Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Erste Group: Výsledky hospodaření za 4Q/FY 2016

28.02.2017 | 08:59 0 Komentářů

Erste Bank představila dnes ráno výsledky svého hospodaření za 4Q/FY 2016, které vnímáme neutrálně. Erste Bank zaznamenala překvapivě ve 4Q/16 mírné meziroční zlepšení na provozní úrovni vlivem vyšších výnosů z finančních operací a vyššího čistého úrokového výnosu. Pozitivně rovněž vnímáme pokračující zlepšení kvality úvěrového portfolia banky a komfortní kapitálovou přiměřenost ke konci roku 2016. Čistý zisk banky mírně zaostal za našimi odhady. Představený výhled hospodaření pro letošní rok i návrh dividendy za rok 2016 by neměl pro trh představovat žádné překvapení.

Čistý úrokový výnos banky dosáhl ve 4Q 2016 při 1,2% meziročním poklesu 1 107,4 mil. EUR. V porovnání s tržním konsensem (1 077 mil. EUR) reportovala rakouská banka vyšší hodnoty. Čistá úroková marže Erste Bank za rok 2016 dosáhla 2,51 % (2,59 % 2015). Pokles čistého úrokového výnosu vedle nízkých úrokových sazeb na trhu negativně ovlivnil prodej části portfolia rizikových úvěrů v Maďarsku a Rumunsku.

Výnosy z poplatků zaznamenaly ve 4Q/16 5,3% meziroční propad a v souladu s tržním očekáváním dosáhly 463,2 mil. EUR. Poplatkové výnosy banky byly negativně ovlivněny nižšími výnosy z platebního styku v České republice.

Na úrovni celkových provozních výnosů dosáhla Erste Group příznivějších hodnot (1,73 mld. EUR) v porovnání s tržními odhady (1,66 mld. EUR) i vlivem meziročně lepších výnosů z finančních operací (80,7 mil. EUR vs. 17,2 mil. EUR ve 4Q/15).

Provozní náklady Erste Bank za 4Q/16 ve výši 1065 mil. EUR meziročně vzrostly o téměř 5 %. Nákladová disciplína tak nadále zůstává slabou stránkou rakouské banky. Provozní zisk banky ve výši 666 mil. EUR (+0,24 % r/r) dosáhl mírně lepších hodnot v porovnání s našimi předpoklady (650 mil. EUR). Ukazatel provozní efektivnosti banky (cost-to-income) tak zůstává za 2016 na slabých úrovních při 60,2 %. V rámci ostatního výsledku hospodaření zaúčtovala Erste Bank dle předpokladů jednorázový odvod (200,9 mil. EUR) rakouské vládě v rámci dohody o snížení bankovních daní na domácím trhu.

Rizikové náklady (132,5 mil. EUR; -37 % r/r) dosáhly hodnot na úrovni tržní projekce.  V souladu s naším očekáváním se v posledním čtvrtletí minulého roku dále zlepšovala kvalita úvěrového portfolia banky. Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém úvěrovém portfoliu banky dosáhl na konci 4Q 2016 příznivých hodnot při 4,9 %. V relativním vyjádření dosáhly náklady na riziko za rok 2016 mimořádně nízkých hodnot 15 b.b. průměrného úvěrového portfolia.

Čistý zisk rakouské banky dosáhl ve 4Q/16 úrovně 85,6 mil. EUR (-58,04 % r/r), mírně pod odhady trhu (94 mil. Eur). Za celý rok 2016 dosáhl čistý zisk Erste Group 1 264,7 mil. EUR (+31 % r/r). Erste Bank tak splnila výhled pro uplynulý rok, který počítal s návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) při hodnotách >12 %. Kapitálovou přiměřenost banky ke konci roku 2016 při 13,4 % (CET1) vnímáme jako komfortní. Management banky navrhne vyplatit za rok 2016 dividendu ve výši 1 EUR na akcii.

V rámci výsledkového reportu zopakoval management banky výhled pro letošní rok při očekávané návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) při hodnotách >10 %. Výhled banky pro letošní rok počítá s výraznou redukcí bankovních daní v Rakousku (očekáváme cca 100 mil. EUR). Čistý úrokový výnos by měl v nejlepším případě dosáhnout meziročně stabilních úrovní. Temp růstu úvěrového portfolia by mělo dosáhnout středních jednociferných hodnot. Poplatkové výnosy by měly dle managementu banky dosáhnout stejných hodnot jako v roce 2016. Celkové provozní výnosy by měly zůstat rovněž meziročně stabilní. Nárůst provozních nákladů by měl v letošním roce dosáhnout 1 – 2 % zejména vzhledem k investicím do IT a regulatorním opatřením (implementace IFRS 9, AnaCredit). Provozní zisk banky tak dosáhne v letošním roce mírného poklesu. Rizikové náklady v letošním roce projektuje vedení banky na úrovni 30 b.b. průměrného úvěrového portfolia.  

 Výsledky Erste bank (BAAERBAG) za 4Q 2016
v mil. EUR  4Q 2016 Konsensus 4Q 2016  4Q 16 /4Q 15 (%) 4Q 2015
Čisté úrokové výnosy 1 107 1 077 -1,2 % 1 120
Čisté poplatky a provize 463 464 -5,3 % 489
Ostatní výnosy 161 n.a. >100 %  72
Čisté provozní výnosy 1 731 1 660 3 % 1 681
Provozní náklady (1065) (1 015) 4,7 % (1 017)
Provozní zisk 666 643 +0,24 % 664,4
Náklady na riziko (132,5) (133) -37,2 % (211)
Čistý zisk 85,6 94 -58 % 204,0

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.