Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Kofola ČeskoSlovensko: shrnutí konferenčního hovoru s managementem

15.05.2020 | 19:31 0 Komentářů

Na dnešním konferenčním hovoru s managementem Kofoly se hojně diskutovalo nad letošním výhledem hospodaření, vývojem zadluženosti či nad dopady uzavřeného segmentu HoReCa do hospodaření společnosti. S počáteční fází koronavirové krize si Kofola poradila dobře. I přesto, že od poloviny března se začaly uzavírat restaurační zařízení, hotely či obchodní centra, tak Kofola za 1Q 2020 vykázala meziročně stabilní tržby i provozní ziskovost. Zásadnější dopad koronakrize do výsledků společnosti nicméně teprve přijde, přičemž nejtvrdší zásah by měl být ve 2Q. Management sdělil, že v dubnu (kdy gastro segment byl odstaven ve všech zemích, kde Kofola působí) došlo k poklesu tržeb o 40 %. To by zhruba odpovídalo našim odhadům, když negativní dopad měsíčního výpadku HoReCa (včetně UGO barů a menších provozů jako je Espresso) do výnosů jsme predikovali kolem 230 mil. Kč. Do provozního zisku EBITDA by se pak nepříznivý dopad měl v dubnu pohybovat v blízkosti 90 mil. Kč. Květen už by měl být lepší, když na Slovensku se HoReCa začala postupně rozbíhat začátkem května a v ČR od 11. května. V Adriatiku pak očekáváme, že se stav začne vracet do normálu na přelomu května a června. I na základě dnešního konferenčního hovoru se tak domníváme, že celkový negativní dopad výpadku segmentu HoReCa do letošní EBITDA by nemusel překročit 200 mil. Kč a mohl by se pohybovat kolem 150 mil. Kč.

Vzhledem k nejistotám ohledně makroekonomického zotavení, ohledně situace v turistickém ruchu (což se dotýká v hlavní letní sezóně zejména Chorvatska), management Kofoly stanovil poměrně široký výhled letošní EBITDA, a to konkrétně ve výši 900 mil. Kč +-10 % (tzn. interval 810 – 990 mil. Kč). Kofola tak v rámci výhledu pracuje od nejvíce pesimistického scénáře až po optimistický. Náš aktuální pohled na letošní hospodaření prozatím neměníme. Dnešní indikace managementu ohledně negativních dopadů plynoucích z výpadku HoReCa se příliš neodlišují od našich předpokladů, vedle toho je potřeba brát v potaz i poměrně vydařený letošní 1Q. Stále bychom tak prozatím viděli letošní EBITDA v rozpětí 900 – 1000 mil. Kč.

V kontextu vývoje letošního hospodaření se diskutovala i zadluženost, tedy čistý dluh ve vztahu k EBITDA. Tento ukazatel na konci roku 2019 činil 2,4x násobek a v meziročním srovnání tak vykázal stabilitu. Aktuálně se zadlužení dle vyjádření managementu pohybuje v blízkosti 3x, což je důsledek dubnového dokončení akvizice Ondrášovky a Korunní (hodnota transakce by se dle našich odhadů měla pohybovat kolem 1100 mil. Kč, cenu by Kofola měla zveřejnit v průběhu tohoto kvartálu). Kvůli předpokládanému výraznějšímu zhoršení hospodaření ve 2Q 2020, které se pak negativně promítne i do celoročních výsledků se bude zadlužení letos nadále zvedat. Kofola dnes na konferenčním hovoru potvrdila cílovou hranici zadlužení pro tento rok na hladině 3,5x násobku EBITDA (tato hranice zároveň funguje jako jeden z bankovních kovenantů). Podle našeho názoru nemusí být jisté, že tato úroveň nebude překročena. Aktuálně nám v našem modelu při úrovni EBITDA 900 mil. Kč vychází zadlužení spíše v blízkosti 3,7x, pokud bychom vzali v potaz negativní scénář, tedy celoroční EBITDA v blízkosti 800 mil. Kč, pak se dle našich predikcí dostáváme k hranici 4,2x násobku. Jak uvádíme výše, aktuálně nadále držíme rozpětí 900 – 1000 mil. Kč, což by indikovalo čistý dluh spíše v blízkosti 3,5x, resp. pod touto hranicí v případě posunu EBITDA k horní úrovni intervalu. Více ohledně letošní ziskovosti napoví až letní sezóna, podstatné je, že by se jí již neměly dotýkat (pokud se situace ohledně koronaviru opět nevyhrotí) žádná restriktivní opatření.

Vedení společnosti se dnes vyjádřilo i k dividendové politice. Bude jí řešit až v listopadu na valné hromadě. Vzhledem k aktuální situaci je to logické, když na podzim již bude zřetelnější, jakým směrem se bude celoroční hospodaření vyvíjet, jak se vydařila či nevydařila letní sezóna, jaká bude zadluženost. Management sdělil, že případná dividenda by byla vyplacena v prosinci. Z dnešního hovoru máme dojem, že vedení společnosti bude mít snahu alespoň nějakou dividendu vyplatit. Podle našeho názoru s ohledem na letošní obtížnější situaci, výplata dividendy ve výši loňských 13,5 Kč na akcii není reálná, resp. i výplata meziročně nižší dividendy by nás vzhledem k predikci zadlužení spíše překvapila. Ohledně její letošní výplaty tak zůstáváme opatrní.  

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.