Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Informace o referenčních hodnotách

31.01.2019 | 10:07 0 Komentářů

Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10, Nové Město, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2704 (též jen „Banka“) tímto v souladu s článkem 46 odst. 2 a článkem 47 odst. 2 a 3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, uveřejňuje tento informační dokument, obsahující informace o referenčních hodnotách pro srovnání výkonnosti jednotlivých strategií nabízených Bankou v rámci služby Správa portfolia a frekvenci a způsobu jejich výpočtu.

Fio banka, a.s.

http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/40/cz/218649_Sprava_portfolia_referencni_hodnoty_2018.pdf

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.