Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

KB: Projekce výsledků za 2009

17.02.2010 | 10:51 0 Komentářů

Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za celý rok 2009 zítra (18. února) před otevřením trhu (8:30 SEČ). Očekáváme pokles čistého zisku o 17,5 % na 10 912 mil. Kč, hlavně vlivem výrazného nárůstu tvorby opravných položek k nespláceným úvěrům. Provozní výnosy by měly v porovnání s rokem 2008 víceméně stagnovat (-0,7 % r/r), zatímco provozní náklady by mohly poklesnout o téměř 2 %. Nárůst podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky by měl nadále zpomalovat, když další zhoršení lze očekávat především u úvěrů domácnostem jako důsledek rostoucí nezaměstnanosti. Opravné položky k těmto úvěrům by pak měly za celý rok dosáhnout 5,4 mld. korun, meziročně o víc jak 80 % nad úrovní předchozího roku.
Management pravděpodobně také zveřejní návrh dividendy ze zisku roku 2009, která by při výplatním poměru 60 % z dosaženého zisku, vycházela na úrovni 170 korun na akcii. Vzhledem k silné kapitalizaci banky je však možné, že banka ponechá dividendu na úrovni minulého a předminulého roku (180 Kč na akcii). Neočekáváme, že banka zveřejní jakékoliv jiné informace, které by mohly mít významnější dopad na obchodování s akciemi banky.
 

Kons., IFRS (mld. Kč)
e 2009
2008
r/r
e4Q 2009
eTrhu 4Q

Celkové provozní výnosy
33 461
33 714
-0,7%
8 348
8 348

Čisté úrokové výnosy
22 136
21 262
4,1%
5 633
5 515

Poplatky a provize
7 664
8 050
-4,8%
1 925
1 950

Příjmy z finančních operací
3 479
4 222
-17,6%
740
792

Celkové provozní náklady
-14 226
-14 507
-1,9%
-3 883
-3 776

Provozní zisk
19 235
19 207
0,1%
4 465
4 484

Opravné položky
-5 429
-2 971
82,7%
-1 269
-1 337

Zisk před zdaněním
13 416
16 256
-17,5%
3 086
3 119

Čistý zisk*)
10 912
13 232
-17,5%
2 475
2 461

Zdroj: KB, projekce ATLANTIK FT; *bez minoritních podílů

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.