Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

EU se dohodla na odpisu dluhu Řecka, rekapitalizaci bank, úpravy EFSF a hlubší koordinaci v eurozóně

27.10.2011 | 11:34 0 Komentářů

Mimořádný summit EU, který se konal ve středu 26. října v Bruselu, přinesl, i přes skepsi posledních dnů shodu. v bodech týkající se odpisu řeckého dluhu, rekapitalizace bank, úpravy fondu EFSF a koordinace hospodářské politiky v Eurozóně. Většina závěrů je zatím velmi obecných a spíše rámcové, detaily u všech bodů by měly být teprve představeny během 2-5 měsíců.

Řecko
EU se „dohodla“ se soukromými věřiteli (banky, pojišťovny), že přistoupí na dobrovolný odpis řeckého dluhu ve výši 50% s cílem snížit státní dluh Řecka na 120% HDP do roku 2020. Fakticky jde o úpravu dohody uzavřenou letos v červenci, kdy banky a pojišťovny přistoupily na odpis ve výši 21%. Přesné podmínky snížení dluhu na polovinu by měly být představeny do konce roku a realizovány na začátku roku 2012. Půjde opět o kombinaci splacení části jistiny a výměny splatných dluhopisů za nové dlouhodobé dluhopisy. Tento krok by měl být součást druhého záchranného baličku pro Řecko v objemu do 100 mld. EUR na následující 3 roky. S myšlenkou druhého záchranného balíčku přišel již summit v červenci, ale původní termíny (konec léta, konec září) nebyly naplněny a nový termín představení balíčku je do konce letošního roku.
Bude ustanovena nová skupina, která bude přímo v Řecku nepřetržitě monitorovat podmínky plněný záchranných plánů. Přesné pravomoci a podmínky fungování budou teprve upřesněny. Tato skupina bude doplňovat čtvrtletní inspekce prováděné tzv. Troikou (ECB, EU, MMF).

Rekapitalizace bank
Summit odsouhlasil zvýšení kapitálové přiměřenosti (core Tier1) na 9% do konce června 2012. Expozice bank vůči státním dluhopisům se přecení podle tržních cen (market valuation). Podle prvních odhadů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) budou banky v eurozóně potřebovat 106 mld. EUR nové kapitálu a to především v Řecku (30 mld. EUR), Španělsku (26 mld.), Itálii (15 mld.) a Francii (9 mld.). V prvním kroku by banky měly hledat kapitál u soukromých zdrojů, restrukturalizovat svoje bilance a to včetně omezení výplaty dividend či bonusů. V dalším kroku by pomoc mohly poskytnout národní vlády. A teprve jako třetí krok je možná rekapitalizace přes půjčky od EFSF.

EFSF
Vlády eurozóny se dohodly na rozšíření kapacity záchranného fondu eurozóny EFSF. Rozšíření kapacity proběhne dvěma kanály: 1) EFSF nabídne investorů pojištění na krytí ztráty u nově vydaných dluhopisům státu eurozóny 2) Přes speciální entitu (Special Purpose Vehicles) se EFSF pokusí zapojit i další soukromé/veřejné (asi Čína) zdroje pravděpodobně včetně MMF. Oba kanály bude EFSF používat souběžně podle potřeb a finanční páka může být až 4-5x. Kapacita EFSF by se mohla zvýšit na 1000-1400 mld. EUR v závislosti na podmínkách, které budou zveřejněny během listopadu.

Koordinace hospodářské politiky v Eurozóně
Na summitu se dohodlo prohloubení koordinace fiskální politiky u zemích platícím eurem. Do národní legislativy (ústavy) členské země zavedou do konce roku 2012 limity na rozpočty vyplývající z paktu stability a růstu. Národní parlamenty při schvalování rozpočtu zohlední doporučení přijatá na úrovni EU a zásadní fiskální kroky budou konzultovat s Evropskou komisí. Dvakrát do roka budou speciální Euro-summit na koordinaci fiskálních politiky.

Úpravy evropských smluv
Do konce letošního roku by měly být představený první okruhy, které budou vyžadovat změny evropský smluv (Lisabonská smlouva) a do března 2012 by měly být představeny detailní analýzy.

Názor

Poslední summit EU přinesl posun u řady otázek, ale stále chybí klíčové detaily dohody, které budou zveřejněny až v následujících měsících a na konečné vyhodnocení summitu je nutné počkat. Může se tak opakovat situace ze summitu v březnu či červenci, kdy původní optimismus vystřídala nervozita kvůli nevyřešeným detailům anebo neplnění dohod (Řecko). Krátkodobě jde o pozitivní impulz, ovšem dlouhodobý problém eurozóny zůstává plně nevyřešen. Summit například nedal žádné oficiální stanovisko k roli ECB a jejím nákupům státních dluhopisů.

Finanční trhy přijaly dohodu velmi pozitivně. Evropské akcie (Euro Stoxx 50) dopoledne přidaly více jak 3,5 %, euro k dolaru vzrostlo o 1,0 % a poprvé od začátku září se dostalo přes 1,40 USD/EUR, současně se snížily rizikové přirážky u evropských dluhopisů.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.