Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

KB: Výsledky za 3Q překonaly odhady; výrazný pokles rizikových nákladů – rozšířený komentář

03.11.2010 | 11:41 0 Komentářů

Souhrn
 
Komerční banka (KB) podle dnes zveřejněných výsledků hospodaření za 3Q 2010 dosáhla čistého zisku 3 481 mil. Kč, výrazně nad tržním očekáváním (3 151 mil. Kč). Za prvních 9 měsíců roku pak čistý zisk dosáhl 9 963 mil. korun (+18,1 % r/r). Oproti odhadům mírně nižší úrokové výnosy byly více než kompenzovány výnosy z finančních operací. Celkové výnosy tak byly lehce nad očekáváním. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích překonala banka odhady na nákladové straně. Provozní náklady za 3Q dosáhly 3 240 mil. Kč, méně než medián tržních projekcí (3 300 mil. Kč). Dalším překvapením jsou velmi nízké opravné položky (-636 mil. Kč), když došlo k mírnému poklesu podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v červnu 2010).
 
Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB.
 
Analýza výsledků za 9M 2010
 
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 0,9 % r/r na 15 982 mil. Kč, v souladu s růstem úvěrového portfolia banky o 1,7 % na 389 mld. Kč a stabilním úrokovým maržím (3,3 %). V mezikvartálním srovnání však úrokové výnosy klesly o 2,6 % na 5 273 mil. Kč a byly mírně pod odhady trhu (5 354 mil. Kč). Pokračující tlak je vidět především u úrokových marží z vkladů. Za růstem úvěrového portfolia stojí především oživení u hypoték, jejichž celkový objem meziročně vzrostl o 8,4 % na 106 mld. Kč. Na druhou stranu úvěry podnikům poklesly o 1,2 % r/r. Mezikvartálně se objem podnikatelských úvěrů v posledních dvou čtvrtletích již stabilizoval. Objem klientských vkladů (535 mil. EUR) meziročně vzrostl o 2,0 %. Poměr úvěrů (čistých) ke vkladům dosáhl 70,0 % (69,2% v červnu 2010), což poskytuje bance stále dostatečný prostor pro další poskytování úvěrů bez nutnosti dodatečného zdroje financování.
 
Čisté poplatky na úrovni 5 943 mil. Kč (odhad trhu: 5 936 mil. Kč) meziročně vzrostly o 2,4 %. Výraznější oživení doposud nenastává především u transakčních poplatků (-1 % r/r), které tvoří nejvýznamnější část celkových výnosů z poplatků (44 %). Naopak zlepšení nastalo u poplatků z křížového prodeje (cross-selling; +22 % r/r) díky rostoucím prodejům produktů životního pojištění a také u poplatků spojených s úvěry (+13 % r/r). Čistý zisk z finančních operací dosáhl 2 301 mil. Kč (-16,0 % r/r), když se bance nepodařilo zopakovat výjimečně dobrý výsledek v minulém roce. K výraznému propadu došlo především u výnosů z obchodů s cizími měnami (-25 % r/r) a cennými papíry (-50 % r/r). V samotném třetím čtvrtletí činily výnosy z finančních operací 852 mil. Kč (+26,2 % q/q), více než byla naše projekce (665 mil. Kč).   
 
Provozní náklady poklesly o 4,5 % r/r na 9 487 mil. Kč (odhad trhu: 9 547 mil. Kč). Úspory na straně personálních nákladů (-4,9 %) byly způsobeny především poklesem počtu zaměstnanců (-2,5 %). Za poklesem ostatních provozních nákladů (-6,7 % r/r) pak stojí vyšší efektivita díky různým úsporným opatřením.
 
Opravné položky jsou největším překvapením zveřejněných výsledků. Ve třetím čtvrtletí zaznamenaly pokles o 48,6 % r/r na 636 mil. Kč (odhad trhu: 790 mil. Kč) a výrazně tak klesají již 4 čtvrtletí v řadě. Za 9 měsíců roku pak rizikové náklady dosáhly 2 401 mil. Kč (-38,4 % r/r). Zlepšení nadále přichází především ze strany korporátních úvěrů, nicméně k určité stabilizaci již došlo také u retailových úvěrů. Celkově klesl podíl nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v 2Q 2010; 6,7 % na konci 2009). Vývoj nesplácených úvěrů je doposud výrazně lepší, než očekával trh.
 
Čistý zisk po odečtení daně z příjmů a minoritních podílů vzrostl o 18,1 % na 9 963 mil. Kč, což je výrazně více, než očekával trh (9 633 mil. Kč).
 
Zhodnocení
 
Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB. Konferenční hovor k výsledkům se koná dnes od 16:00 SEČ.   
 
Akcie KB dnes (10:44 SEČ) reagují růstem o 0,74 % na 4 064 Kč.
 

Kons., IFRS (mld. Kč)
3Q 2010
r/r
9M 2010
r/r
eAFT 3Q10
Odhad trhu

Celkové provozní výnosy
8 157
3,0%
24 296
-0,6%
8 066
8 085

  Čisté úrokové výnosy
5 273
0,3%
15 982
0,9%
5 365
5 354

  Poplatky a provize
2 015
3,7%
5 943
2,4
2 009
2 008

  Ostatní provozní výnosy
868
21,7%
2 371
-15,4%
692
723

Celkové provozní náklady
-3 240
-1,0%
-9 487
-4,5%
-3 304
-3 300

Provozní zisk
4 917
5,9%
14 809
2,1%
4 763
4 787

Opravné položky
-636
-48,6%
-2 401
-38,4%
-798
-790

Čistý zisk
3 481
30,1%
9 963
18,1%
3 126
3 151

Zdroj: KB, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.