Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Immoeast: NAV na akcii mezičtvrtletně mírně pokleslo

20.03.2008 | 12:44 0 Komentářů

Shrnutí
 
Dnes ráno zveřejnila společnost Immoeast své výsledky za 9M 2007/08 (fiskální rok končí v dubnu). Výsledky hodnotíme spíše neutrálně, když zlepšující se hospodářské výsledky jsou na druhou stranu kompenzovány snížením NAV na akcii vůči předchozímu čtvrtletí (meziročně ale NAV na akcii vzrostlo). Pokles NAV zejména vyplynul z  přecenění portfolia ve 3Q. Nedomníváme se, že výsledky budou mít výrazný vliv na cenu akcie v nejbližších dnech. Mezičtvrtletní snížení NAV na akcii může být sice vnímáno mírně negativně, ale na druhou stranu tato skutečnost by měla být neutralizována faktem, že akcie Immoeast se nyní obchodují při 45% diskontu vůči aktuálnímu NAV (tedy více než je průměr srovnatelných realitních společností; 40% diskont). Myslíme si, že v nejbližší době by cena akcie měla být nadále ovlivňována tržním sentimentem na světových trzích a z tohoto důvodu by případný prostor pro růst ceny akcie měl být omezený až do chvíle, než se situace na světových trzích uklidní.
 
Rozbor
 
Realizované tržby vzrostly meziročně o 62% na 211,8 mil. EUR (z 130,6 mil. EUR za 9M 06/07) a potvrdil se tak trend z minulých čtvrtletí daný expanzí portfolia. Provozní výsledek (EBIT) dosáhl hodnoty 123,6 mil. EUR (-22% r/r z 159,1 mil. EUR za 9M 06/07). Meziroční pokles EBIT byl zejména způsoben poklesem zisku z přecenění portfolia (65 mil. EUR za 9M 07/08 vs. 96 mil. EUR za 9M 06/07), přičemž hlavní dopad na tuto položku byl zaznamenán ve 3Q 07/08.
 
Ve 3Q 07/08 byla totiž zaznamenána ztráta z přecenění portfolia ve výši 90 mil. EUR, která plynula z konzervativního přístupu k ocenění portfolia. Důvodem je trhem očekávaný mírný růst yieldů v budoucnu (výnosnost nemovitosti), který má nepříznivý dopad na hodnotu nemovitostí. Tento nepříznivý faktor by ale na druhou stranu měl být částečně kompenzován růstem nájemného, příp. míry obsazenosti. Pro ocenění portfolia se ve 3Q použily yieldy o cca 0-0,5% vyšší než tomu bylo v předchozím čtvrtletí (závisí na konkrétní zemi, kde Immoeast působí), průměrně tak lze říci, že se jedná o mírný růst o cca 0,25%. Immoeast zároveň v tiskové zprávě uvedla, že přesto z vlastní zkušenosti viděla nyní na realitním trhu transakce o vyšší hodnotě než tomu bylo na podzim loňského roku. Přesto z důvodu opatrnosti bylo aplikováno konzervativní ocenění portfolia. Společnost dále uvedla, že na trhu je patrná výrazná krize likvidity, a proto většina hráčů na realitním trhu čeká, že yieldy porostou.
 
Zisk před zdaněním se zvýšil o 9% r/r na 221,9 mil. EUR (z 203,6 mil. EUR za 9M 06/07). Zisk na akcii poklesl o 48% r/r na 0,15 EUR/akcie vs. 0,29 EUR/akcie. Důvodem poklesu bylo navýšení počtu akcií (+50%) vzhledem k předchozímu období. Toto navýšení plynulo z emise nových akcií v loňském roce, při které společnost získala 2,8 mld. EUR pro další akvizice.
 
Z hlediska investorů bývá pozorně sledovaným ukazatelem hodnota NAV na akcii. NAV na akcii sice meziročně vzrostlo o 13% na 10,13 EUR (z 8,99 EUR za 9M 06/07), ale vzhledem k předchozímu čtvrtletí se jedná o 4% pokles (10,53 EUR/akcie za 1H 07/08). Domníváme se, že z důvodu nepříznivého růstu yieldů nebude proto naplněn odhad výkonného ředitele společnosti (Karl Petrikovics) z července 2007, který odhadoval růst NAV/akci na 11,4-12,0 EUR pro 2007/08 (končící v dubnu).
 
Nově uveřejněná hodnota NAV na akcii (10,13 EUR) indikuje, že akcie Immoeast se nyní obchodují s 45% diskontem k tomuto NAV, což znamená výrazné podhodnocení z fundamentálního hlediska. Připomínáme, že obecně ceny realitním akcií za poslední půlrok výrazně poklesly a nyní se obchodují s 40% diskontem. Důvodem poklesu byl negativní sentiment, který započal loni na základě problémů amerického realitního trhu (rizikové hypotéky, atp.), které se následně nepříznivě projevily na akciových trzích, přičemž nejvíce byly zasaženy bankovní a realitní tituly. Současná opatrnost investorů se také projevuje v nižším než průměrných objemech obchodování na světových burzách. Myslíme si, že v nejbližší době by cena akcie měla být nadále ovlivňována tržním sentimentem na světových trzích a z tohoto důvodu by případný prostor pro růst ceny akcie měl být omezený až do chvíle, než se situace na světových trzích uklidní.
 
Immoeast také uvedla, že letos prodala 4 budovy za 200 mil. EUR, když u všech těchto transakcí byl realizován zisk. Dále je nyní rozjednán prodej nemovitostí v hodnotě 300 mil. EUR. Prodej budov hodnotíme pozitivně, jelikož společnost patrně realizuje transakce, u kterých je již malý prostor pro růst hodnoty. Cílem je tak pravděpodobně restrukturalizovat portfolio ve prospěch zemí ve východní Evropě, které by měly ještě obsahovat určitý potenciál do budoucna.
 
Akcie společnosti Immoeast na rakouské burze aktuálně (11:25 SEČ) oslabují o 3,1% d/d na 5,59 EUR (rakouský index ATX -1,0% d/d).

mil. EUR
9M 07/08
r/r
9M 06/07

Tržby
211,8
62%
130,6

Provozní zisk
123,6
-22%
159,1

Zisk před zdan.
221,9
9%
203,6

Zisk na akcii (EUR)
0,15
-48%
0,29

NAV na akcii (EUR)
10,13
13%
8,99

Zdroj: Immoeast

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.