Pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec.

Erste Group: Výsledky hospodaření za Q2/2020

31.07.2020 | 09:00 0 Komentářů

Erste Group dnes představila výsledky hospodaření za Q2/2020, které vnímáme neutrálně. Na provozní úrovni se banka prezentovala sadou čísel v souladu s tržním očekáváním. Na úrovni čistého zisku pak zaostala banka za naším i tržním očekáváním vlivem vyšších rizikových nákladů, které by ale měly ve druhém kvartále dosáhnout svého vrcholu. Přes současnou stlačenou valuaci banky nepředpokládáme, že dnešní výsledkový report přinese pro akcie výrazný růstový impuls.

Čistý úrokový výnos za Q2/2020 dosáhl meziročně stabilních hodnot při 1 168 mil. EUR v souladu s tržními odhady. Pokles čisté úrokové marže na 2,04 % (2,18 % ve Q2/2019) kompenzoval růst obchodních objemů banky.

Výnosy z poplatků a provizí meziročně klesly o výrazných 8 % na 453 mil. EUR, což představuje trhem očekávané hodnoty. Pokles ekonomické aktivity v průběhu druhého čtvrtletí v návaznosti na omezující vládní opatření proti šíření pandemie COVID-19 se na poplatkových výnosech Erste negativně promítl zejména nižšími výnosy z transakčních poplatků.

Zisk z finančních operací (129 mil. EUR) zaznamenal vůči prvnímu čtvrtletí výrazné zlepšení. Meziroční nárůst celkových ostatních výnosů o 20 % na 188 mil. EUR pak na úrovni celkových výnosů Erste přispěl jen k mírnému 1% meziročnímu poklesu celkových výnosů (1,81 mld. EUR).

Nákladová disciplína banky z prvního čtvrtletí zůstala zachována i v rámci druhého kvartálu. Provozní náklady Erste ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 2,5 % na 1 004 mil. EUR. Růst osobních nákladů kompenzovaly meziročně nižší administrativní náklady. Poměr provozních nákladů k výnosům (C/I) dosáhl úrovně 55 %.

Náklady na riziko v relativním vyjádření dosáhly 148 bazických bodů úvěrového portfolia (614 mil. EUR v absolutním vyjádření), což představuje vyšší hodnoty vůči našemu i tržnímu očekávání. Nicméně z pohledu tvorby rezerv a opravných položek by měl druhý kvartál představovat vrchol pro banku a ve zbylých dvou kvartálech roku 2020 by se náklady na riziko měly ustálit na úrovni 65-80 bps. Poměr rizikových úvěrů (NPL) se na konci prvního pololetí držel na nízkých úrovních 2,3 % (v platnosti úvěrová moratoria).

Čistý zisk kombinací výše uvedených faktorů dosáhl úrovně 59 mil. EUR (-83 % y/y). Za našimi i tržními odhady zaostal zejména vlivem vyšších rizikových nákladů. Kapitálový poměr CET 1 vzrostl na 14,2 % (13,5 % ve 2Q/19). Erste nadále potvrdila záměr vyplatit dividendu ze zisku roku 2019 i 2020, nicméně vzhledem k doporučení národního regulátora i ECB zdržet se výplaty dividend do konce roku 2020, ji vyplatí pravděpodobně nejdříve v roce 2021.

Výsledky hospodaření Erste Group za 2Q/2020
v mil. EUR Q2/2020 Konsensus Q2/2020 2Q 20  /2Q 19 2Q 2019
Čisté úrokové výnosy 1 168 1 168 0 %  1 169
Čisté poplatky a provize  453 450 -8 %  493
Ostatní výnosy 188 165 +19,8%  157
Provozní výnosy 1 809 1 782 -1,0 %  1 821
Provozní náklady (1 004) 1 025 -2,5 %  (1 030)
Provozní zisk 805 756 +1,8 %  791
Náklady na riziko (614) (536) n.a.  7,1
Čistý zisk 59 95 -83,4 %  355

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.