Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Komerční banka – projekce hospodaření za 3Q 2016

02.11.2016 | 11:28 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí 2016 ve čtvrtek 3. 11. 2016 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční ve stejný den od 14:00 středoevropského času. KB zaznamená dle naší projekce meziroční nárůst čistého zisku o 16 % zejména z titulu zaúčtování jednorázového výnosu (727 mil. Kč) z prodeje 80% podílu v dceřiné společnosti Comcast.

Čisté úrokové výnosy zaznamenaly dle naší projekce ve 3Q 16 mírný meziroční pokles o 1 % při úrovni 5,29 mld. Kč. Růst obchodních objemů banky by měl částečně kompenzovat očekávaný mírný pokles čisté úrokové marže. Objem úvěrů Komerční banky vzrostl za 3Q 16 meziročně dle našeho odhadu o 8-9 %.

Poplatkové výnosy KB předpokládáme ve 3Q 2016 meziročně slabší o cca 0,7 % na úrovni 1,7 mld. CZK. Nepříznivým trendem pro KB zůstává komoditizace bankovních produktů s tlakem na ceny základních bankovních služeb. Naopak růst objemu nebankovních aktiv ve správě by měl tlumit pokles poplatkových výnosů banky.

Na úrovni jádrových výnosů KB by se měla od 3Q 16 pozitivně projevit plná konsolidace akvírované společnosti PSA Finance. V červenci letošního roku dokončila dceřiná společnost KB ESSOX akvizici společností PSA Finance Česká republika (objem aktiv 2,9 mld. Kč) a PSA FINANCE SLOVAKIA (1,8 mld. Kč). KB drží ve společnosti ESSOX cca 51% podíl a obě převzaté společnosti jsou od 2H16 plně konsolidovány v účtech KB.  

Předpokládáme, že blížící se ukončení intervenčního režimu ze strany ČNB vedlo v 3Q 16 k vyšší  poptávce korporátní klientely KB po produktech měnového zajištění. Výnosy z finančních operací a ostatní výnosy očekáváme za 3Q 16 v souhrnné výši 755 mil. Kč (+23 % r/r).

Provozní náklady KB projektujeme meziročně nižší o 3 % při úrovni 3,31 mld. Kč. Předpokládaný meziroční růst osobních nákladů KB o 2-3 % by měl být kompenzován poklesem v ostatních nákladových kategoriích banky. Provozní zisk KB by tak měl dle naší projekce dosáhnout 4,43 mld. Kč, což by znamenalo jeho meziroční nárůst o 4,6 %.

Odhad hospodářských výsledků Komerční banky za 3Q 2016
v mil. Kč 3Q 2016 Odhad Fio Konsensus 3Q 2016 Fio /3Q 2015 (%) 3Q 2015
Čisté úrokové výnosy  5 288 5 194 -0,9% 5 334
Poplatky a provize
1 701  1 714 -0,6%  1 712
Ostatní výnosy  755  809 +23%  613
Čisté provozní výnosy  7 744  7 716  1%  7 659
Provozní náklady  (3 310)  (3 288)  -3,3%  3 423
Provozní zisk  4 434  4 428  +4,6%  4 236
Náklady rizika  (520)  (515)  +60%  (324)
Čistý zisk 3 768 3 613  +16%  3 245

 

Management banky ve svém výhledu pro letošní rok očekává náklady na riziko při 30 – 40 b.b. průměrného klientského úvěrového portfolia. Tvorba rezerv a opravných položek k rizikovým úvěrům dosáhla ve 3Q 16 dle našeho odhadu (v rámci uváděného intervalu) absolutní výše 520 mil. Kč.

Komerční banka zaúčtuje ve 3Q 16 v rámci položky „Zisk z majetkových účastí“ jednorázový výnos (727 mil. Kč) z prodeje 80% podílu ve společnosti Cataps, s.r.o. Aktivity této dceřiné společnosti KB (akceptace plateb kreditními a debetní kartami) dosud přispívaly k celkovým konsolidovaným výnosům KB cca jedním procentem.

Čistý zisk Komerční banky očekáváme za 3Q 16 na úrovni 3,77 mld. Kč, což by představovalo jeho 16% meziroční nárůst. Náš odhad čistého zisku KB je v porovnání s konsensuálním odhadem analytiků při 3,61 mld. Kč nepatrně optimističtější.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.