Pátek 14. května. Svátek má Bonifác.

Erste Group: Výsledky za 3Q překonaly očekávání díky silné provozní úrovni

29.10.2010 | 13:18 0 Komentářů

Shrnutí
 
Erste Bank dnes ráno oznámila výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí roku. Pozitivně překvapil především růst úrokových výnosů o 4 % na 1 391 mil. EUR (odhad trhu: 1 359 mil. EUR) a zisk z obchodování (144 mil. EUR oproti odhadu trhu ve výši 95 mil. EUR), které více jak kompenzovaly mírně vyšší provozní náklady. Erste tak dosáhla nárůst provozního zisku o 3,7 % r/r na 1 037 mil. EUR. Rizikové náklady na úrovni 504 mil. EUR jsou mírně vyšší než naše projekce, nicméně nižší než medián tržních očekávání (525 mil. EUR). Zisk před zdaněním ve výši 403 mil. EUR je již jen mírně nad odhady trhu a dokonce nižší než naše projekce, což je dáno vyššími ostatními náklady (-130 mil. EUR oproti odhadu AFT: -72 mil. EUR), kvůli ztrátám z přecenění nemovitostí v ČR a odpisům spojených s některými IT projekty. Nižší než projektované menšinové podíly, kvůli dosažené ztrátě v Rumunsku (přes 30 % zisku připadá minoritám), pak vedly k tomu, že čistý zisk vzrostl o 16 % na 265 mil. EUR a překonal tak naše odhady a je o 10 % vyšší než očekával trh.
 
Celkově vnímáme výsledky pozitivně, jak kvůli silné provozní úrovni, kde se již projevuje postupné oživování ekonomik v regionu, tak kvůli poklesu nákladů na nesplácené úvěry. Případná pozitivní reakce je však tlumena vybíráním zisků po předchozím prudkém růstu ceny akcií banky (+13 % za poslední měsíc).
 
Analýza
 
Za třetí čtvrtletí tohoto roku stouply meziročně čisté úrokové výnosy o 4,1 % r/r na 1 391 mil. EUR (odhad trhu: 1 359 mil. EUR), k čemuž výrazně přispělo zvýšení čisté úrokové marže (poměr čistých úrokových výnosů k průměrným úročeným aktivům) na 3,08 %, z 3,04 % v 1H 2010 a 2,98 % v prvních devíti měsících minulého roku. K nárůstu došlo především v Rakousku (z 1,93 za 9M 2010 na 2,04 %), zatímco ve střední a východní Evropě marže spíše stagnovala (4,6 %). V dalších čtvrtletích neočekáváme další růst marží, naopak za dobrý výsledek bychom považovali udržení stávající úrovně.  Úvěrové portfolio banky dosahovalo na konci září 131 mld. EUR (+1,2 % r/r). Tento růst není způsoben zvyšujícími se objemy, ale spíše posilováním lokálních měn a švýcarského franku vůči euru, což vede k růstu úvěrového portfolia v eurovém vyjádření. Klientské vklady rostly rychleji než úvěry, jejich objem vzrostl od začátku roku o 2,9 % na 115 mld. EUR. Poměr úvěrů ke vkladům se tak mírně snížil na 114 %, ze 115 % na konci roku 2009.
 
Výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly růst o 11,9 % na 476 mil. EUR, což je v souladu s odhady trhu (479 mil. EUR). Celkově za prvních 9 měsíců roku výnosy z poplatků dosáhly 1 441 mil. EUR (+9,7 % r/r). K oživení došlo především u poplatků z obchodování s cennými papíry (+19 %) a z prodeje pojistných produktů (+29 % r/r). Poplatky z platebních transakcí, které se na celkovém výsledku nejvíce podílejí (44% všech poplatků) rostly meziročně o 5 % na 635 mil. EUR. Zisk z obchodování dosáhl 144 mil. EUR (-10,1 % r/r) a výrazně překonal očekávání trhu (95 mil. EUR). Meziroční pokles je dán příznivými tržními podmínkami a vysokou srovnávací základnou v minulém roce. V porovnání s předchozím čtvrtletím však došlo k nárůstu o 46 % q/q a to především díky zisku z obchodování s cennými papíry a deriváty.
 
Celkové provozní náklady vzrostly ve 3Q o 5,8 % na 973 mil. EUR (odhad trhu: 959 mil. EUR). K mírnému nárůstu došlo jak u personálních nákladů, kvůli integraci IT společností a nárůstu v některých zemích (Slovensko, Rumunsko), tak u ostatních administrativních nákladů, především kvůli nákladům na právní a poradenské služby v Rakousku. Za 9 měsíců roku pak celkové provozní náklady stagnovaly a dosáhly 2 872 mil. EUR (-0,3 %).
 
Jako důsledek popsaného vývoje nákladů a výnosů vzrostl provozní zisk Erste Group o 3,7 % na 1 037 mil. EUR, což je více než námi projektovaný výsledek na úrovni 990 mil. EUR.
 
Banka vytvořila opravné položky k rizikovým úvěrům ve výši 504 mil. EUR, o 9,5 % méně než ve stejném období minulého roku a o 8,8 % méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nesplácených úvěrů v celkovém úvěrovém portfoliu vzrostl na 7,6 % (z 6,6 % na konci roku a 7,3 na konci června 2010). Z regionálního pohledu nadále dochází k pozvolnému růstu v regionu střední a východní Evropy, zatímco kvalita úvěrového portfolia v Rakousku se již výrazně zlepšuje. Management, stejně jako naše projekce počítá s celoročními náklady na nesplácené úvěry ve stejné výši jako v předchozím roce (2 057 mil. EUR). Za prvních 9 měsíců dosáhly 1 558, což by indikovalo, ve 4Q přibližně stejnou úroveň rizikových nákladů jako ve 3Q.
 
Lepší než očekávaný vývoj provozního zisku a rizikových nákladů je částečně tlumen výrazným nárůstem ostatních nákladů (-130 oproti odhadu AFT: -72 mil. EUR), kde banka zaúčtovala negativní dopad přecenění nemovitostí v ČR, odpisy související s některými IT projekty a rezervy spojené s novou bankovní daní v Maďarsku. Zisk před zdaněním ve výši 403 mil. EUR je tak jen mírně nad odhady trhu a dokonce nižší než naše projekce. Nižší než projektované menšinové podíly, kvůli dosažené ztrátě v Rumunsku (přes 30 % zisku připadá minoritám), pak vedly k tomu, že čistý zisk vzrostl o 16 % na 265 mil. EUR a překonal tak naše odhady a je o 10 % vyšší než očekával trh.
 
Výhled a kapitalizace
 
Společnost nezveřejnila žádná konkrétní čísla týkající se očekávaného vývoje do budoucna. Očekává však, že dosavadní silná provozní výkonnost bude pokračovat i ve zbytku roku a v roce příštím. Příští rok Erste oproti roku 2010 dále očekává pokles rizikových nákladů a zrychlení růstu úvěrového portfolia (okolo 5 %).
 
Kapitálová přiměřenost Tier 1 vzrostla na konci září na 8,7 %, z 8,3 % na konci roku 2009. Generální ředitel Andreas Treichel opět zopakoval, že kapitálové požadavky spojené s novou regulací Basel III, stejně jako splacení hybridního kapitálu, by banka měla být schopna splnit bez nutnosti navyšování kapitálu.
 
Hodnocení
 
Celkově vnímáme výsledky pozitivně, jak kvůli silné provozní úrovni, kde se již projevuje postupné oživování ekonomik v regionu, tak kvůli poklesu nákladů na nesplácené úvěry. Ostatní náklady, které v reportovaném čtvrtletí částečně utlumily pozitivní vývoj, vnímáme spíše jako jednorázový efekt a v budoucnu by se tak ještě výrazněji měla projevit silná provozní úroveň. Případná pozitivní reakce na zveřejněná čísla je však tlumena vybíráním zisků po předchozím prudkém růstu ceny akcií banky (+13 % za poslední měsíc).
 
Akcie na pražské burze nyní (11:00 CET) reagují poklesem o 2,9 % na 792 Kč. 
 

 Kons., IFRS (mil. EUR)
3Q 2010
3Q 2009
r/r
eAFT 3Q10
Medián trhu

Celkové provozní výnosy
2 010
1 921
4.6%
1 932
1 933

   Čisté úrokové výnosy
1 391
1 336
4.1%
1 355
1 359

   Poplatky a provize
476
425
11.9%
483
479

   Zisk z obchodování
144
160
-10.1%
95
95

Celkové provozní náklady
-973
-920
5.8%
-942
-959

Provozní zisk
1 037
1 000
3.7%
990
982

Opravné položky
-504
-557
-9.5%
-497
-525

Zisk před zdaněním
403
313
28.8%
421
390

Čistý zisk
265
228
16.2%
256
241

Zdroj: Erste, Atlantik FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.