Čtvrtek 29. října. Svátek má Silvie.

Komerční banka: Na úvod roku slušné reportované čísla

04.05.2016 | 08:11 0 Komentářů

Komerční banka se na úvod roku prezentovala z našeho pohledu slušnými čísly. Komerční banka navázala v úvodu letošního roku na silnou úvěrovou aktivitu (+6,8 %) z předchozího roku. Na provozní úrovni dokázala Komerční banka překonat tržní odhady zejména vlivem vyšších výnosů z finančních operací a stabilní nákladové disciplíny. Čistý zisk reportovala banka silnější v porovnání s naším i tržním konsensuálním odhadem vlivem lepší provozní úrovně i nižších nákladů rizika. Celkově vnímáme dnešní reportované výsledky mírně pozitivně.

Čisté úrokové výnosy reportovala KB za 1Q 16 meziročně nižší o 2,1 % při hodnotě 5 234 mil. Kč a mírně zaostala za odhadem trhu (5 253 mil. Kč). Silná úvěrová aktivita (+6,8 % r/r) částečně kompenzovala meziročně nižší čistou úrokovou marži banky při 2,5 % (2,6 % 2015). Na růstu úvěrů se tradičně nejvíce podílely hypoteční úvěry (+ 13,6 % y/y). Svůj tržní podíl dokázala KB upevňovat rovněž v segmentu spotřebitelských úvěrů (+7,2% r/r) a úvěrů malým a středním podnikům (+7,3 %).

 

Výnosy z poplatků a provizí vykázala KB za 1Q 16 meziročně stabilní ve výši 1 700 mil. Kč ( -0,1% r/r) v souladu s tržním očekáváním. Poplatkové výnosy banky táhly zejména transakční poplatky při rostoucím počtu transakcí ze strany klientů KB. Výnosy z finančních operací dosáhly za 1Q 16 úrovně 734 mil. Kč (+11,2 % r/r) a na straně výnosů se postaraly o největší pozitivní překvapení. Tržní očekávání bylo nastaveno na úrovni 678 mil. Kč. Vzhledem k vyšším výnosům z finančních operací tak celkové provozní výnosy banky ve výši 7 694 mil. Kč (-0,5 % r/r) překonaly očekávání analytické obce (7 625 mil. Kč).

 

Hospodářské výsledky Komerční banky (BAAKOMB) za 1Q 2016
v mil. Kč 1Q 2016 Konsensus 1Q 2016 1Q 16 /1Q 15 (%) 1Q 2015
Čisté úrokové výnosy  5 234 5 253 -2,1 %  5 348
Poplatky a provize
1 700  1 694 -0,1 %  1 701
Ostatní výnosy 761  678  n.a. n.a.
Čisté provozní výnosy  7 694  7 625 -0,5 %  7 731
Provozní náklady  3 879  3 938 15,6 %  3 356
Provozní zisk 3 815  3 686 -12,8 %  4 375
Náklady rizika 225  362 106 %  108
Čistý zisk 2 894  2 681 -16,3 %  3 456

 

Provozní náklady Komerční banky dosáhly za 1Q 2016 úrovně 3 879 mil. Kč (+15,6 % r/r), což představuje nižší hodnoty v porovnání s naším i tržním očekáváním (3 940 mil. Kč). Výrazný meziroční nárůst provozních nákladů za 1Q 2016 byl způsoben zaúčtováním celoročních příspěvků banky (835 mil. Kč) do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Bez zahrnutí těchto regulatorních bankovních odvodů by provozní náklady KB vykázaly meziroční pokles o 2,8 %.

Provozní zisk banky ve výši 3 815 mil. Kč (-12,8 % r/r) tak zřetelně překonal konsensuální projekci ve výši 3 686 mil. Kč.

Příjemným překvapením jsou i nadále nízké náklady rizika. KB reportovala za 1Q 2016 tvorbu opravných položek a rezerv ve výši 225 mil. Kč (+106 % r/r), což v relativním vyjádření představuje 17 bazických bodů průměrného klientského úvěrového portfolia.   

Čistý zisk banky za 1Q 16 dosáhl 2 894 mil. Kč a „přebil“ očekávání analytické obce (2 681 mil. Kč) i naši optimističtější projekci (2 720 mil. Kč). Bez zahrnutí příspěvků do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize by čistý zisk banky zaznamenal meziroční pokles o 1,8 %.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.