Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

KOMERČNÍ BANKA: Projekce hospodaření za 3Q 2015

04.11.2015 | 11:15 0 Komentářů

Komerční banka představí své výsledky hospodaření za 3Q 2015 ve čtvrtek 5. 11. 2015 v 7:00 hod. Konferenční hovor pro analytiky a investory proběhne ve 14:00 hod.

V rámci naší projekce hospodaření KB za 3Q 2015 očekáváme mírný meziroční pokles čistých úrokových výnosů banky o 0,7 % k úrovni 5 150 mil. Kč. Přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb s negativním dopadem na čistou úrokovou marži banky by mělo být stejně jako v prvním pololetí kompenzováno vyššími obchodními objemy banky. Meziroční tempo růstu objemu úvěrů předpokládáme při 6 – 7 %.

Pokles poplatkových výnosů banky by měl zpomalit, když většina klientů banky již využívá v rámci věrnostního programu KB balíčků s levnějšími základními bankovními službami. Výnosy z poplatků a provizí by tak měly být ve třetím čtvrtletí 2015 meziročně nižší o 1,5 % při 1 710 mil. Kč navzdory vyššímu počtu transakcí a objemu klientských aktiv ve správě banky. Podpory by se mělo poplatkovými výnosům KB dostat ze strany křížových prodejů investičních a pojistných produktů.  

Vyšší poptávka korporátní klientely KB po produktech měnového a úrokového zajištění by měla vést k mezikvartálnímu růstu výnosů z finančních operací banky o cca 7 %.

Odhad hospodářských výsledků za 3Q 2015
 v mil. Kč 3Q 2015 Odhad Fio Konsensus 3Q 2015 Konsensus /3Q 2014 (%) 3Q 2014
Čisté úrokové výnosy 5 150 5 109 -1,5 % 5 185
Čisté poplatky a provize 1 710 1 707 -1,5 % 1 733
Čistý zisk z finančních operací 627 608 -9,3 % 670
Čisté provozní výnosy 7 487 7 425 -2,1 % 7 588
Provozní náklady (3 230) (3 238) -0,5 % (3 255)
Provozní zisk 4 257 4 187 -3,4 % 4 333
Rezervy a opravné položky (120) (180) -41 % (305)
Čistý zisk 3 390 3 316 +1,5 % 3 268

Zdroj: Fio banka, a.s., Komerční banka, * Průměr odhadů analytiků dle průzkumu Komerční banky

Celkové provozní výnosy KB očištěné o dekonsolidaci transformovaného fondu by tak ve třetím čtvrtletí měly dle našeho odhadu dosáhnout 7 487 mil. Kč (y/y -1,3 %). Provozní náklady KB by měly v meziročním srovnání stagnovat při úrovni 3 230 mil. Kč (y/y -0,7 %). Provozní zisk banky před tvorbou rezerv a opravných položek na úrovni 4 257 mil. Kč by měl tak měl být dle našeho odhadu meziročně slabší o 1,8%.

Příznivé makroekonomické prostředí České republiky a nízké úrokové sazby na trhu představují příznivé faktory pro vývoj kvality úvěrového portfolia KB. Velmi nízké hodnoty nákladů rizika tak představovaly stěžejní driver meziročně vyšší ziskovosti KB za 1H 2015. Pro třetí kvartál 2015 očekáváme náklady rizika nadále při nízké úrovni 120 mil. Kč (y/y -60 %).

Čistý zisk Komerční banky na úrovni akcionářů mateřské společnosti za třetí kvartál 2015 dosáhne dle naší projekce 3 390 mil. Kč, což by znamenalo v meziročním porovnání jeho nárůst o 3,7 %.  

 

Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.