Pátek 22. října. Svátek má Sabina.

Erste Group: Výsledky hospodaření za Q3/2020

02.11.2020 | 08:59 0 Komentářů

Erste Group dnes představila výsledkový report za 3Q/2020, který vnímáme pozitivně. Vhledem k aktuálním tržním podmínkám představila Erste dle našeho názoru solidní sadu čísel. Na všech relevantních úrovních se Erste prezentovala lepšími výsledky vůči našemu očekávání. Jádrové výnosy banky se v nepříznivých tržních podmínkách ukázaly více rezistentními, než jsme předpokládali. Pozitivně vnímáme rovněž pokračující nákladovou disciplínu Erste.
Na základě představených čísel za 9M/2020 a komentovaných očekávaných trendů do konce roku jsme přesvědčeni, že současný konsenzuální tržní odhad zisku za rok 2020 Erste Group ve výši 725 mil. EUR je konzervativní. Při současném tržním ocenění by zveřejněná sada čísel za 3Q/20 měla dle našeho názoru představovat pro kurz akcií banky podporu. Naše nákupní investiční doporučení pro akcie Erste potvrzujeme.

Čistý úrokový výnos Erste za 3Q/20 zaznamenal meziročně stabilní hodnoty při 1,19 mld. eur a překonal naše i tržní odhady. Růst objemu úročených aktiv vykompenzoval meziroční pokles čisté úrokové marže na 2,04 % (2,14 % ve 3Q/19). Očekávání meziročně stabilního čistého úrokového výnosu v letošním roce představuje pro nás rovněž pozitivní překvapení.

Výnos z poplatků a provizí meziročně poklesl o nepatrných 2,5 % na 492 mil. eur, což představuje lepší výsledek v porovnání s naším očekáváním. Poplatkové výnosy banky těžily  z růstu poplatků ze správy aktiv. Nejvýznamnější položka poplatkových výnosů – transakční poplatky (237 mil. eur) zaznamenaly ve 3Q/20 pouze mírný meziroční pokles o 1 % navzdory utlumené ekonomické aktivitě a regulaci SEPA.

V rámci provozních nákladů Erste potvrdila nákladovou disciplínu, kterou se prezentovala v předchozích dvou čtvrtletích. Náklady banky zaznamenaly meziroční pokles o 1 % na 1 008 mil. eur zejména vlivem nižších výdajů v oblasti marketingu. Erste tak v letošním roce poprvé po několika letech velmi pravděpodobně zaznamená meziroční pokles provozních nákladů.

Náklady na riziko ve výši 195 mil. eur (46bps) za 3Q/20 rovněž představují příznivější hodnoty vůči naším a tržním předpokladům. Poměr úvěrů v selhání zůstává při 2,4 % na nízkých úrovních vlivem platnosti úvěrových moratorií (na domácím rakouském trhu prodlouženo do konce ledna 2021) a podpůrných vládních programů. Celoroční výhled pro rizikové náklady zůstává při 65-80bps úvěrové expozice.

Čistý zisk ve výši 343 mil. EUR (-30 % y/y) s rezervou překonal tržní i naše odhady vlivem lepší provozní ziskovosti i nižších rizikových nákladů. Kapitálový poměr CET1 při 14,1 % zůstává bezpečně nad střednědobým cílem banky při 13,5 %.

V rámci aktuálního výhledu by čistý úrokový výnos měl v letošním roce zůstat stabilní. Výnos z poplatků a provizí zaznamená v letošním roce mírný meziroční pokles vlivem utlumené ekonomické aktivity na trzích Erste. Provozní náklady zaznamenají meziroční pokles. Náklady na riziko očekává Erste nadále v intervalu 65-80bps úvěrové expozice, přičemž v následujícím roce předpokládá jejich mírný pokles.

Výsledky hospodaření Erste Group za 3Q/2020
v mil. EUR Q3 2020 Konsensus Q3 2020 Q3 20  /3Q 19 Q3 2019
Čisté úrokové výnosy

 1 192,4

1 179 0,4 % 

1 188

Čisté poplatky a provize   491,6 480 -2,5 %  504
Ostatní výnosy 130  118 19,3 %  109
Provozní výnosy 1 814  1 777 0,7 %  1 801
Provozní náklady  (1 008) (1 015)  -0,7 % (1 015)
Provozní zisk  805,4 760 2,5 %  786
Náklady na riziko (194,7)  (233)  
Čistý zisk 343,3  316 -30,1 %  491

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.