Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

Jáč: Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu beze změny

Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu beze změny na úrovni 2,6%, v souladu s očekáváním finančního trhu.
Meziměsíční sice počet uchazečů nepatrně vzrostl: o 771 osob na 197 289, což je ale nejnižší hodnotu pro měsíc listopad od roku 1996.
Meziročně míra nezaměstnanosti klesla o 0,2 procentního bodu, obdobně jako v říjnu.
Míra nezaměstnanosti v české ekonomice zůstává velmi nízko a stále je nejnižší v rámci EU: tuto pozici si česká ekonomika udrží i v dohledné době.

Na trhu práce se stále projevuje skutečnost, že tuzemská ekonomika operuje nad svým potenciálem a o zaměstnance je tak i nadále zájem.
Prostor pro další meziroční pokles míry nezaměstnanosti se ale již vyčerpává a v samotném prosinci půjde nezaměstnanost nahoru v důsledku působení sezónních faktorů.

Míra nezaměstnanosti v české ekonomice zůstala v listopadu beze změny na úrovni 2,6 %: v souladu s očekáváním.
V meziročním vyjádření sice míra nezaměstnanosti klesla o dvě desetiny procentního bodu, obdobně jako v říjnu.
Nezaměstnanost v české ekonomice je již tak nízká, že nemá moc kam dále klesat.
Navíc, zpomalení tempa růstu HDP znamená, že se česká ekonomika přehřívá menší měrou, než tomu bylo v předchozích čtvrtletích a z tohoto pohledu postupně opadá tlak na další pokles míry nezaměstnanosti.
V roce 2020 se meziroční pokles míry nezaměstnanosti zastaví a zejména ve druhém pololetí 2020 můžeme zaznamenat mírný meziroční nárůst nezaměstnanosti.

Zatím ale stále platí konstatování, že česká ekonomika i nadále operuje nad svým potenciálem a přetrvává tak výrazný převis volných pracovních míst nad počtem uchazečů o zaměstnání.
V tomto smyslu jsme tedy stále vzdáleni situaci, v níž by se měla míra nezaměstnanosti začít viditelněji zvyšovat.

V roce 2018 činila průměrná míra nezaměstnanosti 3,2 %, průměr za celý letošní rok klesne na 2,8 %.
V průběhu příštího roku se míra nezaměstnanosti zřejmě začne meziročně zvyšovat, tento nárůst bude ale velmi mírný a pozvolný: pro rok 2020 byl čekal průměrnou úroveň míry nezaměstnanosti 3,0 %.

Pro samotný prosinec lze čekat, že sezónní faktory včetně ukončování kontraktů na dobu určitou či utlumení prací v odvětvích jako jsou stavebnictví a zemědělství povedou k nárůstu počtu uchazečů o práci.
Tyto faktory nepříznivě působily i v listopadu, ovšem v prosinci bude jejich vliv viditelnější a míra nezaměstnanosti se může vyšplhat až na 3,0 %.
V průběhu roku 2020 sice míra nezaměstnanosti pod 3 % opět klesne, nicméně z pohledu celoročního průměru bude představovat nejnižší úroveň pro tuzemskou nezaměstnanost ve stávajícím hospodářském cyklu právě letošní rok a v roce 2020 se celoroční průměr vydá mírně nahoru.
 
Radomír Jáč
hlavní ekonom
Generali Investments CEE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.