Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

KB před očekávaným zvýšením sazeb ze strany ČNB svými výsledky za 2Q nezklamala

02.08.2018 | 08:59 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledky hospodaření za 2Q/18, které vnímáme pozitivně. Vlivem vyššího čistého úrokového výnosu i mimořádně nízkých rizikových nákladů KB reportovaným čistým ziskem výrazně předčila naše i tržní očekávání. Přes zaúčtování restrukturalizační rezervy ve 2Q/18 překonala KB i provozním ziskem laťku analytických odhadů (které ji nezahrnovaly). Kaňkou na kráse pro nás zůstává slabší úvěrová aktivita banky v porovnání s úvěrovým trhem i hlavními konkurenty (ČS). Výhled na letošní rok spíše utvrdil naše očekávání, že dividenda v letošním roce by měla dosáhnout stejné úrovně jako v roce minulém (47 Kč na akcii).

Provozní výnosy za 2Q/18 dosáhly 7,83 mld. Kč, což v meziročním představuje stabilní hodnoty. Silnější růst čistého úrokového výnosu (+4,8 % y/y) vůči našemu očekávání dokázal vykompenzovat předpokládaný meziroční pokles zisku z finančních operací i výnosů z poplatků a provizí.

Růst čistého úrokového výnosu o 4,8 % na 5,44 mld. Kč podpořil růst obchodních objemů (depozita +4,6 % y/y, úvěry +4,2 % y/y) i růst tržních úrokových sazeb. Objem úvěrů vzrostl meziročně o 4,2 % na 625 mld. Kč, přičemž růst úvěrů na bydlení se zvýšil o 5,9 % a spotřebitelské úvěry vzrostly o 5,8 %. Vůči úvěrové dynamice bankovního trhu (+5 % y/y) i hlavním konkurentům (výsledky ČS za 2Q/18) jde o slabší čísla. Podnikatelské úvěry (+3,4 % y/y) se zejména v segmentu velkých a středních podniků dále vyznačují slabší dynamikou. Čistá úroková marže ve 2Q/18 dosáhla úrovně 2,1 %.

Poplatkové výnosy ve 2Q/18 dosáhly meziročního poklesu o 2,4 % na 1,59 mld. Kč. Růst poplatkových výnosů z křížových prodejů i za vedení běžných účtů částečně kompenzoval meziročně nižší servisní poplatky z úvěrových produktů i transakční poplatky. Čistý zisku z finančních operací vlivem nadprůměrné zajišťovací aktivity korporátní klientely banky ve 2Q/17 zaznamenal výrazný meziroční pokles o 21 % na 747 mil. Kč.

Provozní náklady meziročně vzrostly o 5,1 % na 3,53 mld. Kč zejména vlivem rostoucích personálních nákladů a zaúčtování jednorázových nákladových položek. Komerční banka ve 2Q/18 vytvořila restrukturalizační rezervu na pokrytí předpokládaných výdajů spojených s realizací strategického plánu banky ve výši 295 mil. Kč. Na druhou stranu KB ve 2Q/18 rozpustila rezervy ve výši 193 mil. Kč z předchozích let za služby poskytované Sociéte Generale. Bez započtení těchto mimořádných položek vzrostly provozní náklady o 2,1 % na 3,43 mld. Kč v souladu s naší projekcí. 

Komerční banka za 2Q/18 vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši 300 mil. Kč. Rizikové náklady v relativním vyjádření dosáhly mimořádně nízké úrovně při -13 bazických bodech. Podíl rizikových úvěrů dosáhl ve 2Q/18 úrovně 2,7 %.

Reportovaný čistý zisk Komerční banky za 2Q/2018 dosáhl úrovně 3,76 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje jeho nárůst o 3,8 %. Zejména vlivem vyššího čistého úrokového výnosu a mimořádně nízkých rizikových nákladů KB ve 2Q/18 reportovaným ziskem výrazně předčila naše i tržní odhady. Kapitálová přiměřenost ve 2Q/18 dosahovala silné úrovně 18,1 % (CET1 17,5 %).

Výhled KB pro rok 2018 počítá s růstem úvěrového portfolia v oblasti nízkých až středních jednociferných hodnot. Celkové provozní výnosy KB by měly dosáhnout v letošním roce meziročně stabilních hodnot. Poplatkové výnosy by měly zaznamenat mírný meziroční pokles. Růst provozních nákladů by měl být nižší než inflace. Rizikové náklady za rok 2018 by měly zůstat výrazně pod normalizovanou úrovní 30 – 40 bazických bodů. KB potvrdila výplatní poměr pro dividendu za rok 2018 ve výši 65 % konsolidovaného čistého zisku.

 

Hospodaření Komerční banky za 2Q 2018
v mil. Kč 2Q 2018  Konsensus 2Q 2018 2Q 18 /2Q 2017 (%) 2Q 2017
Čisté úrokové výnosy 5 444 5 387 4,8 % 5 196
Poplatky a provize
1 572 1 585 -2,4 % 1 610
Ostatní výnosy 808 766 -19,4 % 1 003
Čisté provozní výnosy 7 825 7 739 0,2 % 7 809
Provozní náklady (3 534) (3 486) 5,1 % (3 363)
Provozní zisk 4 291 4 253 -3,5 % 4 445
Náklady na riziko 319 (43) >100 % 12
Čistý zisk

3 755

3 429 3,8 % 3 616

Zdroj: Fio banka, Komerční banka 

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.