Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Erste: Zisk pod odhady kvůli jednorázovým nákladům

28.02.2017 | 08:47 0 Komentářů

Erste Group reportovala za 4Q meziroční propad čistého zisku o 58 % na 86 mil. EUR, mírně pod konsensem trhu. Úrokové výnosy byly v průběhu celého minulého roku relativně stabilní, když negativní efekt nízkých úrokových sazeb je z velké části kompenzován oživující se poptávkou po úvěrech. Úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 4 %. Výnosy z poplatků propadly o 5 % r/r v důsledku konkurenčního tlaku na některých trzích, nicméně v porovnání s předchozími kvartály poplatky vzrostly, k čemuž pomohly poplatky z obchodování s cennými papíry. Výhradně výnosy z obchodování pak pomohly k růstu celkových výnosů o 3 % r/r. Provozní náklady rostly ještě o něco rychleji (+5 % r/r).

Vyšší oproti odhadům jsou ostatní náklady a výnosy, kde kromě očekávané platby 201 mil. EUR v souvislosti s dohodou o snížení bankovní daně v Rakousku banka překvapivě zaúčtovala rezervu ve výši 62 mil. EUR na rizika související s ochranou spotřebitelů v Rumunsku a dále odpis goodwillu na Slovensku ve výši 61 mil. EUR. Zisk před zdaněním tak byl výrazně pod očekáváním. Na úrovni čistého zisku pak byl tento rozdíl částečně kompenzován nízkou korporátní daní zásluhou pozitivního dopadu přecenění odložené daně a nižšími minoritními podíly.

V tomto roce management očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) více než 10 %, stabilní či mírně klesající úrokové výnosy, stabilní výnosy z poplatků a výnosy z obchodování. Celkové provozní výnosy by tak měly být stabilní s rizikem mírného poklesu. Spolu s očekávaným růstem provozních nákladů o 1 – 2 % by měl provozní zisk pokračovat v poklesu. Rizikové náklady by měly vzrůst oproti velmi nízké úrovni minulého roku, nicméně pozitivní vývoj kvality úvěrů by měl pomoci k udržení rizikových nákladů na nízké úrovni okolo 30 b.b.

Management dále podle očekávání navrhl dividendu ve výši 1 EUR na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos).

Celkově jsou pro nás výsledky mírně negativní především vzhledem k dalším nečekaným jednorázovým nákladům, o kterých jsme si mysleli, že jsou již minulostí. Výraznější reakci na zveřejněné informace však neočekáváme.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)

4Q 16

4Q 15

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

1 107

1 120

-1%

1 099

1 079

  Poplatky a provize

463

489

-5%

466

461

Provozní výnosy

1 732

1 681

3%

1 675

1 649

Provozní náklady

-1 065

-1 017

5%

-1 036

-1 025

Provozní zisk

666

664

0%

639

622

  Opravné položky

-133

-211

-37%

-126

-130

  Ostatní výsledek

-412

-216

91%

-287

-287

Zisk před zdaněním

122

238

-49%

226

233

  Daň z příjmů

-10

-2

-39

Čistý zisk

86

204

-58%

94

94

Zdroj: J&T Banka, Erste

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.