Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Komerční banka: Projekce hospodaření za 2Q/2017

01.08.2017 | 09:25 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za 2Q 2017 ve středu 2. 8. 2017 v 7:00 hod. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční ve stejný den od 14:00 středoevropského času.

  • Celkové výnosy Komerční banky za 2Q/17 projektujeme ve výši 7,69 mld. Kč (-10 % r/r). Očekáváný dvouciferný meziroční propad celkových výnosů KB ve druhém čtvrtletí souvisí zejména se zaúčtováním jednorázového příjmu z prodeje majetkové účasti ve VISA Europe (959 mil. Kč) ve druhém čtvrtletí minulého roku.
  • Čisté úrokové výnosy za 2Q/17 očekáváme meziročně slabší o cca 1 % na úrovni 5 177 mil. Kč. Předpokládaný meziroční růst objemu hrubých úvěrů o 7 – 8 % tak ani v uplynulém čtvrtletí nedokázal dle našich odhadů vykompenzovat negativní vliv 1) nižších reinvestičních výnosů z depozit a 2) klesajících úrokových marží v návaznosti na intenzivní konkurenci na úvěrovém trhu.
  • Čisté výnosy z poplatků a provizí budou, stejně jako v předchozím čtvrtletí, meziročně negativně ovlivněny dekonsolidací dceřiné společnosti Cataps ve 3Q/16. Společnost generovala cca 4 % poplatkových výnosů KB. Management banky v rámci svého výhledu hospodaření pro letošní rok předpokládá čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně slabší o 2 – 4 %. Za uplynulé čtvrtletí očekáváme výraznější meziroční pokles poplatkových výnosů banky o 5 % na 1 623 mil. Kč.
  • Čistý zisk z finančních operací dosáhne za 2Q/17 dle našich odhadů téměř poloviční hodnoty ve srovnání s druhým čtvrtletím minulého roku, ve kterém KB zaúčtovala jednorázový příjem z prodeje svého podílu ve VISA Europe (959 mil. Kč). Domníváme se, že poptávka korporátních klientů KB po produktech měnového zajištění byla slabší v porovnání se silným prvním čtvrtletím a očekáváme zisk z finančních operací na úrovni 895 mil. Kč (1,05 mld. Kč ve 1Q/17).
  • Provozní náklady banky očekáváme v rámci naší prognózy meziročně stabilní při 3,32 mld. Kč. Předpokládaný meziroční růst osobních nákladů o 3 % by měly kompenzovat nižší všeobecné provozní náklady i nižší odpisy. Náklady na riziko za první polovinu roku 2017 by měly dle našich odhadů dosáhnout v relativním vyjádření příznivějších hodnot oproti vylepšenému celoročnímu výhledu banky při 25 – 35 b.b. průměrného klientského úvěrového portfolia. Za druhé čtvrtletí odhadujeme náklady na riziko ve výši 240 mil. Kč, což by znamenalo v meziročním srovnání jejich 57% pokles.
  • V porovnání s tržním konsensem (3,24 mld. Kč) je náš odhad reportovaného čistého zisku KB za 2Q/17 optimističtější. V rámci naší projekce očekáváme, že čistý zisk Komerční banky ve 2Q/17 dosáhl 3,37 mld. Kč (-11 % r/r).
  • V kontextu dalšího zvýšení kapitálových požadavků ze strany ČNB (zvýšení proticyklické kapitálové rezervy na 1 % z 0,5 % s platností od 1. 7. 2018) bude v případě Komerční banky v centru pozornosti investorů její kapitálová přiměřenost a případný plán banky na posílení regulatorního kapitálu o kapitálové komponenty Tier 2.
Odhad hospodářských výsledků Komerční banky za 2Q 2017
v mil. Kč 2Q 2017 Odhad Fio Konsensus 2Q 2017 Fio /2Q 2016 (%) 2Q 2016
Čisté úrokové výnosy 5 177 5 199 -1 % 5 213
Poplatky a provize
1 623 1 605 -5 %  1 708
Ostatní výnosy 895 872 -46 %  1 664
Čisté provozní výnosy 7 694 7 676 -10 %  8 585
Provozní náklady (3 323) (3 325) 0,2 %   (3 317)
Provozní zisk 4 371 4 351 -17 % 5 268
Náklady na riziko (240) (362) -57 %  (563)
Čistý zisk

3 370

3 238 -11 % 3 801

 

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.