Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Finančné spoločnosti ovládajú USA

01.01.1970 | 01:00 0 Komentářů

J.P. Morgan, druhá najväčšia banka v Spojených štátoch, v stredu uverejnila výsledok hospodárenia za prvý štvrťrok. 55percentný medziročný rast pozitívne prekvapil trh. V investoroch vyvolal nádej, že aj ostatné spoločnosti finančného sektora ohlásia v nasledujúcich týždňoch potešujúce výsledky. Pri tejto príležitosti je dobré sa pozrieť na agregátne údaje o výkonnosti amerických finančných spoločností. Mnohých pravdepodobne prekvapí extrémne rýchle zotavenie z krízy a návrat zisku na najvyššie úrovne od jesene 2006. Situácia sa dá zhrnúť do jednej vety: Bankári opäť začínajú vládnuť svetu.

Podľa údajov U.S. Bureau of Economic Analysis dosiahli americké finančné spoločnosti v poslednom štvrťroku 2009 zisk 414 miliárd dolárov (sezónne očistený údaj). Pred rokom, keď vrcholila finančná kríza, mali zisk 122 miliárd. V roku 2006, tesne pred objavením problémov na trhu s nehnuteľnosťami, mali finančné spoločnosti rekordný kvartálny zisk 447 miliárd. Pre dotvorenie predstavy o súčasnej situácii je dobré sa pozrieť na zisk nefinančných spoločnosti. Ten bol v poslednom štvrťroku 2009 na úrovni 746 miliárd USD, pričom v roku 2006 sa kvartálny zisk vyšplhal takmer na 1000 miliárd.

Grafy je možné nájsť na stránke :
http://www.colosseum.cz/vzdelavani-a-informace/zpravy/14500/financne-spolocnosti-ovladaju-USA

Graf č. 1: Štvrťročný zisk (sezónne očistený) amerických spoločností v mld. USD (zdroj: Bloomberg)

Veľmi zaujímavý je pohľad na mieru rastu ziskovosti jednotlivých sektorov v posledných 30 rokoch. Od roku 1980 dokázali finančné spoločnosti zvýšiť svoj zisk o impozantných 1044 percent. Naproti tomu nefinančné spoločnosti zaznamenali rast len o 432 percent. Ak bol v roku 1980 zisk nefinančných firiem 3,9násobne vyšší oproti zisku finančných spoločností, tak v súčasnosti je ich zisk 1,8násobne vyšší. Aký je dôvod tohto vývoja? Príčinou je predovšetkým rýchlejší rast zadĺženia ekonomických subjektov oproti tempu zvyšovania reálneho výstupu. Nožnice medzi ziskovosťou finančných a nefinančných spoločností sa rozovreli predovšetkým v posledných 10 rokoch. Tie boli charakteristické nadmerným zadlžovaním domácností i firiem. Výsledkom bolo, že kapitál sa pomocou úrokových splátok presunul od dlžníkov k veriteľom. Zisky finančných spoločností prudko vzrástli ja vďaka zavedeniu obchodovania s derivátmi a štruktúrovanými produktmi, kde majú jasnú informačnú prevahu.

Graf č. 2: Kumulatívna zmena zisku spoločností v USA od roku 1980 (zdroj: Bloomberg)

Súčasná ekonomická situácia nenaznačuje, že by sme v nasledujúcich rokoch boli svedkami výrazného oddlženia ekonomiky ako celku. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, tak agregovaná úroveň dlhu všetkých ekonomických subjektov v Spojených štátoch nepoklesla ani počas finančnej krízy. Domácnosti a podniky sa síce poučili a svoje financie spravujú trochu konzervatívnejšie, ale dokonale ich zastúpila vláda. Dlh Spojených štátov sa naďalej nafukuje a jeho objem pokoruje každý mesiac nové rekordy. Pre investorov tento stav mimo iné znamená, že finančný sektor je perspektívny. Ceny akcií mnohých bánk, poisťovní či správcov majetku sú stále relatívne nízke (oproti hore uvedeným ziskom) a podrobnejšia analýza by medzi nimi mohla objaviť skryté

Zdroj: Colosseum

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.