Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

Jáč: Česká ekonomika hlásí za letošní třetí čtvrtletí zpomalení tempa růstu HDP

Česká ekonomika hlásí za letošní třetí čtvrtletí zpomalení tempa růstu HDP, když mezičtvrtletní tempo kleslo na 0,3 %.
Vykázaný mezičtvrtletní růst 0,3 % znamená nejslabší přírůstek HDP od prvního čtvrtletí roku 2016 a jde o mírně slabší výsledek, než co čekal finanční trh a ČNB.

V meziročním vyjádření růst HDP zpomalil na 2,5 % poté, co v letošním druhém čtvrtletí činil 2,8 %.
Z komentářů ČSÚ a též z dostupných měsíčních dat se zdá, že za zpomalením tempa růstu české ekonomiky stojí především slabší růst průmyslu.
Pro celý rok 2019 očekávám růst HDP na úrovni 2,5 %, což bude představovat zpomalení z růstu 2,9 %, jenž česká ekonomika vykázala v roce 2018.

Růst HDP za letošní třetí čtvrtletí, tak jak jej uvádí předběžný údaj, je o desetinu procentního bodu pod očekávání finančního trhu. Trh očekával růst HDP meziročně na úrovni 0,4 % a v meziročním vyjádření tempem 2,6 %.

ČNB ve své nedávno zveřejněné prognóze očekávala pro třetí čtvrtletí meziroční růst HDP na úrovni 2,7 %, čemuž by odpovídal mezičtvrtletní růst HDP zhruba tempem 0,5 %.

Jde o předběžný údaj o výkonu HDP, jenž bude dále upřesňován a především v tuto chvíli nejsou k dispozici detaily ohledně struktury HDP jak z hlediska výdajů, tak z hlediska tvorby přidané hodnoty.

ČSÚ ve svém komentáři nicméně uvádí, že růst byl tažen jako domácí, tak zahraniční poptávkou.
Osobně předpokládám, že detailní údaje odhalí výrazný růstový vliv spotřeby domácností, jež je tažena růstem mezd a obecně stále příznivou situací na trhu práce.
Spotřeba domácností by měla být hlavním tahounem růstu české ekonomiky i za rok 2019 jako celek.

Překvapivé není konstatování ČSÚ ohledně nižší dynamiky růstu průmyslu, což je v souladu s tím, co naznačují měsíční data z tohoto odvětví české ekonomiky.
Průmysl je v důsledku své exportní orientovanosti citlivější na zpomalování hospodářského růstu v eurozóně více, než ostatní oblasti tuzemské ekonomiky.

Detaily ke struktuře HDP za letošní třetí čtvrtletí jak na straně výdajů, tak na straně tvorby, budou zveřejněny 29. listopadu, kdy se můžeme dočkat také případné revize údajů o celkovém růstu HDP za uvedené období.

Zpomalení tempa růstu české ekonomiky nevnímám jako překvapení: zapadá do obrázku celkově zpomalujícího hospodářského růstu v eurozóně, což je náš hlavní obchodní partner.
Očekávám, že meziroční růst HDP České republiky v letošním závěrečném čtvrtletí dále zpomalí, přičemž bude velmi pravděpodobně atakována úroveň dvou procent či oblast mírně pod touto úrovní.

Za celý rok 2019 očekávám růst HDP na úrovni 2,5 %, v roce 2020 by pak mělo následovat další zpomalení celoročního růstu české ekonomiky, a to do oblasti dvou procent či dokonce nepatrně mírně pod tuto úroveň.

Klíčovým faktorem pro růst české ekonomiky v roce 2020 bude hospodářský vývoj v eurozóně, na nějž bude mít velmi výrazný dopad dořešení brexitu a situace na poli obchodních válek.
Pokud se počátkem roku 2020 podaří brexit zdárně dotáhnou do konce a pokud se v průběhu roku 2020 sníží napětí v mezinárodním obchodě, tak bych čekal postupné oživení mezičtvrtletní dynamiky růstu HDP České republiky.
I tak ale očekávám, že za celý rok 2020 růst české ekonomiky zpomalí do oblasti 2 %.

Radomír Jáč
hlavní ekonom
Generali Investments CEE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.