Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Komerční banka: Projekce hospodaření za 2Q/18

01.08.2018 | 13:55 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za 2Q/18 ve čtvrtek 2.8. 2018 před otevřením trhu.

  • Provozní výnosy projektujeme meziročně slabší o 1 % ve výši 7,73 mld. Kč. Předpokládaný růst čistého úrokového výnosu na straně provozních výnosů pravděpodobně plně nevykompenzuje odhadovaný meziroční pokles zisku z finančních operací i výnosu z poplatků a provizí.
  • Prognózovaný meziroční růst čistého úrokového výnosu o 3,9 % na 5,40 mld. Kč podpoří růst objemu úvěrů (+4 % y/y) i prostředí rostoucích úrokových sazeb. Zatímco růst úrokových sazeb na mezibankovním trhu se do klientských sazeb u úvěrů nepromítá vlivem konkurenčních tlaků v plné míře a dopad do úrokových výnosů banky z úvěrů zůstává tlumený, pozitivní efekt vyšších sazeb na reinvestiční výnosy z depozit byl u KB ve výsledcích za 1Q/18 zřetelnější. Únorové zvýšení úrokových sazeb by čistý úrokový výnos KB ve 2Q/18 mělo dále podpořit.
  • Poplatkové výnosy za 2Q/18 dosáhly dle našich odhadů 1,59 mld. Kč, což by představovalo jejich meziroční pokles o 1,4 %. Růst poplatkových výnosů z křížových prodejů by měl kompenzovat meziročně nižší servisní poplatky z úvěrových i depozitních produktů.  
  • Za 2Q/18 vykáže Komerční banka pravděpodobně meziroční pokles čistého zisku z finančních operací vlivem silné zajišťovací aktivity korporátní klientely banky ve 2Q/17. Ostatní výnosy KB odhadujeme meziročně slabší o 26 % na úrovni 740 mil. Kč.  
  • Provozní náklady předpokládáme meziročně vyšší o 2 % na úrovni 3,43 mld. Kč zejména vlivem rostoucích personálních nákladů. Komerční banka velmi pravděpodobně ve 2Q/18 zaúčtuje rovněž jednorázové náklady plynoucí z realizovaných kroků (v období 2018 – 2020) v rámci aktualizovaného strategického plánu banky (redukce bankovních poboček, snížení počtu manažerských stupňů). Jejich odhadovanou výši KB směrem k investorům nekomunikovala a nejsou tak zahrnuty v naší prognóze.   
  • Náklady na riziko by vzhledem k přetrvávajícímu příznivému ekonomickému prostředí měly setrvat na nižších úrovních vůči průměrným hodnotám napříč celým hospodářským cyklem. Za 2Q/18 odhadujeme tvorbu opravných položek a rezerv ve výši 55 mil. Kč.
  • Na základě výše uvedených předpokladů dosáhne čistý zisk Komerční banky za 2Q/2018 dle naší projekce úrovně 3,45 mld. Kč, což by v meziročním srovnání představovalo pokles reportovaného zisku banky o 4,4 %. 
Odhad hospodaření Komerční banky za 2Q 2018
v mil. Kč 2Q 2018 Odhad Fio Konsensus 2Q 2018 Fio /2Q 2017 (%) 2Q 2017
Čisté úrokové výnosy 5 399 5 387 +3,9 % 5 196
Poplatky a provize
1 587 1 585 -1,4 % 1 610
Ostatní výnosy 740 766 -26 % 1 003
Čisté provozní výnosy 7 726 7 739 -1,1 % 7 809
Provozní náklady (3 430) (3 486) +2,0 % (3 363)
Provozní zisk 4 296 4 253 -3,4 % 4 445
Náklady na riziko (55) (43) -/+ 12
Čistý zisk

3 445

3 429 -4,4 % 3 616

Zdroj: Fio banka, Komerční banka 

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.