Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Immoeast: akcionáři schválili fúzi

21.01.2010 | 18:27 0 Komentářů

Na dnešní valné hromadě společnosti Immoeast schválili akcionáři navrženou fúzi s mateřskou společností Immofinanz. Schválení se očekávalo, jelikož mateřská společnost (Immofinanz) drží 54% akcií Immoeast a ke schválení bylo potřeba 75% hlasů přítomných akcionářů. Valné hromady se zúčastnilo 61,8% akcionářů. Pro fúzi hlasovalo 96% přítomných akcionářů. K fúzi, která by měla proběhnout příští měsíc, je potřeba ještě získat souhlas regulatorních orgánů.
 
Již včera byla fúze schválena i na valné hromadě akcionářů společnosti Immofinanz. V důsledku fúze budou převedena všechna aktiva a závazky společnosti Immoeast do společnosti Immofinanz a společnost Immoeast zanikne. Minoritní akcionáři Immoeast obdrží 3 nové akcie Immofinanz za každé 2 akcie Immoeast. Tento výměnný poměr byla stanoven na základě poměru hodnot NAV na akcii (čistá hodnota majetku) obou společností ke konci října 2009 a byl hodnocen jako přiměřený ze strany auditora i najatých poradenských společností. Minoritní akcionáři Immoeast po fúzi získají 55% většinu ve společnosti Immofinanz. V případě, že by došlo ke konverzi všech dluhopisů Immofinanz splatných v roce 2011, pak by se tento podíl snížil na necelých 50%.
 
Jako důvod fúze obě společnosti uvedly odstranění potenciálního konfliktu zájmů (společný management s mateřskou společností), zvýšení likvidity akcií Immofinanz, započtení vnitroskupinových pohledávek a závazků či úspory nákladů. Sloučená společnost bude mít portfolio nemovitostí v Rakousku, ve střední a východní Evropě (dosud Immoeast) a také v Německu.
 
Sloučená společnost by z ekonomického pohledu měla mít o něco horší finanční ukazatele než společnost Immoeast, protože společnost Immofinanz po odečtení aktiv a závazků Immoeast měla záporná aktiva ve výši 800 mil. EUR (jak loni uvedl generální ředitel obou společností pro agenturu Bloomberg). Z pohledu akcionářů Immoeastu se nám proto fúze nejeví jako atraktivní, i když z hlediska čisté hodnoty majetku (NAV) je fúze považována za spravedlivou.
 
Do budoucna se plánuje, že Immofinanz přistoupí k navýšení kapitálu, ke kterému by mělo dojít za pouze za příznivých podmínek na trhu. Bude to také záviset na potřebě peněz pro výstavbu nyní odložených projektů. Ředícímu efektu lze zabránit účastí v úpisu nových akcií. Valná hromada Immofinanz loni schválila, že by mohlo být vydáno až 230 mil. akcií Immofinanz (50% současného počtu či 22% počtu akcií po fúzi).
 
Dále bylo oznámeno, že dosaženo dohody s Constantia Packaging BV ohledně sporné investice v Lichtenštejnsku (dluhopisy IBAG; 512 mil. EUR), přičemž Immoeast by měl získat cca 350 mil. EUR (217 mil. EUR v hotovosti a 36 mil. akcií Immoeast). Podmínkou ještě však je převzetí Aviso Zeta Bank (část Constantia Privatbank) ze strany 5 rakouských bank.
 
Společnost Immofinanz neplánuje, že se její akcie obchodovaly na varšavské burze jako v případě Immoeast. Společnost uvedla, že asi 5% akcií Immoeast je v držení polských investorů (cca 40 mil. akcií). V této souvislosti je možné, že by někteří polští investoři začali prodávat své akcie. K tomu je nutné brát v úvahu potenciální prodej 36 mil. akcií Immoeast (vyrovnání IBAG), případné navýšení kapitálu
Immofinanz či nové akcie z potenciální konverze dluhopisů Immofinanz do akcií. V celkovém důsledku by tak v budoucnu mohla vzniknout zvýšená nabídka akcií Immoeast resp. Immofinanz s možným dopadem cenu akcie.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.