Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Jáč: Růst mezd byl v letošním druhém čtvrtletí mírně silnější, než se čekalo.

Průměrná mzda v české ekonomice se ve druhém čtvrtletí udržela slušný růst, jenž překonal očekávání trhu i centrální banky.
Meziroční růst průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí činil 7,2 % a mírně zpomalil z pozitivně revidovaného růstu za letošní první čtvrtletí, jenž činil 7,5 %.
V reálném vyjádření průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,3 % a mzdový vývoj je tak zcela v souladu s obrázkem silného růstu spotřeby domácností v tuzemské ekonomice.


Růst mezd byl v letošním druhém čtvrtletí mírně silnější, než se čekalo.
Reálná mzda rostla tempem 4,3 %, zatímco ČNB očekávala růst reálné mzdy na úrovni 4,1 % a stejné bylo i očekávání na finančním trhu.

V nominálním vyjádření průměrná mzda vzrostla meziročně o 7,2 % a mírně přesáhla úroveň 34,1 tisíce korun.

K nejsilnějšímu nárůstu výdělků došlo ve vzdělávání, meziročně o 11,4 %.
Z hlediska absolutní úrovně výdělku se v čele i nadále drží odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, a informační a komunikační činnosti.
Ve zpracovatelském průmyslu byl růst mezd v rámci celé české ekonomiky podprůměrný, když ve druhém čtvrtletí dosáhl 6,5 %.

Za celý letošní rok by růst průměrné mzdy mohl dosáhnout zhruba 7,5 %, což by byl obdobný výsledek jako v roce 2018.
V reálném vyjádření, tedy po očištění o inflaci, by průměrná mzda letos mohla vzrůst o 4,6 %, když v roce 2018 její růst činil 5,3 %.

Růst mezd v české ekonomice je tedy i nadále solidní a hraje do karet scénáři pokračujícího růstu spotřeby domácností.
Silný růst spotřeby potvrdila minulý týden zveřejněná data o struktuře HDP za letošní druhé čtvrtletí.
Předpoklad mírného zpomalení růstu reálné mzdy ale zároveň naznačuje, že by letos v porovnání s rokem 2018 mohl mírně zpomalit i růst spotřeby domácností.
V roce 2018 se spotřeba domácností v reálném vyjádření zvýšila o 3,3 %, pro letošní rok čekám nárůst o 2,7 %.

ČNB ve své srpnové prognóze pro letošní rok čekala růst průměrné nominální mzdy na úrovni 7,1 %.
Skutečný růst mezd bude dle našeho názoru letos o něco vyšší, než ČNB očekává. Nicméně, z pohledu měnové politiky i nadále platí konstatování, že rizika spojená s vývojem vnější ekonomiky nabádají k opatrnosti a ČNB tak mírně silnějšímu růstu mezd nebude z pohledu inflace přikládat zásadní význam.

Předpokládám, že ČNB letos své úroky již měnit nebude a případná změna úrokových sazeb české centrální banky v roce 2020 a stejně tak směr tohoto případného posunu bude záležet především na vývoji ve světové ekonomice.
Samotná česká ekonomika ještě stále vykazuje určité inflační tlaky, což platí i o mzdové statistice za letošní druhé čtvrtletí.

Radomír Jáč
hlavní ekonom
Generali Investments CEE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.