Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Kofola začíná s programem nákupu vlastních akcií (+komentář analytika)

05.03.2020 | 09:45 0 Komentářů

Horní hranice nákupu byla stanovena na 19 759 kusů akcií s maximální celkovou kupní cenou bez zahrnutí transakčních poplatků na 5,6 mil. Kč. Program bude trvat maximálně do 30.4. 2020.

Včera rozhodlo představenstvo společnosti Kofola, že dojde k realizaci nákupu vlastních akcií na základě zmocnění dozorčí rady z června roku 2017.

Horní hranice nákupu byla stanovena na 19 759 kusů akcií s maximální celkovou kupní cenou bez zahrnutí transakčních poplatků na 5,6 mil. Kč. Program bude trvat maximálně do 30.4. 2020.

Na stránkách nápojářské společnosti se dočteme, že: „Jediným účelem nákupu vlastních akcií Kofola je splnění podmínek vyplývajících z akciových opčních programů nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům správních, řídicích nebo dozorčích orgánů společnosti Kofola nebo přidruženého podniku.“

Program nákupu akcií bude čistě realizován na regulovaných trzích v souladu s pravidly těchto trhů a nezávisle na Kofole: realizace totiž připadne České spořitelně a.s., se kterou nápojáři uzavřeli smlouvu pro tento účel.

„Kofola se rozhodla pro realizaci zpětného odkupu akcií. Ten je obecně považován za podpůrný faktor pro cenu akcií. V tomto případě však nejde o významný objem, když se jedná o cca 0,1 % celkového počtu emitovaných akcií. Zprávu hodnotíme neutrálně až mírně pozitivně,“ doplnil analytik Fio banky Jan Raška.

 

Zdroj: Kofola

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.