Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

KB: Výsledky hospodaření za 1Q/2018

04.05.2018 | 08:58 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledky svého hospodaření za 1Q/18, které vnímáme neutrálně. Růst mezibankovních sazeb na trhu se začíná viditelněji odrážet na čistém úrokovém výnosu banky zejména vlivem vyšších reinvestičních výnosů z depozit. Na druhou stranu úvěrová dynamika Komerční banky (zejména v segmentu podniků) zůstává z našeho pohledu slabá. Mírným zklamáním pro nás je také meziroční stagnace poplatkových výnosů banky. Čistý zisk banky po očištění o jednorázový výnos z prodeje majetkové účasti ve společnosti Cataps dosáhl hodnot v souladu s naším očekáváním. Trhem může být pozitivně vnímáno nastíněné strategické směřování banky v letech 2018 – 2020, které by mělo vést ke snižování provozních nákladů.

Celkové provozní výnosy meziročně klesly o 3,2 % na 7,6 mld. Kč vlivem nižšího zisku z finančních operací. Čistý úrokový výnos vrostl meziročně o 2,6 % na 5 349 mil. Kč, když růst mezibankovních sazeb podpořil reinvestiční výnosy z vkladů. Čistá úroková marže dosáhla v 1Q/18 výše 2,2 %. Hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 2,8 % na 612,7 mld. Kč, z toho objem hypoték vzrostl o 4,8 % na 220,3 mld. Kč. Objem úvěrů poskytnutých podnikům vykázal nepatrný růst o 0,2 % na 309,8 mld. Kč, přičemž úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům poklesly meziročně o 0,7 % na 249,4 mld. Kč.  

Poplatkové výnosy zaznamenaly za 1Q/18 mírný meziroční pokles o 0,7 % na 1 505 mil. Kč. Pokles transakčních poplatkových výnosů dokázala KB částečně kompenzovat vyššími výnosy z křížových prodejů. Čistý zisk z finančních operací poklesl meziročně o 37 % na 660 mil. Kč vlivem silné srovnávací základny v 1Q/17 v předvečer ukončení kurzového závazku.

Provozní náklady (očištěné o jednorázové položky) vzrostly meziročně o 1,3 % na 4,06 mld. Kč zejména vlivem 4,8% růstu osobních nákladů. Růst osobních nákladů částečně vyvažovala KB snížením všeobecných administrativních nákladů o 6,3 %. Provozní zisk tak meziročně poklesl o 1,6 % na 3,51 mld. Kč.

Náklady na riziko zůstávají nadále na mimořádně nízkých úrovních. Komerční banka vykázala za 1Q/18 čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 83 mil. Kč (v relativním vyjádření -5 b.b.).

V prvním čtvrtletí zaúčtovala Komerční banka jednorázový zisk z prodeje zbývajícího minoritního podílu (19 %) ve společnosti Cataps ve výši 82 mil. Kč. Vykázaný čistý zisk za 1Q/18 činil 2 999 mil. Kč, což představuje jeho meziroční pokles o 27 %. Čistý zisk bez jednorázových položek poklesl o 8,4 % na 2,9 mld. Kč, což je v souladu s našimi odhady. Kapitálová přiměřenost dosáhla na konci 1Q/18 nadprůměrných 18,3 % (Tier1 17,7 %).

Hospodářské výsledky Komerční banky za 1Q 2018
v mil. Kč 1Q 2018  Konsensus 1Q 2018 Fio /1Q 2017 (%) 1Q 2017
Čisté úrokové výnosy 5 349 5 263 2,6 % 5 165
Poplatky a provize
1 505 1 622 -0,7 % 1 564
Ostatní výnosy 718 821 -34 % 1 092
Čisté provozní výnosy 7 571 7 706 -3,2 % 7 821
Provozní náklady (4 060) (4 099) +1,3 % (4 009)
Provozní zisk 3 512 3 606 -1,6 % 3 570
Náklady na riziko 83 (71) 0,0 % 84
Čistý zisk

2 999

2 877 -26,5 % 4 081

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.