Úterý 01. prosince. Svátek má Iva.

Komerční banka: Projekce hospodaření za 1Q/2018

03.05.2018 | 09:50 0 Komentářů

Komerční banka představí výsledky svého hospodaření za 1Q/2018 v pátek 4.5.2018 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční od 14:00 hod.

  • Celkové provozní výnosy Komerční banky za první čtvrtletí 2018 očekáváme meziročně stabilní ve výši 7,80 mld. Kč. Předpokládáme, že meziroční nárůst čistého úrokového výnosu i poplatkových výnosů banky vykompenzuje námi očekávaný meziroční pokles zisku z finančních operací. Čistý úrokový výnos zaznamenal dle naší projekce za 1Q/2018 meziroční nárůst o 2 % na 5,27 mld. Kč. Na mírném oživení čistého úrokového výnosu KB by se mělo pozitivně projevit trojí zvýšení úrokové sazby ze strany ČNB od srpna 2017 navzdory faktu, že intenzivní konkurence na trhu neumožňuje plné promítnutí růstu sazeb do cen úvěrů.
  • Poplatkové výnosy banky by měly těžit z rostoucího objemu transakcí i pokračujícího růstu poplatkových výnosů z křížových prodejů. Za první čtvrtletí 2018 dosáhly výnosy z poplatků a provizí dle našeho odhadu úrovně 1,63 mld. Kč (+4 % y/y). Zisk z finančních operací bude v meziročním srovnání velmi pravděpodobně nižší vzhledem k silné srovnávací základně z prvního čtvrtletí 2017, kdy KB těžila ze sílící finanční aktivity klientů v předvečer ukončení měnových intervencí ČNB. Ostatní výnosy banky za 1Q/18 odhadujeme ve výši 900 mil. Kč.
  • Provozní náklady KB za 1Q/18 dosáhly dle našeho odhadu 4,13 mld. Kč. Meziroční nárůst osobních nákladů o cca 4 % by měl částečně kompenzovat mírný pokles všeobecných administrativních nákladů o 1 – 2 %. Odpisy zaznamenají výraznější nárůst vzhledem k nízké základně z prvního čtvrtletí 2017 z titulu pozitivního příspěvku z prodeje a přecenění budovy centrály (817 mil. Kč).
  • Náklady na riziko by vzhledem k přetrvávajícímu příznivému ekonomickému prostředí měly setrvat na nižších úrovních vůči průměrným hodnotám napříč celým hospodářským cyklem. Za první čtvrtletí 2018 odhadujeme tvorbu opravných položek a rezerv ve výši 110 mil. Kč.
  • Čistý zisk Komerční banky za 1Q/2018 dosáhne kombinací výše uvedených faktorů dle našeho odhadu úrovně 2,91 mld. Kč, což by v meziročním srovnání představovalo pokles reportovaného zisku o 29 %. Po očištění o jednorázové položky z 1Q/2017 by měl čistý zisk Komerční banky dle naší projekce zaznamenat meziroční pokles o cca 8 %.
Odhad hospodářských výsledků Komerční banky za 1Q 2018
v mil. Kč 1Q 2018 Odhad Fio Konsensus 1Q 2018 Fio /1Q 2017 (%) 1Q 2017
Čisté úrokové výnosy 5 270 5 263 2,0 % 5 165
Poplatky a provize
1 628 1 622 4,1 % 1 564
Ostatní výnosy 900 821 -17,6 % 1 092
Čisté provozní výnosy 7 799 7 706 -0,3 % 7 821
Provozní náklady (4 131) (4 099) +30,7 % (3 160)
Provozní zisk 3 668 3 606 -21,3 % 4 661
Náklady na riziko (110) (71) -/+ 84
Čistý zisk

2 910

2 877 -28,7 % 4 081

Zdroj: Fio banka, Komerční banka

Michal Křikava, analytik

Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.