Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Komentář Raiffeisenbank: Říjnová bilance rozpočtu dosáhla -19,6 mld. Kč

Po třech po sobě jdoucích letech, kdy rozpočet v říjnu vykazoval kladné hodnoty, byl tentokrát převis výdajů nad příjmy 19,6 mld. Kč. Oproti předchozím měsícům se mírně zlepšila statistika výběru DPH, která dosud významně pokulhávala. Nadále ovšem daňové příjmy zaostávají za plánem, a to jak v případě DPH, tak i daní z příjmů fyzických osob, právnických osob či pojistného na sociální zabezpečení. Celkem stát na daních plánoval vybrat v tomto období zhruba o 29 mld. Kč více, než se reálně podařilo. Vzhledem k tomu, že na výdajové straně mnoho prostoru pro pozitivní překvapení ve zbytku roku nezbývá a výběr daní s původními představami příliš nekoresponduje, může být plánovaného deficitu ve výši 40 mld. Kč za letošní rok ještě náročné dosáhnout.

Jak jsme upozorňovali již v předchozích měsících, na dosavadním plnění rozpočtu něco očividně nehraje. Daňové příjmy zatím vykazují naplněnost pouze na úrovni 97,4 % plánu pro prvních deset měsíců roku. Ačkoliv občasná odchylka je při tomto druhu plánování očekávatelná, v letošním roce se z ní stalo pravidlo a lze tak usuzovat spíše na trend, tedy že ekonomika na daních jednoduše generuje méně prostředků, než vláda doufala. Ze zmíněných 29 mld. Kč, které představují ono celkové manko, padá největší část na vrub DPH, kde chybí 8,4 mld. Kč. Ještě v září zde však scházelo téměř dvakrát více a lze tak mluvit o pokroku. Naopak u výběru daně z příjmu fyzických osob k velké změně nedošlo a za fyzické i právnické osoby dohromady schází něco přes 10 mld. Kč. Významná odchylka pak nadále vzniká i u výběru pojistného na sociální zabezpečení, kde činí 9,1 mld. Kč. Ačkoliv u rozpočtu nelze vždy z jednorázových výkyvů usuzovat na celkový efekt, je skutečností, že ve srovnání s minulostí jsou letošní výpadky pravidelnější, výraznější a jednoznačně vychýleny směrem dolů. Nelze se tak ubránit dojmu, že ekonomika jednoduše nestačí tempu, které si pro ni vláda naplánovala.
Výdaje státu pro výkyvy tolik prostoru nenabízejí a lze říci, že se v letošním roce vyvíjejí standardně. Alikvotně bylo zatím méně vydáno na platy a neinvestiční nákupy, což se ovšem bude měnit s blížícím se koncem roku, kde tyto výdaje tradičně nabírají tempo. Kapitálové výdaje zatím za plánem mírně zaostávají, nicméně právě ony patří mezi výrazně nepravidelné položky a nelze tak zatím předpovědět, jak skončí jejich celková bilance.
S pouhými dvěma měsíci do konce letošního roku se zdá čím být čím dál pravděpodobnější, že výběr daní za původním plánem zaostane. V opačném případě by musel finišovat skutečně bezprecedentním tempem. Děje se tak i navzdory tomu, že česká ekonomika se vyvíjí přibližně v souladu s očekáváními expertů, možná dokonce i trochu lépe. Zatím totiž nedošlo k naplnění hlavních rizik, která tento rok zatěžovala, jako byl divoký brexit či nákaza zahraniční recesí. Aby vláda avizovaný schodek 40 mld. Kč dodržela, bude tak zřejmě muset sáhnout k účetním přesunům výdajů, či například omezením té části, která není mandatorní. V opačném případě bude podle nás plánovaný deficit překročen.

Autor: Vít Hradil, analytik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.