Úterý 28. září. Svátek má Václav.

KB: Výsledky a dividenda za rok 2009 v souladu s očekáváním – rozšířený komentář

18.02.2010 | 13:44 0 Komentářů

Souhrn
 
Komerční banka (KB), podle dnes zveřejněných výsledků hospodaření za celý rok 2009, dosáhla čistého zisku 11 007 mil. Kč, mírně nad naším očekáváním (10 912 mil. Kč). Provozní výnosy poklesly meziročně o 2,0 %, méně než provozní náklady (-3,3 %). Celkově tak provozní zisk KB dosáhl 19 013 mil. Kč (odhad AFT: 19 235 mil. Kč). Opravné položky vzrostly o 82,6 % na 5 422 mil. EUR. Mezikvartálně se však výše těchto nákladů již stabilizovala a nedochází k dalšímu výraznému nárůstu, což je způsobeno mírným poklesem podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky (6,7% oproti 6,9 % v září 2009).
 
Management dále oznámil, že navrhne dividendu ze zisku roku 2009 ve výši 170 korun na akcii, což při současné ceně akcie představuje hrubý dividendový výnos 4,6 %. Tato výše je v souladu s tržním očekáváním a s obvyklým výplatním poměrem banky (55-60% ze zisku). Na druhou stranu, vzhledem k velmi silné kapitalizaci banky část trhu očekávala zachování dividendy na úrovni minulého a předminulého roku (180 Kč). Celkově hodnotíme výsledky neutrálně. Čistý zisk mírně překonal odhady, výše dividendy je v souladu s očekáváními, na druhou stranu se poprvé v případě KB objevily výraznější odpisy investic, což může být částečně vnímáno negativně. Opětovná absence výraznějších překvapení a predikovatelnost hospodaření banky může nadále lákat konzervativní, dlouhodobé investory. Ve střednědobém horizontu je však možné očekávat tlak na akcie KB v souvislosti s plánovaným vstupem ČSOB na burzu a možným přesunem části investorů.
 
Analýza
 
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 3,9 % r/r na 22 088 mil. Kč, v souladu s naším očekáváním (22 136 mil. Kč). Celkový objem úvěrů dosáhl 387 mld. Kč, což je o 3,4 % více než na konci předchozího roku. Solidní růst si stále zachovávají především úvěry na bydlení (hypoteční úvěry domácnostem +10,9 % r/r; úvěry ze stavebního spoření +16,0 % r/r). Na druhou stranu podnikatelské úvěry (53 % z celkového úvěrového portfolia) poklesly meziročně o 1,4 % na 206 mil. EUR. Objem klientských vkladů (552 mil. EUR) je přibližně na úrovni konce roku 2008 (-0,5 % r/r). Poměr úvěrů (čistých) ke vkladům vzrostl na 67,5 % (z 65,6 % v roce 2008), což poskytuje bance stále dostatečný prostor pro další poskytování úvěrů bez nutnosti dodatečného zdroje financování.
 
Čisté poplatky na úrovni 7 745 mil. Kč meziročně poklesly o 3,8 %, částečně díky jednorázovému příjmu v předchozím roce (205 mil. Kč z mezibankovního vyrovnání poplatků za transakce z platebních karet). Po očištění by pokles příjmů z poplatků dosáhl 1,3 %. Transakční poplatky, které tvoří nejvýznamnější část celkových výnosů z poplatků (46 %), poklesly o 10 % r/r, a to díky nižší aktivitě podnikatelských subjektů. Poplatky z úvěrů vzrostly o 17 % díky vyššímu počtu retailových úvěrů a nižším vypláceným provizím zprostředkovatelům.
 
Čistý zisk z finančních operací dosáhl 3 024 mil. Kč (-28,4 % r/r). Kromě jednorázové položky v roce 2008 (prodej podílu v pražské burze za 485 mil. Kč), se na poklesu podílely především ztráty z prodeje a přecenění investičních nástrojů v Penzijním fondu KB v celkové výši 532 mil. Kč. Toto je také hlavní důvod rozdílu oprati naší projekci (3 479 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že přibližně 85 % zisku penzijního fondu je vypláceno jeho klientům, je konečný dopad na konsolidovaný čistý zisk Komerční banky pouze omezený. 
 
Provozní náklady poklesly o 3,3 % r/r (na 14 027 mil. Kč), více než jsme očekávali (odhad AFT: -1,9 %). Za poklesem stojí vývoj ostatních provozních nákladů (-7 % r/r) zásluhou přísnější kontroly nákladů, nižším nákladům na prodej a marketing a optimalizaci infrastruktury a počítačových systémů. Personální náklady vzrostly o 1,8 % díky nárůstu průměrných mezd. Objem odpisů hmotného a nehmotného majetku poklesl o 7 % r/r, částečně díky pokračujícímu prodeji nevyužívaných budov (122 mil. Kč oproti 106 mil. Kč v roce 2008).
 
Opravné položky vzrostly meziročně o více jak 80 % na 5 422 mil. Kč, v souladu s naším odhadem (5 429 mil. Kč). Mezikvartálně již došlo ke stabilizaci (-4,8 % q/q). Poprvé od 1Q 08 došlo k poklesu podílu nesplácených úvěrů (na 6,7 % z 6,9 % na konci září 2009), nicméně k tomu přispěl z velké části odpis úvěrů v objemu 2,3 mld. korun, na které již banka měla plně vytvořeny položky. Podle našich projekcí by měl podíl nesplácených úvěrů v portfoliu banky dosáhnout svého vrcholu v polovině tohoto roku. Následně, se stabilizací ekonomiky a s postupným vyčleňováním plně odepsaných úvěrů z portfolia KB, by se kvalita úvěrů měla zlepšovat. S tímto vývojem by mělo také docházet k postupnému poklesu rizikových nákladů.
 
Zisk před zdaněním dosáhl 13 550 mil. Kč (odhad AFT: 13 416 mil. Kč), když nižší provozní zisk byl kompenzován nižšími výplatami klientům penzijního fondu (65 mil. Kč oproti odhadu AFT: 460 mil. Kč). Čistý zisk po odečtení daně z příjmů a minoritních podílů dosáhl 11 007 mil. Kč, mírně nad našimi odhady (10 912 mil. Kč). Zisk na akcii dosáhl 289 korun.
 
Management dále oznámil, že navrhne dividendu ze zisku roku 2009 ve výši 170 korun na akcii, což při současné ceně akcie představuje hrubý dividendový výnos 4,6 %. Tato výše je v souladu s tržním očekáváním a s obvyklým výplatním poměrem banky (55-60% ze zisku). Na druhou stranu, vzhledem k velmi silné kapitalizaci banky část trhu očekávala zachování dividendy na úrovni minulého a předminulého roku (180 Kč).
 
Doporučení
 
Celkově hodnotíme výsledky neutrálně. Čistý zisk mírně překonal odhady, výše dividendy je v souladu s očekáváními, na druhou stranu se poprvé v případě KB objevily výraznější odpisy investic, což může být částečně vnímáno negativně. Opětovná absence výraznějších překvapení a predikovatelnost hospodaření banky může nadále lákat konzervativní, dlouhodobé investory. Ve střednědobém horizontu je však možné očekávat tlak na akcie KB v souvislosti s plánovaným vstupem ČSOB na burzu a možným přesunem části investorů.
 
Akcie KB dnes (12:45 SEČ) reagují růstem o 0,9 % na 3 732,5 Kč.
 

  Kons., IFRS (mil. Kč)
2009
r/r
4Q 2009
r/r
eAFT
eTrh

Celkové provozní výnosy
33 041
-2,0%
7 927
-14,5%
8 348
8 348

   Čistý úrokový výnos
22 088
3,9%
5 584
-1,6%
5 633
5 515

   Poplatky & provize
7 745
-3,8%
2 006
0,2%
1 925
1 950

   Ostatní provozní výnosy
3 208
-27,1%
337
-77,5%
740
792

Celkové provozní náklady
-14 027
-3,3%
-3 685
-4,3%
-3 883
-3 776

Provozní zisk
19 013
-1,0%
4 242
-21,7%
4 465
4 484

Opravné položky
-5 422
82,6%
-1 263
-4,9%
-1 269
-1 337

Čistý zisk
11 007
-16,4%
2 570
-21,8%
2 475
2 461

Zdroj: KB, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.