Pátek 14. května. Svátek má Bonifác.

Erste: Projekce výsledků za 3Q10

27.10.2010 | 10:53 0 Komentářů

Erste Group oznámí v pátek (29. října) před otevřením trhu výsledky hospodaření za 3Q tohoto roku. Na provozní úrovni očekáváme mírný pokles zisku o 1,1 % na 990 mil. EUR, což by mělo být způsobeno hlavně poklesem zisku z obchodování díky relativně příznivějším podmínkám na trhu v minulém roce. Růst úrokových výnosů (odhad: +1,4 % r/r) by měl být kombinací mírného růstu úvěrů i klientských vkladů a mírného nárůstu úrokových marží. Výnosy z poplatků a provizí by měly dosáhnout 483 mil. EUR (+13,5 % r/r), když by mělo pokračovat oživení, které bylo patrné již ve 2Q. K očekávanému meziročnímu růstu čistého zisku o 12,3 % na 256 mil. EUR by pak měl nejvýrazněji přispět pokles opravných položek k nespláceným úvěrům (eAFT: 497 mil. EUR; -10,9%) a také zlepšení kategorie ostatní výnosy a náklady, kde byl v minulém roce poměrně výrazný negativní efekt přecenění některých investic.
Vzhledem k tomu, že 4. října pořádala banka Den kapitálových trhů, kde poměrně podrobně prezentovala současnou situaci, očekávaný vývoj na jednotlivých trzích i případné dopady regulace Basel III na kapitál, tak se domníváme, že kromě samotných čísel nezazní v rámci prezentace výsledků žádná informace, která by nebyla trhu již známa. Hlavním faktorem pro další vývoj akcií tak bude spíše celkový sentiment na trhu.

 Kons., IFRS (mil. EUR)
eAFT 3Q 2010
3Q 2009
r/r
Medián trhu

Celkové provozní výnosy
1 932
1 921
0,6%
1 933

   Zisk z obchodování
95
160
-40,9%
95

Provozní zisk
990
1 000
-1,1%
982

Opravné položky
-497
-557
-10,9%
-525

Čistý zisk
256
228
12,3%
241

Zdroj: Erste, Atlantik FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.