Pátek 06. prosince. Svátek má Mikuláš.

Kofola ČeskoSlovensko: komentář k výsledkům za 4Q 2018

25.03.2019 | 23:10 0 Komentářů

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovensko oznámil výsledky hospodaření za 4Q 2018, resp. celý loňský rok.

Výsledky hospodaření za 4Q 2018
mil. Kč 4Q 2018 Odhady Fio 4Q 2017

y/y

Výnosy 1641 1570 1609 2,0%
EBITDA 177 197 244 -27,5%
EBIT 20 61 80 -75,0%
Čistý zisk
52 27 15  –
Zisk na akcii (Kč)
2,3 1,2 0,7  –

 

Pozn.: výsledky jsou očištěny o jednorázové vlivy

 

Kofola dnes představila smíšené výsledky hospodaření za 4Q 2018. Na jednu stranu se Kofole dařilo na straně prodejů, což se projevilo do 2% meziročního růstu tržeb na hladinu 1641 mil. Kč a překonalo to náš odhad ve výši 1570 mil. Kč. Na druhou stranu provozní nákladovost byla o něco vyšší než jsme prognózovali a to vytvářelo negativní tlak na EBITDA zisk, který nakonec svou úrovní 177 mil. Kč (-27,5 % y/y) skončil pod naším odhadem 197 mil. Kč. Ve finanční části výsledovky se pak výrazně lépe než jsme předpokládali vyvíjela daň z příjmu, jenž dosáhla kladné hodnoty, a čistý zisk za poslední loňský kvartál se díky tomu posunul z předloňských 15 mil. Kč na 52 mil. Kč, čímž překonal naši prognózu ve výši 27 mil. Kč.

Příznivý vývoj prodejů byl patrný zejména na jádrovém česko-slovenském trhu, kde Kofola svými tržbami překonala naše očekávání. Zejména téměř 7% meziroční nárůst výnosů ze slovenského trhu na hladinu 397 mil. Kč (zatímco náš odhad byl 367 mil. Kč) hodnotíme příznivě, jelikož možnosti růstu na tomto saturovaném trhu, kde Kofola je jedničkou, jsou omezenější. „Vánoční“ sezóna se tedy Kofole na Slovensku poměrně vydařila, a to zejména díky dobré poptávce po limonádě Kofola a džusech Rauch (mimochodem management společnosti oznámil, že byl s firmou Rauch prodloužen exkluzivní kontrakt o licenční výrobě a distribuci pro česko-slovenský trh na dalších pět let). Mírně lepších výnosů než jsme čekali dosáhla Kofola rovněž na tuzemském trhu, konkrétně ve 4Q 2018 vygenerovala 759 mil. Kč (+6,5 % y/y) a překonala naši prognózu posazenou na hladinu 742 mil. Kč. Je tak patrné, že kromě příznivého vývoje prodejů značek jako Kofola, Vinea, Rajec a Rauch se již výrazněji do tržeb prosazuje také loňská akvizice výrobce bylinných čajů Leros. Kofola ve svém reportu přímo neuvádí příspěvek Lerosu za 4Q 2018, nicméně lepší než námi předpokládaný vývoj tuzemských tržeb naznačuje, že Leros mohl dodat do výnosů i více než námi indikovaných 45 mil. Kč.

Na druhou stranu nákladová strana hospodaření se vyvíjela na těchto dvou hlavních trzích hůře než jsme očekávali. To se promítlo do slabší EBITDA, když v ČR poklesla z předloňských 141 mil. Kč na 129 mil. Kč (zatímco my jsme odhadovali alespoň mírný růst na 149 mil. Kč) a na Slovensku se meziročně snížila ze 74 mil. Kč na 37 mil. Kč (my jsme očekávali mírnější pokles na 64 mil. Kč). Výraznější nárůst v osobních nákladech způsobený zejména přesunutím předloňských bonusů do 4Q 2018 nás nepřekvapil. Spíše nás negativně překvapily rostoucí náklady v segmentu UGO, zatímco my jsme v souvislosti se zastavením expanze v otevírání nových UGO barů a salaterií již počítaly s jistou stabilizací nákladovosti s větším důrazem na profitabilitu. Větší nákladovost je zatím rovněž patrná v souvislosti s akvizicí Leros. Výše zmíněné se pak promítlo do vyšších prodejních nákladů či odbytových, marketingových a distribučních (logistika) výdajů než jsme předpokládali. Tyto negativní vlivy z česko-slovenského segmentu pak převýšily efekt nižších nákladů na cukr a vyústily ve výše zmíněný meziroční pokles provozní ziskovosti.

Solidní vývoj byl patrný na slovinském trhu. Kofole se ve Slovinsku podařilo udržet rekordní úroveň tržeb ze 4Q 2017 a dle předpokladů tak vygenerovala velmi slušných 161 mil. Kč. Na úrovni EBITDA zisku byl vykázán meziroční pokles z 35 mil. Kč na 28 mil. Kč, nicméně byl mírnější než jsme očekávali (20 mil. Kč). Tlak na růst provozních nákladů tak nakonec nebyl tak výrazný jak jsme předpokládali a jen to podtrhuje skutečnost, že Kofole se na slovinském trhu díky silné pozici značky Radenska dlouhodobě daří.

Radenska vykazuje dobré prodeje i na chorvatském trhu a spolu s prodeji produktů Pepsi patří k tahounům tržeb v Chorvatsku. Vykázaných 61 mil. Kč (pokles z předloňských 76 mil. Kč) je v souladu s naším očekáváním. Pokud se Kofole podaří ještě více prorazit v prodejích místních značek z portfolia Studenac, pak to bude znamenat zajímavý růstový potenciál pro letošní rok. Na úrovni provozní ziskovosti však zdá se Kofola na chorvatském trhu zaznamenala navzdory našim předpokladům lehce kladný výsledek, když segment „ostatní“ (kam z větší části patří Chorvatsko) vykázal za 4Q 2018 EBITDA ve výši 7 mil. Kč. To je nejlepší loňský kvartální výsledek, což je solidní počin vzhledem k tomu, že čtvrtý kvartál patří mezi nesezónní. To může indikovat, že předchozí investice do budování prodejního týmu, do marketingových aktivit apod. se začínají pomalu projevovat s tím, že v letošním roce by se chorvatský byznys již mohl dostávat výrazněji do kladných čísel.

Výsledky z Polska, ze kterého Kofola odchází, nás nepřekvapily. Za 4Q 2018 byl realizován meziroční pokles tržeb o 14 % na 233 mil. Kč a záporná EBITDA ve výši 24 mil. Kč (ve 4Q 2017 byl provozní výsledek na kladné nule). Kofola zároveň oznámila trhem očekávaný výraznější odpis tamních aktiv, a to ve výši 346 mil. Kč. O tento nehotovostní náklad jsou výsledky hospodaření za 4Q 2018 dle očekávání očištěny a nemají vliv na likvidní pozici, potažmo na výplatu dividendy.

Jak jsme indikovali, vedle výsledků hospodaření byl oznámen i návrh letošní dividendy. Představenstvo Kofoly navrhuje vyplatit 13,50 Kč na akcii, což je v souladu s naším očekáváním a znamená to ve vztahu k dnešní zavírací ceně akcie solidní 4,3% dividendový výnos. Podrobnější informace k výplatě zatím zveřejněny nebyly, ale dle zvyklostí z loňského roku by rozhodný den připadal na květen a datum splatnosti by mohl proběhnout v červnu.

Shrneme-li, Kofola nepředstavila z hlediska provozní ziskovosti nijak oslnivý poslední kvartál loňského roku, když navzdory slušnému vývoji tržeb převážily nepříznivé tlaky na straně provozních nákladů. Přesto EBITDA za celý rok 2018 dosáhla úrovně 1011 mil. Kč (+6,4 % y/y) a managementem stanovený výhled na úrovni 1000 mil. Kč tak byl naplněn. Návrh dividendy nás nezklamal, z celkového pohledu dnešní výsledkový report hodnotíme neutrálně.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.