Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Komerční banka: Čistý zisk za rok 2008 mírně pod odhady trhu, lepší provozní úroveň

18.02.2009 | 11:41 0 Komentářů

Komerční banka, podle dnes zveřejněných výsledků hospodaření za rok 2008, dosáhla čistého zisku 13 233 mil. Kč, což je mírně méně než naše a tržní očekávání (odhad AFT 13 418 mil. Kč; odhad trhu 13 360 mil. Kč. Vyšší provozní zisk (+ 19,7 % oproti odhadu AFT: 16.7 % r/r) byl kompenzován vyššími opravnými položkami (2 970 mil. Kč oproti odhadu AFT: 2 438 mil. Kč)

Analýza

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 13,2 % r/r na 21 262 mil. Kč, více než naše očekávání (20 926 mil. Kč). Tento rozdíl je způsoben nižším než očekávaným růstem klientských vkladů (555 mld. Kč oproti odhadu AFT: 580 mld. Kč) a jednorázovou položkou ve výši 121 mil. Kč ve 4Q 2008 (mimořádná dividenda od VISA spojená s uvedením na burzu). Úvěrové portfolio banky vzrostlo meziročně o 18,9 % na 374 mld. Kč, v souladu s naším očekáváním. Poměr úvěrů ke vkladům dosáhl ke konci roku 67%, což dává bance stále dostatečný prostor pro další poskytování úvěrů bez nutnosti dodatečného zdroje financování.

Čisté poplatky na úrovni 8 050 mil. Kč, byly mírně pod našimi odhady (8 104 mil. Kč). Tato položka je ovlivněna jednorázovým vlivem mezibankovního vyrovnání poplatků za transakce z platebních karet (205 mil. Kč), převážně ve druhém čtvrtletí tohoto roku (162 mil. Kč). K růstu nejvíce přispěly transakční poplatky, které vzrostly o 8 % r/r, především zásluhou silného růstu počtu transakcí prováděných klienty prostřednictvím platebních karet a přímého bankovnictví. Ve čtvrtém čtvrtletí roku však i u transakčních poplatků začalo docházet ke zpomalení růstu v souvislosti s nižší aktivitou podniků. Tato položka tvoří největší část celkového objemu poplatků (přibližně 50%).

Český zisk z finančních operací dosáhl 4 222 mil. Kč, více než naše projekce (3 870 mil. Kč). Tento rozdíl je dán nečekaně velkým nárůstem zisku z měnových operací (+36 % r/r). K tomuto dobrému výsledku přispěl nárůst poptávky po operacích spojených se zajišťováním kurzových ztrát, kvůli obavám z vysoké volatility české měny. Zisk z finančních operací zahrnuje také mimořádný výnos z prodeje podílu v Burze cenných papírů ve výši 485 mil. Kč.

Provozní náklady vzrostly o 6,4% r/r na 14 507 mil. Kč (eAFT: 14 357 mil. Kč). Personální náklady vzrostly o 6,8% r/r na 6 320 mil. Kč (eAFT: 6 221 mil. Kč). Vyšší náklady spojené s nárůstem počtu zaměstnanců o 3,2% r/r byly částečně kompenzovány úsporami plynoucími ze stropu na sociální a zdravotní pojištění zavedené začátkem tohoto roku. Administrativní náklady vzrostly o 5,9 % především díky inflaci a vyšším nákladům na marketing (především v prvním pololetí. Odpisy dosáhly 1 581 mil. Kč (AFT: 1 577 mil. Kč), což představuje nárůst o 7,3 % oproti roku 2007.

Celkový hrubý provozní zisk dosáhl 19 207 mil. Kč a překonal naše očekávání (18 700 mil. Kč). Tento výsledek byl kompenzován vyšší tvorbou opravných položek. Opravné položky ve výši 2 970 mil. Kč (+128,8 % r/r) byly vyšší než naše projekce (2 438 mil. Kč). Tento nárůst je způsoben především rychlým růstem úvěrového portfolia, konzervativním přístupem banky a poměrně výrazným snížením podílu standardních úvěrů na 91,2 % (92,1% v 3Q 08). Tyto hodnoty však stále dokazují solidní kvalitu úvěrového portfolia KB. Nárůst je, podle KB, způsoben především několika velkými korporátními klienty. Dále KB vytvořila opravnou položku ve výši 152 mil. Kč, což je plná výše expozice vůči islandským bankám (dluhopisy).

Zisk před zdaněním dosáhl 16 257 mil. Kč (odhad AFT: 16 376), což představuje nárůst o 13,5 % meziročně. Čistému zisku dále mírně pomohla daňová reforma (snížení daňové sazby na 21% z 24% v roce 2007), která napomohla snížení efektivní daňové sazby na 18,6 %. Čistý zisk tak vzrostl o 17,9 % na 13 233 mil. Kč, což je mírně horší výsledek, než naše očekávání (13 418 mil. Kč).

Management také oznámil, že navrhne dividendu ze zisku roku 2008 ve stejné výši jako v minulém roce (180 Kč na akcii). Trh očekával dividend okolo 190 Kč. Oznámený návrh dividendy představuje výplatní poměr 52 % a při současných cenách akcií KB také zajímavý dividendový výnos 11,4 %.

Doporučení

Oznámené výsledky, přestože byly na úrovni čistého zisku mírně horší než očekávání trhu, nepřinesly žádné výrazné negativní překvapení a opět potvrdily stabilitu a silný fundament banky. Díky zajímavému dividendovému výnosu a relativní stabilitě vykazovaných výsledků by i nadále mohla lákat dlouhodobé investory. Další vývoj ceny akcií bude ovlivněn především celkovým sentimentem vůči bankovnímu sektoru a účinností opatření vlád na pomoc ekonomikám.

Akcie KB dnes (10:30 SEČ) reagují poklesem o 10,7 % na 1 568 Kč, což je dáno částečně výprodeji v bankovním sektoru v celé Evropě.

  Kons., IFRS (mld. Kč)
2008
r/r
eAFT
eTrh

Celkové provozní výnosy
33 714
13,6%
33 057
32 870

  Čisté úrokové výnosy
21 262
13,2%
20 926
20 900

   Poplatky a provize
8 050
3,8%
8 104
8 130

Příjmy z finančních operací
4 222
41,6%
3 870

Celkové provozní náklady
-14 507
6,4%
-14 357

Provozní zisk
19 207
19,7%
18 700
18 630

Rezervy
-2 970
128,8%
-2 438

Zisk před zdaněním
16 257
13,5%
16 376

Čistý zisk*)
13 233
17,9%
13 418
13 360

Zdroj: KB a ATLANTIK FT *po odečtení minorit

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.