Neděle 09. května. Svátek má Ctibor.

KB: Čistý zisk ve 3Q výrazně překonal odhady, podíl nesplácených úvěrů mírně klesl

03.11.2010 | 09:51 0 Komentářů

Komerční banka (KB) podle dnes zveřejněných výsledků hospodaření za 3Q 2010 dosáhla čistého zisku 3 481 mil. Kč, výrazně nad tržním očekáváním (3 151 mil. Kč). Oproti odhadům mírně nižší úrokové výnosy byly více než kompenzovány výnosy z finančních operací (852 mil. Kč oproti eAFT: 665 mil. Kč). Celkové výnosy tak byly lehce nad očekáváním. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích překonala banka odhady na nákladové straně. Provozní náklady dosáhly 3 240 mil. Kč, méně než medián tržních projekcí (3 300 mil. Kč). K zlepšení přispěl především pokles ostatních administrativních nákladů (-5 % r/r) díky různým úsporným opatřením. Dalším překvapením jsou velmi nízké opravné položky (-636 mil. Kč), když došlo k mírnému poklesu podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v červnu 2010). Zlepšení vykazují jak korporátní, tak retailové úvěry.
 
Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB. Očekáváme dnes pozitivní reakci trhu na zveřejněná čísla.
 

Kons., IFRS (mld. Kč)
3Q 2010
r/r
3Q 2009
eAFT 3Q10
Odhad trhu

Celkové provozní výnosy
8 157
3,0%
7 916
8 066
8 085

  Čisté úrokové výnosy
5 273
0,3%
5 259
5 365
5 354

  Poplatky a provize
2 015
3,7%
1 944
2 009
2 008

  Ostatní provozní výnosy
868
21,7%
713
692
723

Celkové provozní náklady
-3 240
-1,0%
-3 274
-3 304
-3 300

Provozní zisk
4 917
5,9%
4 642
4 763
4 787

Opravné položky
-636
-48,6%
-1 239
-798
-790

Čistý zisk
3 481
30,1%
2 676
3 126
3 151

Zdroj, KB, Atlantik FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.