Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Komerční banka: Odhad hospodaření za Q2/2021

30.07.2021 | 15:47 0 Komentářů

Komerční banka zveřejní v úterý 3. srpna před otevřením trhu své hospodářské výsledky za 2. kvartál letošního roku. Banka by podle našich predikcí měla dosáhnout srovnatelného provozního zisku jako ve stejném období minulého roku. Pozorně sledované budou náklady na riziko, které budou opět výrazně promlouvat do konečné podoby výsledovky.

Čisté provozní výnosy očekáváme ve výši 7 324 mil. Kč (+1 % meziročně). Čisté úrokové výnosy budou nadále pod tlakem nízkých úrokových sazeb, těžit by ale naopak měly z meziročně vyšších obchodních objemů. Podle našeho odhadu by měly dosáhnout 5 019 mil. Kč (+ 0 % meziročně). Český hypoteční trh zaznamenal za období dubna až června opět rekordní objemy. Čisté výnosy z poplatků a provizí budou pokračovat v růstu, taženy obecně zvýšenou ekonomickou aktivitou a rostoucími finančními trhy. Podle našeho odhadu dosáhnou 1 400 mil. Kč (+10 % meziročně).

Provozní náklady meziročně vzrostou o 1,2 % na 3 585 mil. Kč. Růst by měly především všeobecné provozní náklady. Mírný meziroční pokles naopak očekáváme u osobních nákladů.

Provozní zisk za kvartál dosáhne podle našeho modelu úrovně 3 739 mil. Kč a v porovnání se srovnatelným minuloročním obdobím by tak měl zůstat stabilní (+1 % meziročně).

Náklady na riziko odhadujeme ve výši 586 mil. Kč, což v relativním vyjádření vůči portfoliu úvěrů činí 38 b.b. Tvorbě opravných položek bude věnována zvýšená pozornost. Při představení posledních kvartálních výsledků management banky uvedl, že u nákladů na riziko předpokládá za období celého roku 2021 významný pokles oproti hodnotě roku 2020 (68 b.b.).

Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti odhadujeme ve výši 2 528 mil. Kč.

Projekce hospodaření Komerční banky za Q2/2021
v mil. Kč

Fio Q2 2021

Konsensus Q2 2021 Fio / Q2 2020 Q2 2020
Čisté úrokové výnosy 5 019 5 114 0 % 4 999
Čisté poplatky a provize 1 400 1 394 10 % 1 273
Ostatní výnosy 905 822 -7 % 971
Provozní výnosy 7 324 7 330 1 % 7 241
Provozní náklady

(3 585)

(3 511) 1 % (3 544)
Provozní zisk
3 739 3 819 1 % 3 697
Náklady na riziko (655) (533) -58 % (1 576)
Zisk před zdaněním 3 137 3 337 44 %

2 175

Čistý zisk *
2 528 2 651 42 % 1 779

* čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

Zdroj: Fio banka, Komerční banka

Tomáš Hrabánek, Fio banka, a.s.

Tomáš Hrabánek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.