konsolidovaný čistý zisk Komerční banky za 3Q/19 by kombinací výše uvedených předpokladů měl dle našich odhadů dosáhnout výše 3,93 mld. Kč, což by představovalo jeho meziroční pokles o 7 %.

Projekce hospodaření KB za 3Q 2019
v mil. Kč  3Q 2019 Konsensus 3Q 2019 Fio  /3Q 18 3Q 2018
Čisté úrokové výnosy 5 960 5 901 3 % 5 787 
Čisté poplatky a provize 1 500 1 503 2,6 % 1 462
Ostatní výnosy 800 793 -26,3 % 1 086
Provozní výnosy 8 260 8 197 -0,9 % 8 335
Provozní náklady 3 493 3 548 2,1 % (3 421)
Provozní zisk 4 610 4 648 -6,2 % 4 913
Náklady na riziko (0) 82 N.A. 258
Čistý zisk 3 933 3 844 -6,5 % 4 204

Zdroj: Fio banka, Komerční banka (konsensus) 

Michal Křikava, analytik

Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.