Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

KB: Hospodářské výsledky za 2Q/2017

02.08.2017 | 08:52 0 Komentářů

Komerční banka dnes představila výsledky svého hospodaření za 2Q/2017, které vnímáme mírně pozitivně. KB překonala na úrovni čistého zisku naše i tržní odhady zejména vlivem vyššího zisku z finančních operací a mimořádně nízkých rizikových nákladů.

Komerční banka dosaženým čistým ziskem za 2Q/17 ve výši 3 616 mil. Kč (-4,9 % r/r) výrazně předčila naše i tržní odhady zejména vlivem vyššího zisku z finančních operací  a mimořádně nízkých nákladů na riziko. 

Celkové provozní výnosy KB za 2Q/17 po očištění o jednorázový výnos z prodeje podílu ve VISA Europe (ve 2Q/16) meziročně vzrostly o 2,4 % na 7 809 mil. Kč.

Čisté úrokové výnosy banky ve výši 5 148 mil. Kč (-1,2 % r/r) nepatrně zaostaly za tržním konsensem. Prostředí nízkých sazeb na trhu se negativně promítlo na reinvestičních výnosech z depozit a negativní vliv na čisté úrokové výnosy banky měla i silná konkurence na úvěrovém trhu, která nadále stlačovala úvěrové marže. Zklamáním je pro nás slabší meziroční tempo růstu hrubých úvěrů o 5,1 % na 599,8 mld. Kč, což je méně v porovnání s tempem růstu celkového úvěrovnání na trhu i výhledem managementu KB pro rok 2017. Čistá úroková marže dosáhla 2,3 % oproti 2,5 % v předchozím roce. 

Čisté výnosy z poplatků a provizí ve výši 1 661 mil. Kč (-2,8 % r/r) pro nás představují pozitivní překvapení. Pokles poplatkových výnosů banky byl negativně ovlivněn výpadkem části transakčních poplatků po prodeji většinového podílu v dceřiné společnsoti Cataps ve 3Q/16, která generovala cca 4% poplatkových výnosů KB. Bez tohoto vlivu by tak čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly ve 2Q/17 meziroční růst >1 %. 

Čistým ziskem z finančních operací ve výši 941 mil. Kč (+41,3 % r/r bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe) navázala KB na velmi silné předchozí čtvrtletí. S rostoucím očekáváním postupného zvyšování sazeb registrovala KB v uplynulém čtvrtletí zvýšenou aktivitu klientů při zajištování úrokových sazeb. 

Provozní náklady očištěné o jednorázové položky vzrostly ve 2Q/17 o 2,2 % na 3 353 mil. Kč, přičemž osobní náklady zaznamenaly meziroční nárůst o výrazných 7,5 % na 1 868 mil. Kč. Rovněž všeobecné provozní náklady ve výši 1 097 mil. Kč (+1 % r/r) rostly rychleji v porovnání s naší projekcí. Hrubý provozní příjem po vyloučení jednorázových položek se za 2Q/17 meziročně zvýšil o 2,6 % na 4 456 mil. Kč a překonal tržní projekci (4 351 mil. Kč). 

Dobrá kondice české ekonomiky se stejně jako v předchozím čtvrtletí odráží na mimořádně nízkých nákladech na riziko. KB za 2Q/17 odreportovala čisté rozpuštení opravných položek ve výši 19 mil. Kč ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve 2Q/16 ve výši 563 mil. Kč. Za uplynulé pololetí tak rizikové náklady KB dosáhly v relativním vyjádření -3 bazické body průměrného úvěrového portfolia, přičemž celoroční výhled banky počítá s hodnotami 25 – 35 b.b.

Kapitálová přiměřenost banky činila ke konci prvního pololetí 2017 16,5 % vůči minimálním kapitálovým požadavků ze strany ČNB ve výši 15,4 %. KB se v ranním komentáři omezila pouze na konstatování, že hodlá v blízké budoucnosti posilovat svůj regulatorní kapitál nástroji Tier 2 kapitálu bez uvedení bližších detailů. 

Hospodářské výsledky Komerční banky za 2Q 2017
v mil. Kč 2Q 2017  Konsensus 2Q 2017 2Q 17 /2Q 16 (%) 2Q 2016
Čisté úrokové výnosy 5 148 5 199 -1,2 % 5 213
Poplatky a provize
1 661 1 605 -2,8 %  1 708
Ostatní výnosy 1 000 872   1 664
Čisté provozní výnosy 7 809 7 676 +2,4 %  8 585
Provozní náklady (3 353) (3 325) +1%    (3 317)
Provozní zisk 4 456 4 351 -15,4 % 5 268
Náklady na riziko 19 (362) +/-  (563)
Čistý zisk

3 616

3 238 -5,5 % 3 801

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.